PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | Vol. 67, nr 7 | 594--598
Tytuł artykułu

Badania złóż soli kamiennej i potasowo-magnezowej prowadzone w Państwowym Instytucie Geologicznym

Warianty tytułu
EN
PGI research of rock salt and K-Mg deposits
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Middle Miocene Badenian salt, occurring in the frontal zone of the Carpathian Overthrust (southern Poland), and the Upper Permian (Zechstein) bedded and diapir salt deposits, have been the subject of the research by PGI scientists. Many salt deposits were discovered by the PGI, but in particular, the greatest achievement related to the origin of salt deposits is the reconstruction of sedimentary environments and conditions based on detailed sedimentological and geochemical analyses.
Słowa kluczowe
Wydawca

Rocznik
Strony
594--598
Opis fizyczny
Bibliogr. 42 poz., rys.
Twórcy
 • Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, tadeusz.peryt@pgi.gov.pl
Bibliografia
 • 1. BORNEMANN O., SCHRAMM M., TOMASSI-MORAWIEC H., CZAPOWSKI G., MISIEK G., KOLONKO P., JANIÓW S., TADYCH J. 2008 - Wzorcowe profile bromowe cechsztyńskich soli kamiennych w Polsce i w Niemczech na przykładzie kopalni soli w Kłodawie i w Gör- leben. Geologos, 14: 73-90.
 • 2. BRAITSCH O. 1971 - Salt Deposits. Their Origin and Composition. Springer, Berlin: 161-162.
 • 3. BROOKINS D.G., REGISTERJR. J.K., KRUEGER H.W. 1980-Potassium-argon dating of polyhalite in southeastern New Mexico. Geochim. Cosmochim. Acta, 44: 635-637.
 • 4. BUKOWSKI K., CZAPOWSKI G., KAROLI S., BĄBEL M. 2007 - Sedimentology and Geochemistry of the Middle Miocene (Badenian) Salt-Bearing Succession from East Slovakian Basin (Zbudza Formation). Geol. Soc. Spec. Publ., 285: 247-264.
 • 5. CENDÓN C.I., PERYT T.M., AYORA C., PUEYO J.J., TABERNER C. 2004 - The importance of recycling processes in the Middle Miocene Badenian evaporite basin (Carpathian foredeep): palaeoenvironmental implications. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol., 212: 141-158.
 • 6. CHEŁMIŃSKI J., CZAPOWSKI G., MAŁOLEPSZY Z., NOWACKI Ł., ROSOWIECKA O., STĘPIEŃ U. 2016 - Integracja wgłębnych danych geologicznych i geofizycznych w celu uszczegółowienia budowy geologicznej wysadów solnych na przykładzie wysadu Łanięta. Prz. Solny, 12: 51-55.
 • 7. CZAPOWSKI G. 1987 - Sedimentary facies in the Oldest Rock Salt (Na1) of the Łeba elevation (northern Poland). Lect. Not. Earth Sci., 10: 207-224.
 • 8. CZAPOWSKI G. 1990 - Kontynentalne osady chlorkowe w górnym cechsztynie Polski. Prz. Geol., 38: 370-374.
 • 9. CZAPOWSKI G. 1993 - Facies characteristics and distribution of the Zechstein (Upper Permian) salt deposits of PZ3 (Leine) Cycle in Poland. Bull. Pol. Acad. Sci., Earth Sci., 41: 229-237.
 • 10. CZAPOWSKI G. 1995- Upper Permian (Zechstein) salt deposits on the Żary Pericline characteristics, origin and economic value. Pr. Państw. Inst. Geol., 150: 35-60.
 • 11. CZAPOWSKI G. 2007 - Ocena głębokości zbiornika solnego i czasu depozycji chlorków sodu na przykładzie utworów najstarszej soli kamiennej (Na1) cyklu PZ1 cechsztynu w rejonie Zatoki Puckiej. Prz. Geol., 55: 573-581.
 • 12. CZAPOWSKI G. 2019 - Rola Państwowego Instytutu Geologicznego w badaniach genezy i określeniu wielkości polskich zasobów solnych po II wojnie światowej. Prz. Geol., 67 (4): 214-251.
