PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 6 | 149--151
Tytuł artykułu

Czas oczekiwania na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
The expectation time for a decision on the environmental conditions on the example of the province of Warmia and Mazury
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wyników oryginalnych badań analitycznych dotyczących czasu oczekiwania na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja ta poprzedza wydanie decyzji „budowlanych” dla inwestycji realizowanych jako przedsięwzięcia znacząco oddziałujące na środowisko. Przepisy nie określają czasu wymaganego na wydanie decyzji środowiskowej, a jednocześnie jest ona składnikiem wpływającym na wydłużenie procesu inwestycyjnego. W artykule skupiono się na decyzjach środowiskowych wydawanych przez organ wyspecjalizowany w ochronie środowiska – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z województwa warmińsko-mazurskiego. Badania będą kontynuowane z uwagi na ich znaczenie dla sprawnego przygotowania inwestycji do realizacji.
EN
The aim of the article is to present the results of the original analytical studies concerned with the expectation time for the decision on the environmental conditions. The decision precedes the release of decisions for the investment that will be realized as the undertaking significantly influencing the environment. Regulations do not determine explicitly the time required for the issue of the environmental decision while it is a component contributing to the prolongation of the investment process. The article focuses on the environmental decisions issued by Regional Director for Environment Protection of the province of Warmia and Mazury. The research will be continued because of their importance for the efficient preparation of building investments to be implemented.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
149--151
Opis fizyczny
Bibliogr. 6 poz., tab.
Twórcy
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Olsztyn
Bibliografia
  • [1] Robaszewska Renata, Marcin Płoszka, Dariusz Kałuża, Paulina Wach. 2015. Decyzje środowiskowe. Seria Prawo w praktyce. Warszawa. Wolters Kluwer S.A.
  • [2] Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., nr 257, poz. 2573 ze zm.).
  • [3] Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r., nr 213, poz. 1397 ze zm.).
  • [4] Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71).
  • [5] Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 ze zm.).
  • [6] Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz. 267).
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-3802897d-59d6-4900-b51c-3e886bd96c7f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.