PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | Vol. 1, No. 1/2 | 159--164
Tytuł artykułu

Badania metodą turbidymetryczną układów "różnomodułowe szkła wodne sodowe - wybrane sole kadmu"

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Turbidimetric studies on systems composed ofsodium water glasses of different moduli and selected cadmium salts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Spośród bardzo wielu przykładów wykorzystania szkieł wodnych sodowych w różnych dziedzinach przemysłu i gospodarki, a jednocześnie o nieznanych mechanizmach ich działania, w literaturze światowej nieznaczna ilość informacji dotyczy reagowania krzemianów sodu z solami nieorganicznymi, które zawierają jony min. toksycznych metali powodujące zanieczyszczenia ekosystemów. Metodą turbidymetryczną, polegającą na otrzymywaniu rozpuszczalnego koloidalnego krzemianu, badano układy zawierające szkła wodne sodowe produkcji szwedzkich zakładów Eka-Chemicals oraz wybrane sole kadmu. Z przebiegu krzywych zmętnienia (zależność mętności [NTU] od czasu [min]) wynika, że tworzenie się koloidalnych krzemianów kadmu zależy od rodzaju zastosowanej soli oraz rodzaju szkła wodnego charakteryzowanego przez moduł krzemianowy Mk, a zatem i skład chemiczny jego roztworów wodnych. Na podstawie reakcji szkieł wodnych z solami kadmu dokonano oceny możliwości ich zastosowania do usuwania jonów Cd2+ z mediów m.in. ze ścieków przemysłowych i komunalnych.
EN
From among many examples of applications of sodium water glasses in various industry and economy branches, where at the same time their action mechanism is still unknown, described in the literature, only a small amount of information regards the reactions of sodium silicates with inorganic salts, containing ions of toxic metals, causing the pollution of eco-systems. By means of the turbidimetric method, based on the formation of soluble colloidal silicate, systems containing sodium water glasses produced by Eka-Chemicals (Sweden) and selected cadmium salts. Basing on the course of turbidity curves (function of turbidity [NTU] in time [min]) it can be observed that the formation of colloidal cadmium silicates depend on the type of used salt and the type of water glass characterized by silicate modulus Mk and chemical composition of its aqueous solution. Basing on the reactions of water glasses with cadmium salts the possibilities of their use to remove Cd2+ ions from communal and industrial wastewaters were evaluated.
Wydawca

Rocznik
Strony
159--164
Opis fizyczny
Bibliogr. 24 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Instytut Chemii, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Politechnika Warszawska, ul. I. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock, ich@pw.plock.pl
Bibliografia
 • [1] Bezak-Mazur E. Elementy toksykologii środowiskowej. Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2001
 • [2] Alloway B.J i Ayres D.C: Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska. WN PWN, Warszawa 1999
 • [3] Zakrzewski S.F.: Podstawy toksykologii środowiska. WN PWN, Warszawa 1995.
 • [4] Skinder N.W.: Chemia a ochrona środowiska. WSiP, Warszawa 1995.
 • [5] Hermanowicz W., Dożańska W., Dojlido J. i Koziorowski B.: Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków. Arkady, Warszawa 1976.
 • [6] Kabata-Pendias A. i Pendias H.: Pierwiastki śladowe w środowisku biologicznym. Wyd. Geolog., Warszawa 1979
 • [7] Harper H.A. Rodwel V.W. i Mayes P.A.: Zarys chemii fizjologicznej. PZWL, Warszawa 1983.
 • [8] Dutkiewicz T.: Chemia toksykologiczna. PZWL, Warszawa 1974.
 • [9] Stasiak J. i Stasiak K.: Problemy środowiska przyrodniczego. PWN, Warszawa 1983.
 • [10] Sieńko J.M. i Piane R.A.: Chemia. Podstawy i zastosowanie. WNT, Warszawa 1992.
 • [11] Lee J.D.: Zwięzła chemia nieorganiczna. WN PWN, Warszawa 1994.
 • [12] Bielański A.: Chemia ogólna i nieorganiczna. PWN, Warszawa 1976.
 • [13] Pauling L. i Pauling P.: Chemia. PWN, Warszawa 1983.
 • [14] Koźlak W.: Studia nad niektórymi właściwościami i strukturą wodnych roztworów krzemianów technicznych, rozprawa doktorska. Politechnika Warszawska 1980.
 • [15] Iler R.K.: The chemistry of silica. J. Wiley, New York 1979.
 • [16] Vail J.G.: Soluble Silicates Reinhold, New York 1952.
 • [17] Koźlak W.: Badania turbidymetryczne układów: szkło wodne sodowe - wybrane sole żelaza. Chemik, 2006, 6, 337-340.
 • [18] Koźlak W.: The lurbidimelric studies on the sodium water glass - selected iron salts systems. Ann. Pol. Chem. Soc., 2004, 3, 252-255
 • [19] Koźlak W : Badania porównawcze dotyczące tworzenia się koloidalnych krzemianów manganu i żelaza w aspekcie antykorozyjnego działania szkieł wodnych sodowych. Ochr. przed Korozją, 2007, 2, 45-49.
 • [20] Koźlak W.: Badania składu molekularnego stężonych (fabrycznych) sodowych szkieł wodnych. Przem. Chem., 1992, 71(7), 279-283.
 • [21] Koźlak W : Badania turbidymetryczne układów: szkło wodne sodowe - wybrane sole pierwiastków II grupy. Chemik, 2007, w druku.
 • [22] Koźlak W.: An attempt to evaluate the interaction between sodium silicates of different moduli and selected salts of II group elements. Polish J. Appl. Chem., 2007, in press.
 • [23] Koźlak W.: Co wiemy o szkle wodnym. Aura, 2007, (7), 20-21.
 • [24] Nowak M., Smolarek A., Koźlak W.: Szkło wodne sodowe przyjazne środowisku przyrodniczemu. Materiały XXXIV Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych. UMW, Olsztyn 2005, cz. II, 143-144.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-35007824-6058-4389-a8a5-8aae4977c8be
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.