PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr specjalny | 28--33
Tytuł artykułu

Wentylacja i klimatyzacja laboratorium

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Właściwie wykonane i odpowiednio dopasowane systemy wentylacji i klimatyzacji w laboratoriach są zapewnieniem bezpiecznego i komfortowego środowiska umożliwiającego realizację określonych badań i eksperymentów naukowych lub wdrożenie danego procesu technologicznego.
Wydawca

Rocznik
Strony
28--33
Opis fizyczny
Bibliogr. 32 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • 1. Anisimov S., Pandelidis D.: Wentylacja i klimatyzacja laboratoriów. „Chłodnictwo i Klimatyzacja”, 8/2015.
 • 2. ANSI/AIHA Z9.5, Laboratory Ventilation Standard. 2012.
 • 3. ASHRAE Handbook – HVAC Applications. Chapter 14: Laboratories, 2011.
 • 4. ASHRAE Std 62-2010, Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality.
 • 5. Cisowski M.: SmayLab – system do regulacji ilości powietrza w pomieszczeniach laboratoryjnych. 2017 [doi: www.smay.pl/ (29.09.2017 r.)].
 • 6. Clean Room Technology [doi: www.filtexcn.com (29.09.2017 r.)].
 • 7. DIN 1946-7:2009 Ventilation and air conditioning. Part 7: Ventilation systems in laboratories.
 • 8. Guide for the Care and Use of Laboratory Animals. 8th edition, Institute of Laboratory Animal Research, Commission on Life Sciences, National Research Council, National Academies Press, Washington 2011.
 • 9. Hendiger J., Ziętek P., Chludzińska M.: Wentylacja i klimatyzacji. Materiały pomocnicze do projektowania, wyd. Venture Industries, Warszawa 2013.
 • 10. Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice. 27th edition, The American Conference of Governmental Industrial Hygienists.
 • 11. NFPA 45-2004 US Standard on Fire Protection for Laboratories Using Chemicals.
 • 12. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650).
 • 13. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422).
 • 14. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz.U. 2014.318).
 • 15. PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.
 • 16. PN-EN 12792:2006P Wentylacja budynków – Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.
 • 17. PN-EN 13053:2006+A1:2011E Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – Klasyfikacja i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji.
 • 18. PN-EN 13779:2008P Wentylacja budynków niemieszkalnych – Wymagane właściwości systemów wentylacji i klimatyzacji.
 • 19. PN-EN 15251:2012P Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego dotyczące projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków, obejmujące jakość powietrza wewnętrznego, środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę.
 • 20. PN-EN 1822-1:2009P Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA) – Część 1: Klasyfikacja, badanie parametrów, znakowanie.
 • 21. PN-EN ISO 14644-1:2016-03E Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane – Część 1: Klasyfikacja czystości powietrza na podstawie stężenia cząstek.
 • 22. Recknagel H., Sprenger E., Schramek E.R.: Kompendium wiedzy. Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ciepła woda, chłodnictwo. Omni Scala, Wrocław 2008.
 • 23. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej (Dz.U.2011.75.401).
 • 24. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 października 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie mleka i jego pochodnych (Dz.U.1998.138.897).
 • 25. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków utrzymywania zwierząt laboratoryjnych w jednostkach doświadczalnych, jednostkach hodowlanych i u dostawców (Dz.U.2006.50.368).
 • 26. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 kwietnia 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach anatomii patologicznej, w prosekturach oraz w pracowniach histopatologicznych i histochemicznych (Dz.U.1972.17.123).
 • 27. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U.2005.81.716 [ze zmianami]).
 • 28. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U.2012.739).
 • 29. Szymański M., Amanowicz Ł., Ratajczak K., Górzeński R.: Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja ogólna. „Rynek Instalacyjny”, 11/2015.
 • 30. Technologie i produkty, Filtry węglowe. [doi: www.filtertech.com.pl (28.09.2017 r.)].
 • 31. U.S. OSHA, 29 CFR, Part 1910, Occupational Safety and Health Standards, Subpart Z, Toxic and Hazardous Substances.
 • 32. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz.U.2015.266).
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-2ec84a09-8bac-47ae-b00c-b74dbcd09378
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.