PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 5 | 714--729, CD
Tytuł artykułu

Funkcjonowanie małych przedsiębiorstw rodzinnych na rynku polskim

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Functioning of small family enterprises on the Polish market
Konferencja
Konferencja Naukowa Logistyki Stosowanej „Technologie podwójnego zastosowania w logistyce cywilnej i wojskowej. Teoria i Praktyka” (10 ; 06.06-08.06. 2018, Jadwisin, Polska)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule poruszona jest problematyka małego przedsiębiorstwa rodzinnego, gdzie na pierwszy plan wysuwają problemy związane z jego funkcjonowaniem na polskim rynku. Główny problem badawczy koncentruje się wokół zagadnień dotyczących funkcjonowania małego przedsiębiorstwa rodzinnego na rynku polskim, gdzie na pierwszy plan wysuwają się grupy problemów dotyczące określenia perspektyw rozwojowych, jak również wykazanie, że pomimo pogłębiającej się globalizacji i trendów koncentracji biznesu na rynku wciąż jest dla nich miejsce do działania. Oczekuje się, że w wyniku przeprowadzonych badań Autorzy uzyskają odpowiedź, że w obecnych realiach rynkowych małe firmy rodzinne mają możliwość funkcjonowania i dalszego rozwoju.
EN
The article discusses the issue of a small family enterprise, where problems related to its functioning on the Polish market are at the forefront. The main research problem focuses on issues related to the functioning of a small family enterprise on the Polish market, where the main issues concern the definition of development prospects, as well as showing that despite the growing globalization and trends of business concentration on the market there is still room for them actions. It is expected that as a result of the research, the authors will receive the answer that in the current market realities small family businesses have the possibility of functioning and further development.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
714--729, CD
Opis fizyczny
Bibliogr. 33 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Politechnika Warszawska Wydział Zarządzania
Bibliografia
 • 1. Adamkiewicz-Drwiłło H., A., (red. nauk.), (2007), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • 2. Altkorn J., (red. nauk.), (1992), Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków.
 • 3. Bank Światowy, (2015), Mapa Drogowa Rozwoju Rynków i Technologii. Precyzyjna Obróbka Meteriałów w Polsce, Business and Technology Roadmap, Grudzień.
 • 4. Białasiewicz M., (red. nauk.), (2008), Podstawy nauki w organizacji, Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza, PWE, Warszawa.
 • 5. Buczkowska A., (2012), Cele przedsiębiorstwa a pomiar jego dokonań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr. 684, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • 6. Chodyński A., (2002), Zarządzanie rozwojem firmy, strategia jakości ekologicznej, Wyższa Szkoła Zarzadzania i Marketingu Sosnowiec, Sosnowiec.
 • 7. Dębek K., Z rodziną najlepiej w firmie, 2014 https://www.forbes.pl/przywodztwo/firmy-rodzinne-w-polsce-z-rodzina-najlepiej-w-firmie/87brcny (dostęp z dnia 17.03. 2017).
 • 8. Drucker P., F., (1995), Zarządzanie w czasach burzliwych, Wydawnictwo AE, Kraków.
 • 9. Friedman M., (1993), Kapitalizm i wolność, Centrum im. Adama Smitha, Warszawa.
 • 10. Gierszewska G., Romanowska M., (2017), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • 11. Gierszewska G., (2004), Strategia przedsiębiorstw w dobie globalizacji, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa.
 • 12. Griffin R., W., (1996), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 13. Gruszczyński T., (2002), Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 14. Jabłoński M., (2012), Zarzadzanie wartością przedsiębiorstw o orientacji jakościowej a kapitał intelektualny, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec.
 • 15. Jabłoński A., Jabłoński M., (2013), Cykl życia wartości przedsiębiorstw wobec kondycji modelu biznesu, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, Tom 4.
 • 16. Jabłoński M., Jabłoński A., (2012), Zarządzanie wartością regionu poprzez rozwój i wzrost sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Prognoza rozwoju MŚP w kontekście rynku pracy, OTTIMA plus Sp. z. o.o., ARL Sosnowiec.
 • 17. Kowalak R., (red) (2007), Koszty w zarzadzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem handlowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 • 18. Kreikebaum H., (2001), Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 19. Lichtarski J. (red.), (2001), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • 20. Moore W., C., J.,W., Petty, Palich L., E., Longencker J., G., (2008), Managing Small Business, South-Western, Mason.
 • 21. Moszkowicz M., (2000), Rządzić czy zarządzać-zmiana i ciągłość w sprawowaniu nadzoru właścicielskiego w strukturach organizacyjnych, [w:] Nowe kierunki zarządzania przedsiębiorstwem-ciągłość i zmiana, Jagody H., Lichtarskiego L., (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • 22. Noga A., (2009), Teorie przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • 23. Nowakowski M., K., (1999), Zarządzanie operacjami zagranicznymi przedsiębiorstw japońskich, Zakład Nauk Zarządzania PAN, Warszawa.
 • 24. Niemiec A., (2004), System pomiaru dokonań w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa.
 • 25. Pomykalski A., (2005), Zarządzanie i planowanie marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 26. Sasin W., (2001), Analiza płynności finansowej firmy Cash Flow, Agencja Wydawnicza INTERFART, Łódź.
 • 27. Sudoł S., (2006), Przedsiębiorstwo, podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • 28. Sławińska M., (2002), Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, PWE Warszawa.
 • 29. Safian K., (1997), Przedsiębiorstwo rodzinne, Nowe Życie Gospodarcze, Wrocław.
 • 30. Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm. Kodeks Cywilny, Art. 55, s. 12/237 z dnia 24.06.2016.
 • 31. Ustawa z dnia 15 września 2000 r., Kodeks spółek handlowych (k.s.h.) Dz.U. 2001, poz.102.1117, z późn. zm.
 • 32. Ustawa z dnia 16 września 1982 r., Prawo spółdzielcze, Dz.U. z 2012 r poz. 951.
 • 33. Ustawa z dnia 25 września 1981r. o przedsiębiorstwach państwowych, Dz.U. z 2012 poz.459.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-2e2695a0-2172-473b-b654-0525726794e6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.