 • 13. CZAPOWSKI G., TOMASSI-MORAWIEC H. 2013 - Paleogeographic and palaeoclimate factors of salinity fluctuations in the eastern part of the Late Permian (Zechstein) European Basin: case study from the salt basin in Poland. Geol. Soc. Spec. Publ., 376: 457-474.
 • 14. CZAPOWSKI G., TOMASSI-MORAWIEC H.2018- Wykształcenie i geochemia bromu utworów solnych pogranicza cyklotemów PZ1 i PZ2 cechsztynu w kłodawskim wysadzie solnym (środkowa Polska). Prz. Geol.,66: 303-308.
 • 15. CZAPOWSKI G., ANTONOWICZ L., PERYT T. 1990 - Facies and paleogeography of the Zechstein (Upper Permian) Older Halite (Na2) in Poland. Bull. Pol. Acad. Sci., Earth Sci., 38: 45-55.
 • 16. CZAPOWSKI G., PERYT T.M., ANTONOWICZ L. 1993 - Facies and paleogeography of the Zechstein (Upper Permian) Oldest Halite (Na1)in Poland. Bull. Pol. Acad. Sci., Earth Sci., 41: 217-227.
 • 17. CZAPOWSKI G., TOMASSI-MORAWIEC H., BUKOWSKI H. 2001 - Charakterystyka geochemiczna różnowiekowych facji solnych z obszaru Polski. Tech. Posz. Geol. Geosynopt. Geot., 40 (1): 19-42.
 • 18. CZAPOWSKI G., TOMASSI-MORAWIEC H., BUKOWSKI K. 2004 - Analiza facjalna soli kamiennych jako metoda oceny możliwości zagospodarowania formacji solnych. Tech. Posz. Geol., Geosynopt. Geot., 225-226 (1-2): 43-58.
 • 19. CZAPOWSKI G., CHEŁMIŃSKI J., TOMASZCZYK M., TOMAS- SI-MORAWIEC H. 2007 - Metodyka modelowania przestrzennego budowy geologicznej osadowych złóż pokładowych na przykładzie cechsztyńskiego złoża soli kamiennej Mechelinki nad Zatoką Pucką. Prz. Geol., 55: 681-689.
 • 20. CZAPOWSKI G., TOMASSI-MORAWIEC H., TADYCH J., GRZYBOWSKI Ł., SZTYRAK T. 2009 - Geochemia bromu i wykształcenie utworów solnych cechsztynu w wybranych otworach wiertniczych w wysadzie solnym Góra koło Inowrocławia. Geologia, 35: 287-305.
 • 21. CZAPOWSKI G., CHEŁMIŃSKI J., MAŁOLEPSZYZ., NOWACKI Ł. 2017 - Rozwój sedymentacji utworów ewaporatowych cechsztynu na obszarzerowumazursko-lubelskiego (SEPolska). Prz. Solny,13: 75-93.
 • 22. CZAPOWSKI G., NOWACKI Ł., CHEŁMIŃSKI J., GŁUSZYŃSKI A., SKOWROŃSKI L. 2018 - Warunki występowania i wykształcenie ewaporatów górnego permu (cechsztyn) na obszarze centralnej części monokliny przedsudeckiej (SW Polska). Prz. Solny, 14: 29-53. EASTOE C.J., PERYT T. 1999 - Stable chlorine isotope evidence for non-marine chloride in Badenian evaporites, Carpathian mountain region. Terra Nova, 11: 118-123.
 • 23. GALAMAY A.R., BUKOWSKI K., CZAPOWSKI G. 2003 - Chemical composition of brine inclusions in halite from clayey salt (zuber) facies from the Upper Tertiary (Miocene) evaporite basin (Poland). J. Geochem. Explor., sp. iss. 78-79: 509-511.
 • 24. GARLICKI A. 1970 - Złoża soli kamiennej na obszarze Podkarpacia. Biul. Inst. Geol., 251: 609-614.
 • 25. HRYNIV S.P., PERYT T.M. 2003 - Sulfate cavity filling in the Lower Werra Anhydrite (Zechstein, Poland), Zdrada area, northern Poland: evidence for early diagenetic evaporite paleokarst formed under sedimentary cover. J. Sedim. Res., 73: 451-461.
 • 26. KOVALEVYCH V.M., CZAPOWSKI G., HAŁAS. S., PERYT T.M. 2000 - Chemiczna ewolucja solanek cechsztyńskich basenów ewaporatowych Polski: badania inkluzji fluidalnych w halicie z poziomów soli Na1-Na4. Prz. Geol., 48: 448-454.
