PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | Vol. 13, nr 4 | 257--364
Tytuł artykułu

Użyteczność i zakres stosowania metody Earned Value Management przy realizacji kontraktów budowlanych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Usefulness and fields of the application of the Earned Value Management in the implementation of construction projects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Metoda Earned Value umożliwia przewidywanie przyszłych wartości całkowitego kosztu oraz czasu realizacji przedsięwzięcia, a także pozwala na wczesne wykrycie niezgodności pomiędzy harmonogramem i budżetem przedsięwzięcia. Coraz częściej podkreśla się jej użyteczność do monitorowania i kontrolowania postępu robót w ujęciu czasowo-kosztowym. W pośredni sposób wykorzystywana jest do kontroli ryzyka w aspekcie przekroczenia kosztów realizacji przedsięwzięcia i nie dotrzymania terminu zakończenia inwestycji. Celem autorów niniejszego referatu było nie tylko wskazanie szeroko omawianych w literaturze zalet metody, jak również uwypuklenie pewnych nieścisłości przy stosowaniu Earned Value, które mogą wpłynąć na prognozowanie kosztów i daty zakończenia przedsięwzięcia. Wnioski opracowano na podstawie analizy kilkunastu realizacji.
EN
The Earned Value Method allows the prediction of future values of the total cost and duration of the construction project realization, and also it allows the early detection of the collisions between the schedule and the construction project budget. It is more often indicated its usefulness for monitoring and controlling the construction work progress in the time and cost formulation. It is used, in the indirect way, to control the risk in terms of the cost overruns of the construction project realization and in case of the failure to meet the deadline for completion of the construction project. The authors’ goal was not only to indicate the advantages of the method (widely discussed in the literature) but also to indicate some inaccuracies in the application of the Earned Value Method, which may affect the costs forecasting and the date of completion of the construction project. The conclusions are based on the analysis of several construction project realizations.
Wydawca

Rocznik
Strony
257--364
Opis fizyczny
Bibliogr. 23 poz., rys.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
 • 1 Banaszak J. Monitorowanie przebiegu inwestycji metoda wartości uzyskanej na przykładzie realizacji budynku DBS w Niepruszewie. Praca dyplomowa, IKB PP (2011).
 • 2 Bauman T., Analiza rzeczowo – finansowa Podziemnego Magazynu Gazu. Praca dyplomowa, IKB PP (2013).
 • 3 Czabańska J. Technologia budowy hali magazynowo-biurowej z zapleczem socjalnym w Wągrowcu z analiza finansową. Praca dyplomowa, IKB PP (2011).
 • 4 Czarnigowska A. Earned value method as a tool for project control, Architecture and Building (2008) 3, 15-32
 • 5 Czarnigowska A. Kontrola postępu realizacji przedsięwzięcia metodą Earned Value, Przegląd Budowlany (2009) 2, 50-55.
 • 6 Czarnigowska A., Jaśkowski P., Biruk S., Project performance reporting and prediction: extensions of Earned value management, International Journal of Business and Management Studies nr.1, vol. 3, s. 11-20.
 • 7 Czarnigowska A.,Sobotka A., Metoda planowania i kontrolowania realizacji przedsięwzięć budowlanych, Górnictwo i Geoinżynieria, Rok 35, Zeszyt 1, 2011, 37-56.
 • 8 Dałkowski B.: W trosce o publiczne pieniądze - zarządzanie projektami metodą Earned Value, Materiały z III Konferencji Project Management, s.1-8.
 • 9 Dziadosz A., Przegląd wybranych metod wspomagających analizę ryzyka przedsięwzięć budowlanych, Przegląd Budowlany, 7-8, 2010, 76-77.
 • 10 Gołębicki M. Zarządzanie kosztami na przykładzie modernizacji stadionu miejskiego w Poznaniu (Metoda Earned Value ). Praca dyplomowa, IKB PP (2010).
 • 11 Gajzler M., Dziadosz A., Szymański P. Problematyka wyboru metody wspomagającej podejmowanie decyzji w budownictwie, Czasopismo Techniczne z.1-B/2010, zeszyt 2 (107), 69-84.
 • 12 Kapliński O. Development and usefulness of planning techniques and decision-making foundations on the example of construction enterprises in Poland, Technological and Economic Development of Economy, 2008, Vol.14, No.4, s. 492–502.
 • 13 Kapliński O. Risk analysis of construction projects: From risk identification to contingency timetable. SEMC 2010: The Fourth International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation, Cape Town, South Africa, 6-8 September 2010. [in] A. Zingoni (Ed.), Advances and Trends in Structural Engineering, Mechanics and Computation, CRS Press Balkema, Taylor & Francis Group, London 2010. Abstract: 268, paper CD: 1051-1054.
 • 14 Kapliński, O.; Dziadosz, A.; Zioberski, J.L. Próba standaryzacji procesu zarządzania na etapie planowania i realizacji przedsięwzięć budowlanych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 58, (3/11/I), 2011, 79-100.
 • 15 Połoński M., Kontrola kosztów budowy metodą EVM jako metoda ograniczenia ryzyka przekroczenia planowanego budżetu, Przegląd Budowlany, nr 10, 2010, s.46-52
 • 16 Połoński M., Prognozowanie czasu zakończenia inwestycji na podstawie jej bieżącego zaawansowania, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, TOM XIII/ 3, 2012, s.169-179
 • 17 Sobotka A., Grochal D., Sterowanie realizacją przedsięwzięcia budowlanego z wykorzystaniem metody planowania i kontroli przebiegu robót, Problemy przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych, Warsztaty Inżynierów Budownictwa, Wydawnictwo Wacetob Sp. Z o.o., Puławy 2009111-120
 • 18 Turskis, Z.; Gajzler, M.; Dziadosz, A. Reliability, risk management, and contingency of construction processes and projects, Journal of Civil Engineering and Management, 18(2), 2012, 290-298.
 • 19 Weeb A. Wartość wypracowana w praktyce. Wydawnictwo PROED,Warszawa 2008.
 • 20 Zavadskas, E.K.; Turskis, Z.; Tamošaitiene, J. Risk assessment of construction projects, Journal of Civil Engineering and Management, 16 (1), 2010, 33-46.
 • 21 DOD Earned Value Management Implementation Guide, Washington: United States of America Department of Defense, 1997.
 • 22 AS 4817-2006 (Australian Standard), Project performance measurement using Earned Value
 • 23 ANSI (1998) American National Standards Institute standard on Earned Value Management System Guidelines, ANSI/EIA-748-A-1998 (R2002).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-338d01f1-fa14-48aa-8855-400004978d51
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.