PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | Vol. 13, nr 1 | 181--190
Tytuł artykułu

Warunki zastosowania popiołu lotnego jako wypełniacza do mieszanek mineralno – asfaltowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Conditions for use of fly ashes as filler for hot-mix asphalt
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Głównym celem pracy jest poznanie właściwości strukturalnych i funkcjonalnych popiołów lotnych, czyli odpadów przemysłowych, pochodzących z elektrowni opalanej węglem brunatnym, z punktu widzenia możliwości zastosowania ich jako wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA). Analiza wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych: uziarnienia, powierzchni właściwej, zawartości wolnych przestrzeni, właściwości usztywniających w zaczynach asfaltowych wykazała, że popioły lotne nie spełniają wymagań stawianych wypełniaczom do MMA, gdyż powodują zbyt duże oddziaływanie usztywniające. Rezultaty badań własnych wykazały, że popioły te mogą być stosowane do MMA, jako tzw. wypełniacze mieszane, z udziałem tradycyjnie stosowanego wypełniacza wapiennego.
EN
The main purpose of this work is to get to know the structural and functional properties of fly ashes, i.e. industrial waste from lignite-fired power plant, from the perspective of their use as fillers for hot-mix asphalt (HMA). Analysis of the results of laboratory tests: grain-size distribution, specific surface, air voids of dry compacted fillers, stiffening properties in bituminous mastics showed that the fly ashes do not meet the requirements for fillers to HMA, because they cause too much stiffening impact. The results of extensive research has shown that these ashes can be used for the HMA, as so-called the mixed fillers with the participation of limestone filler used traditionally.
Wydawca

Rocznik
Strony
181--190
Opis fizyczny
Bibliogr. 25 poz., rys.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • [1] Szczygielski T. Uboczne produkty spalania w drogownictwie. Normy a aprobaty techniczne, Magazyn Autostrady, 10 (2009) 24-27.
 • [2] Pachowski J. Popioły lotne i ich zastosowanie w budownictwie drogowym, Warszawa, WKiŁ 1976.
 • [3] Szczygielski T., Myszkowska A. Popioły wysoko-wapniowe - przetwarzanie i wykorzystanie, Magazyn Autostrady, 4 (2006) 38-43.
 • [4] Pachowski J. Rozwój technologii powstawania ubocznych produktów elektrownianych oraz ich charakterystyka i możliwości zastosowań w technologiach budownictwa drogowego, Drogi i Mosty, 1 (2002) 59-99.
 • [5] Zawisz E., Franczak A. Wytrzymałość i mrozoodporność stabilizowanych popiołów lotnych, Drogownictwo, 6 (2010) 202-207.
 • [6] PN-S-06103: Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu popiołowego, grudzień 1997.
 • [7] Widuch A., Ćwiąkała M., Korzeniowska J., Kraszewski C. Możliwość zagospodarowania popiołów lotnych z węgla brunatnego w drogownictwie, Drogownictwo, 12 (2011) 390-394.
 • [8] Zhang W., Chen Ch. Experiment Study on the Rubber and Fly Ash of Modified Asphalt, Water Resource and Environmental Protection (ISWREP), 2011, 2971-2974.
 • [9] Mikoc M., Markovic D. Influence of slag, fly ash, silica fume on the mechanical and physical properties of asphalt, Technical Gazette 17, 4 (2010) 505-514.
 • [10] Jaskuła P. Niszczące działanie wody i mrozu na mieszanki mineralno-asfaltowe przegląd literatury, Drogi i Mosty, 4 (2004) 8-12.
 • [11] Johansson L. S., Isacsson U. Influence of Testing Conditions on the Capacity of Hydrated Lime to Inhibit Bitumen Ageing, Royal Institute of Technology, Stockholm, 3 (1998) 1-12.
 • [12] Johansson L. S., Xiaohu L., Isacsson U. Ageing of Road Bitumens – State of the Art, Royal Institute of Technology, Stockholm, 1 (1998) 1-45.
 • [13] Wilanowicz J., Grabowski W., Andrzejczak M. Właściwości strukturalne i funkcjonalne popiołów lotnych jako wypełniaczy do mieszanek mineralno – asfaltowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, 283, 59 (2012) 369-376.
 • [14] PN-EN 933-10: Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Cześć 10: Ocena zawartości drobnych cząstek - Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza), maj 2002.
 • [15] PN-R-04032: Gleby i utwory mineralne. Pobieranie próbek i oznaczanie składu granulometrycznego, styczeń 1998.
 • [16] PN-EN 196-6: Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia, luty 1997.
 • [17] PN-EN 1097-4: Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza, styczeń 2002.
 • [18] PN-EN 933-9: Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie błękitem metylenowym, luty 2001.
 • [19] PN-S-96505: Mączki mineralne do mas bitumicznych, maj 1977.
 • [20] PN-EN 13179-1: Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych. Część 1: Badania metodą pierścienia delta i kuli, maj 2002.
 • [21] PN-EN 13302: Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie lepkości dynamicznej lepiszczy asfaltowych lepkościomierzem obrotowym, 2011.
 • [22] PN-EN 12607-1: Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie odporności na starzenie pod wpływem ciepła i powietrza. Część 1: Metoda RTFOT, sierpień 2009.
 • [23] Wymagania Techniczne Nr 1. Kruszywa do mieszanek mineralno - asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych, IBDiM, Warszawa 2010.
 • [24] Gradziński R., Kostecka A., Radomski A., Unrug R. Zarys sedymentologii, Warszawa, Wydawnictwo Geologiczne 1986.
 • [25] PN-S-96504: Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych, grudzień 1961.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-308a683e-3935-4765-a883-081ddb40560e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.