PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 3 | 48--55
Tytuł artykułu

Apteki i hurtownie farmaceutyczne - wymagania prawne dotyczące warunków środowiskowych oraz klimatyzacji i wentylacji

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Ze względu na szczególne znaczenie warunków środowiskowych panujących w aptekach w pomieszczeniach przeznaczonych do sporządzenia i przechowywania leków oraz wyrobów farmaceutycznych, a także w hurtowniach, zagadnienie związane z ich wentylacją i klimatyzacją podlegają odrębnemu prawodawstwu. Szczególnie zaostrzone wymagania określono dla izb recepturowych w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
48--55
Opis fizyczny
Bibliogr. 26 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
Bibliografia
 • [1] Aseptyczne sporządzanie leków recepturowych z antybiotykami, http://www.dia.com.pl/
 • [2] http://www.mz.gov.pl/leki/produkty-lecznicze/przechowywanie-lekow dostęp: luty 2018 r.
 • [3] http://www.rynekaptek.pl/komunikaty-urzedowe/sia-w-aptece-musi-panowac-odpowiednia-temperatura,20858,html.
 • [4] KOPER A.: Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, 10.01.2008r. http://bipnoipip.nowy-sacz.iap.pl.
 • [5] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo farmaceutyczne, (z późniejszymi zmianami), Dz.U. 2016.2142.
 • [6] Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, Dz.U. 2017.0.509.
 • [7] PN-B-02151-02:1987, Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
 • [8] PN-B-02151 -02:1987/Ap1:2015-05, Akustyka budowlana -Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
 • [9] PN-B-02151-25018-01, Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach -Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
 • [10] PN-EN IS014644-1:2016-03E, Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane - Część 1: Klasyfikacja czystości powietrza na podstawie stężenia cząstek.
 • [11] Program funkcjonalno-użytkowy, http://operacji.org/program-funkcjonalno-uzytkowy.html.
 • [12] Przewodnik PIC/S w zakresie dobrych praktyk przygotowywania produktów leczniczych w zakładach opieki zdrowotnej, styczeń 2014 (PIC/S -The Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme, www.gif.gov.pl
 • [13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2017.2285.
 • [14] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19 czerwca 1996 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. 1996.80.376.
 • [15] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, Dz.U. 2015.381.
 • [16] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzania apteki, Dz. U. 2002.187.1565.
 • [17] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki, Dz.U. 2002.161.1338.
 • [18] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2002 w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, Dz.U. 2002.144.121 - uchylone w 2015 r. Prawo Farmaceutyczne.
 • [19] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej produktów leczniczych weterynaryjnych, Dz.U. 2015.1952.
 • [20] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakimi powinien odpowiadać lokal apteki, Dz.U. 2002.171.1395.
 • [21] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. 2000.79.897.
 • [22] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania, Dz.U. 2015.1979 (z późniejszymi zmianami Dz.U. 2017.1349).
 • [23] SAMCZEWSKA G.: Receptura aseptyczna, Skrypt dla studentów Wydziału Farmaceutycznego. Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Łódź 2012.
 • [24] ULZ Z.: Leki cytostatyczne w aptekach szpitalnych - jakość i bezpieczeństwo. Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska. Biuletyn, lipiec-sierpień 2014, s. 30.
 • [25] WALIGÓRSKI Ł: Przechowywanie leków w aptece, https://www.farmacjaija.pl.
 • [26] ŻUREK S.: Loża laminarna - wykorzystanie,zalety, udogodnienia. Farmacja praktyczna, 01/201.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-2e768757-b6bc-4e17-973b-e98ae066807a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.