PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. 98 | 651--661
Tytuł artykułu

Ocena hałasu generowanego podczas startu statku powietrznego

Warianty tytułu
EN
Assessment of the noise generated during the aircraft's take-off
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł dotyczy badań hałasu generowanego podczas operacji startu samolotu wielozadaniowego F-16. Badania przeprowadzone zostały w otoczeniu lotniska wojskowego Poznań-Krzesiny, które znajduje się w południowo-wschodniej części Poznania. Przeprowadzono je w trzech wybranych punktach pomiarowych. Pozyskano w ten sposób dane dotyczące wybranych wskaźników poziomu hałasu w odniesieniu do pojedynczych operacji startu. Uwzględniając wyniki pomiarów wykonano niezbędne obliczenia kolejnych wskaźników. W celu sprawdzenia poziomu przybliżenia wartości symulowanych w programie INM do wartości uzyskanych poprzez badania empiryczne, porównano ze sobą wartości uzyskane dla poszczególnych badań i wyznaczono błąd względny aproksymacji. W końcowej części artykułu sprecyzowano wnioski końcowe.
EN
This article is dealing with research of the noise generated during the F-16 take-off. The study was surrounded by the military airport Poznan - Krzesiny, which is located in the south - east of Poznan. The research was conducted in three selected measurement points. Obtained in this way, data on selected indicators of the level of noise in relation to individual operations start. Considering the results of the measurements performed the necessary calculations the following parameters. In order to verify the level of approximations of simulated in the INM to the values obtained through empirical studies, compared with the values obtained for each individual study and determined the relative error of approximation. At the end of the paper discussed conclusions.
Słowa kluczowe
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
651--661
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz., tab., rys.
Twórcy
 • Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
autor
 • Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
Bibliografia
 • 1. Jaśkowski P.: Wpływ wybranych czynników fizyko-chemicznych na człowieka. Gdańsk 1991.
 • 2. Misztal A., Misztal W.: State of the research of the noise around the airport in Poznan-Krzesiny, w: Health protection and ergonomics for human live quality formation red. G. Dahlke, A. Górny, s. 45-55, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań 2009.
 • 3. Misztal W., Tomaszewski F.: Źródła hałasu lotniczego i jego wpływ na otoczenie, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej Seria: Maszyny Robocze i Transport Nr 64, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.
 • 4. Program Implementacji Dyrektywy 2002/49/WE w sprawie oceny i zarządzania hałasem w środowisku.
 • 5. Rajpert T.: Hałas lotniczy i sposoby jego zwalczania, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1980.
 • 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826).
 • 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140 poz. 824).
 • 8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627).
 • 9. Materiały eksploatacyjne Lockheed Martin
 • 10. PN-ISO 1996-1 "Akustyka. Opis, pomiary i ocena hałasu środowiskowego. Cz 1: Wielkości podstawowe i procedury oceny".
 • 11. PN-ISO 1996-2 "Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Zbieranie danych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu".
 • 12. PN-ISO 1996-3 "Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Wytyczne dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu".
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-313addf0-4f33-4138-8609-882f9930027e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.