PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | Vol. 13, nr 3 | 299--307
Tytuł artykułu

Budynki wykonane w systemie OWT - 67 w układzie urbanistycznym osiedla „Maki” w Lublinie

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Buildings constructed in the system OWT- 67 in urban layout of residential settlement "Maki" in Lublin
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Osiedle Maki powstało w połowie lat 70-tych w kwartale zabudowy ograniczonym ulicami Droga Męczenników Majdanka, ul. Krańcową, ul. Lotniczą, ul. Głuską, jako kolejny etap rozbudowy zasobów mieszkaniowych miasta. Istotnym elementem było usytuowanie nowej zabudowy na obszarze wcześniej urbanizowanym – tzw. stary Kośminek. Powstał w ten sposób układ mieszany, gdzie prostym, długim, usytuowanym równolegle do siebie 5-kondygnacyjnym budynkom wielorodzinnymi i 11-kondygnacyjnym punktowcom o wyraźnie modernistycznej formie i sposobie sytuowania budynków towarzyszy zabudowa jednorodzinna lokowana wzdłuż ulic. Przedstawiono uwarunkowania urbanistyczne i funkcjonalne budynków 5-kondygnacyjnych wybudowanych w systemie OWT-67. Opisano przemiany urbanistyczne osiedla na przestrzeni blisko 40 lat (obsługa parkingowa, zieleń). Przeprowadzono analizę potrzeb i możliwości w zakresie kolejnych działań mogą-cych poprawić jakość życia mieszkańców osiedla w kontekście ograniczeń wynikających z uwarunkowań własnościowych, ekonomicznych i konstrukcyjnych. Zasadnymi działaniami wydaje się kontynuacja termomodernizacji budynków. Kompleksowego działania wymaga poprawa jakości przestrzeni między budynkami – dalsza wymiana nawierzchni utwardzonych, poprawa jakości zieleni, uwzględnienie w aranżacji terenów potrzeb zróżnicowanych wiekowo grup użytkowników osiedla ze szczególnym uwzględnieniem seniorów i rozwiązanie problemu parkowania samochodów ze wskazaniem na konieczność budowy garaży podziemnych.
EN
“Maki” residential settlement was established in the mid-70s, in the quarter of construction it was limited by Droga Męczennikow majdanka, Krańcowa, Lotnicza and Gluska Streets, as the subsequent stage of development of minicipal housing stock. A crucial issue concerned the location of a new building in a previous urbanized area – the so called Kosminek. As a result, a mixed system was created, where simple, tall and parallely situated to each other 5-story multifamily buildings and an 11-storey point tower of an evident modernistic form and the way of their location are accomposed by a simple-family housing placed along the streets. The urban and funtional conditions in 5-storey buildings constructed in OWT-67 system were presented. The urban changes of settlement over nearly 40 years (parking sevice, greenery) were discussed. The analysis of the needs and possibilities in terms of next steps which can improve the living quality of residents in aspect of restrictions consequent upon ownership, economic and construction determinants was complited. Justified steps refer to the continuation of building termomodernization. The improvement of space quality between building is the highest priority. Not to mention, further exchange of paved surface, the enhancement of greenery quality concerning the needs of divers age groups of residents in the arrangement of problem indicating the necessity to build underground garages.
Wydawca

Rocznik
Strony
299--307
Opis fizyczny
Bibliogr. 9 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Samodzielna Pracownia Architektoniczna, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska, r.janusz@pollub.pl
autor
 • Katedra Architektury Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska, k.janus@pollub.pl
Bibliografia
 • 1. E. Przesmycka, M. Sosnowska. Stan zachowania przestrzeni publicznych osiedli mieszkaniowych z lat 50. XX w. Na przykładzie Lublina :teka kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr. – OL PAN, 2010, 47-55
 • 2. Plan Wielkiego Miasta Lublina (1931 r.) - Biuro Regulacji Magistratu Miasta Lublina – Archiwum Miejskie Lublin
 • 3. J. Gągała, I. Załuska, J. Dybała. Dokumentacja techniczna budynków osiedla Maki. Archiwum Spółdzielni Mieszkaniowej Kolejarz w Lublinie
 • 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) (z późniejszymi zmianami).§ 13, 65.
 • 5. Dzierżewicz Z., Starosolski W. (2010). Systemy budownictwa wielkopłytowego w Polsce w latach 1970-1985. Przegląd rozwiązań materiałowych, technologicznych i konstrukcyjnych: Wolters Kluwer Polska sp. z oo
 • 6. Ostańska A., Podstawy metodologii tworzenia programów rewitalizacji dużych osiedli mieszkanio-wych wzniesionych w technologii uprzemysłowionej na przykładzie osiedla im. St. Moniuszki w Lublinie, Politechnika Lubelska, Monografie Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Vol.1, Wydawnictwa Uczelniane, Lublin 2009,
 • 7. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 156 z 2006 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami).
 • 8. M. Twarowski. Słońce w architekturze. Wydawnictwo Arkady. Wydanie 4, 1996r.
 • 9. www. geoportal.lublin.eu10 pkt
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-295c8254-a463-4e7f-ab3d-98884e8be3ae
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.