 • 27. PERYT T.M. 1994 - The anatomy of a sulphate platform and adjacent basin system in the Łeba sub-basin of the Lower Werra Anhydrite (Zechstein, Upper Permian), northern Poland. Sedimentology, 41: 83-113.
 • 28. PERYT T.M., KOVALEVICH V.M. 1996 - Origin of anhydrite pseudomorphs after gypsum crystals in the Oldest Halite (Werra, Upper Permian, northern Poland). Zbl. Geol. Paläont., Teil I: 337-356.
 • 29. PERYT T.M., WÓJTOWICZ A., HAŁAS S. 1997 - Datowanie metodą K/Arpolihalitów z rejonuZatoki Puckiej (komunikat wstępny). IV Ogólnopolska Sesja Naukowa Datowanie minerałów i skał, UMCS Lublin, 11-12.12.1997: 70-74.
 • 30. PERYT T.M., PIERRE C., GRYNIV S.P. 1998 - Origin of polyhalite deposits in the Zechstein (Upper Permian) Zdrada Platform (northern Poland). Sedimentology, 45: 565-578.
 • 31. PERYT T.M., TOMASSI-MORAWIEC H., CZAPOWSKI G., HRYNIV S.P., PUEYO J.J., EASTOE C.J., VOVNYUK S. 2005 - Polyhalite occurrence in the Werra (Zechstein, Upper Permian) Peribaltic Basin of Poland and Russia: evaporite facies constraints. Carbonates Evaporites, 20: 182-194.
 • 32. PERYT T.M., GALAMAY A.R., KOVALEVYCH V.M., VOVNYUK S.V. 2006 -Temperature and nature of halite-precipitating solutions in Crystal Caves (Wieliczka salt mine, southern Poland). Proceedings of the XVIIIth Congress of the Carpathian-Balkan Association, Belgrade: 464-468.
 • 33. PIZON A., PERYT T.M., DĘBSKI J. 1985 - Środowisko powstania polihalitów cechsztyńskich w rejonie Zatoki Puckiej. Prz. Geol., 33: 659-663.
 • 34. PODEMSKI M. 1973 - Sedymentacja cechsztyńska w zachodniej części monokliny przedsudeckiej na przykładzie okolic Nowej Soli. Pr. Inst. Geol., 71: 1-101.
 • 35. SCHALLER W.T., HENDERSON E.P. 1932 - Mineralogy of drill cores from the potash field of New Mexico and Texas. U.S.G.S. Bull., 833: 124.
 • 36. TARKA R. 1992 - Tektonika wybranych złóż soli w Polsce na podstawie badań mezostrukturalnych. Pr. Państw. Inst. Geol., 137: 1-47.
 • 37. TOMASSI-MORAWIEC H., CZAPOWSKI G. 2006 - Brom w skałach ilasto-solnych cechsztynu Polski. Prz. Geol., 54: 488-495.
 • 38. TOMASSI-MORAWIEC H., CZAPOWSKI G., BORNEMANN O., SCHRAMM M., TADYCH J., MISIEK G., KOLONKO P., JANIÓW S. 2007 - Wzorcowe profile bromowe utworów solnych cechsztynu Polski: sole cyklu PZ2 (Z2) w kopalni soli Kłodawa. Gosp. Sur. Miner., 23: 103-115.
 • 39. TOMASSI-MORAWIEC H., CZAPOWSKI G., BORNEMANN O., SCHRAMM M., MISIEK G. 2009 - Wzorcowe profile bromowe dla solnych utworów cechsztynu w Polsce. Gosp. Sur. Miner., 25: 75-143.
 • 40. VOVNYUK S., CZAPOWSKI G. 2007 - Generation of primary sylvite: the fluid inclusion data from the Upper Permian (Zechstein) evaporites, SW Poland. Geol. Soc. Spec. Publ., 285: 275-284.
 • 41. WERNER Z. 1960 - Badania złóż soli. Pr. Inst. Geol., 30 (I): 317-324.
 • 42. WERNER Z. 1970 - Sole kamienne i potasowo-magnezowe. Biul. Inst. Geol., 251: 371-378.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-32f4abee-dffe-4d66-9203-aa3f41ccc0c0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.