PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | Vol. 19 | 89--100
Tytuł artykułu

Koncepcja ciągłej i jednolitej dokumentacji przestrzeni miasta i jej zastosowanie w zarządzaniu kryzysowym

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The conception of a continuous and homogenous documentation of the urban space and its application in crisis management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Stosowane obecnie powszechnie zasady dokumentowania terenu i zabudowy nie zapewniają ciągłości odwzorowywania przestrzeni realnej. Budynki są reprezentowane na mapie wyłącznie przez ich obrys i zawierają wewnątrz puste pola (rys. 1). Te pola tworzą strefy nieciągłości w obrazie mapy wielkoskalowej i powierzchnia tych stref może osiągać wartość nawet do 30 % powierzchni mapy. Przestrzeń budynków jest dokumentowana oddzielnie. Taka sytuacja stwarza dezintegrację opisu terenu i budynków. Istnieje wiele zadań, w których konieczne jest ustalanie relacji pomiędzy wnętrzem budynku, elewacją budynku a otaczającym terenem, między innymi w podejmowaniu decyzji w zarządzaniu kryzysowym. W celu zintegrowania opisu wnętrza budowli z opisem otaczającego terenu - w niniejszej pracy zaproponowano rozszerzenie funkcji systemu informacji o terenie o dokumentowanie wewnętrznej przestrzeni zabudowy. Taki sposób dokumentowania zapewnia ciągłość opisu przestrzeni, jednolitość technologii oraz przechowywanie dokumentacji w tym samym miejscu. Ponadto taki sposób dokumentowania, bazujący na technologii GIS, umożliwia wykonywanie wielu analiz z wykorzystaniem narzędzi systemowych. Zapis geometrii wnętrza budowli, dokonany zgodnie z zasadami technologii GIS, pozwolił na wykonanie szeregu analiz dla celów zarządzania kryzysowego. Wyniki tych analiz zostały przedstawione na rysunkach 2, 3, 4 i 5. W niniejszej pracy została dodatkowo zaproponowana koncepcja „mikromapy”. Mikromapa jest specyficzną dokumentacją elementów budowli zapisaną zgodnie z zasadami technologii GIS. Koncepcja mikromapy może znaleźć zastosowanie nie tylko w zarządzaniu kryzysowym, lecz także może mieć szerokie zastosowanie praktyczne jako alternatywne i wszechstronne narzędzie dokumentowania przestrzeni zabudowy.
EN
The rules of providing land and urban documentation, which are presently generally applied, do not ensure the continuity in real space reproducing. Buildings are represented on the map exclusively by their outlines, and they contain empty areas inside them (Fig. 1). Those areas form zones of discontinuity in the great-scale map image, while their surface can reach up to 30% of the whole map surface. The building space is documented separately. Such a situation contributes to the disintegration of the description of land and buildings. There are many tasks, where it is necessary to determine relations between the building interior, elevation and the surrounding area. Some of those tasks concern decision making in crisis management. In order to integrate the building interior description with the description of the surrounding area, it is proposed in this work to extend the function of land information system by documenting of internal space of objects. This way of documenting provides a continuity of the space description, a uniformity of technology, and allows storing documentation in the same place. In addition, such way of documenting, based on GIS technology, makes it possible to perform many analyses using system tools. The record of the building interior geometry, performed in accordance with GIS technology, allowed performing a number of analyses for crisis management purposes. Results of those analyses were shown in Figures 2, 3, 4, and 5. In this work additionally a conception of a "micro-map" was proposed. The micro-map is a specific documentation of the building elements recorded under GIS technology. The micro-map conception can be applied not only in crisis management, but it can also be widely used in everyday practice as an alternative and powerful tool for documenting the building space development.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
89--100
Opis fizyczny
Bibliogr. 5 poz.
Twórcy
autor
  • Katedra Geomatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, tel. +12 6172305 fax +12 6174588, keckes@agh.edu.pl
Bibliografia
  • 1. ArcGIS 9, 2004: Users’ Manuals. Environmental Systems Research Institute, Redlans, USA.
  • 2. Eckes K., 1996: A chain model of the spatial information organization. Proceedings of the Fifth Seminar on European Land Information Systems ELIS’96, Warsaw, Poland, s. 156-159.
  • 3. Eckes K., 2008a: Rozszerzenie funkcji systemu informacji o terenie o dokumentowanie wewnętrznej przestrzeni obiektów. Roczniki Geomatyki (Annals of Geomatics), Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Tom VI, Z. 4, s. 35-43.
  • 4. Eckes K., 2008b: Modelowanie przestrzeni budowli w GIS dla celów wspomagania decyzji w zarządzaniu kryzysowym. Roczniki Geomatyki (Annals of Geomatics), Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Tom VI, Z. 5, s. 31-38.
  • 5. Instrukcja K-1, 1995: System informacji o terenie. Podstawowa mapa kraju. Państwowa Służba Geodezyjna i Kartograficzna, wyd. III, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-338257a3-c8c3-43fe-b8bb-a18581668751
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.