PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. 97 | 431--441
Tytuł artykułu

Estymacja postulowanych standardów obsługi w regionalnym transporcie zbiorowym na podstawie ankietowania mieszkańców Małopolski

Warianty tytułu
EN
Estimation of the requested service standards in the regional public transport by surveying of residents in the Malopolska region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono wyniki ankietowania internetowego mieszkańców województwa małopolskiego w zakresie oczekiwanych i jeszcze możliwych do zaakceptowania standardów podróży o zasięgu ponadlokalnym. Stanowi to pierwszy krok w procesie formułowania rekomendowanych standardów dla potrzeb opracowywanego "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie małopolskim". W głównej części referatu zestawiono wartości średnie i formuły regresji liniowej, bądź rozkłady empiryczne (w przepadku cech będących wskaźnikiem struktury). Dotyczyły one następujących parametrów obsługi: czas dojazdu, częstotliwość kursowania, czas dojścia do przystanku, czasokres funkcjonowania transportu zbiorowego, liczba przesiadek w podróży, akceptacja miejsca stojącego w pojeździe, zapełnienie powierzchni miejsc do stania w pojeździe. Porównano wybiórczo uzyskane wyniki z wartościami standardów realizowanych w stanie istniejącym oraz zarysowano dalsze działania w procedurze rekomendacji standardów.
EN
This paper presents the results of Internet surveys among population of Małopolska, concerning expected and still acceptable standards of over-local travels. This is the first step in the procedure for formulating of the recommended standards for the needs of prepared "The plan of sustainable development of public transport in the Małopolska voivodship". In the main part of the paper, the mean values and the linear regression formulas or the empirical distributions - in the case of the characteristics being of the structure rate - have been listed. They concern the following service parameters: travel time, frequency of public transport operation, access time to a bus/rail stop, duration of public transport service, number of transfers in travel, acceptance of standing during trip, occupancy of standing area in a vehicle. Obtained results have been selectively compared with the standards values of the existing state. The further steps in the procedure of standards recommending have been outlined.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
431--441
Opis fizyczny
Bibliogr. 6 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor
  • Politechnika Krakowska
  • Politechnika Krakowska
Bibliografia
  • 1. Guidelines for the development of regional public transport plan. NZ Transport Agency, Waka Kotahi May 2011, Greater Wellington Regional Council.
  • 2. http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/rail/doc/2009_12_03_summary_of_new_rail_passenger_rights.pdf
  • 3. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:055:0001:0012:EN:PDF
  • 4. Opracowanie metodyki tworzenia planu transportu publicznego dla województwa małopolskiego oraz praca rozwojowa pn. "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie małopolskim". Etap II, luty 2013. Konsorcjum w składzie: Politechnika Krakowska (lider konsorcjum), Pracownia Badań Społecznych w Sopocie, Jan Friedberg – Projektowanie dróg i doradztwo w zarządzaniu. EKKOM Kraków, International Management Services.
  • 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 684.
  • 6. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Dziennik Ustaw Nr 117 z 2011 r. Nr 5, poz. 13.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-294401c3-1dad-4556-aab8-f1b6dd31cf7d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.