PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 4 | 6060--6070, CD 2
Tytuł artykułu

Propozycja wykorzystania praktyki kolejowej przy modernizacji torów tramwajowych

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
The proposal of using railway practice in the tram lines modernization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono definicje modernizacji linii kolejowych. Określono podstawowe różnice pomiędzy procesem przebudowy budowli kolejowych i tramwajowych. Skupiono się na kształtowaniu geometrii toru. Wskazano kolejowe przepisy, które mogą być pomocne w procesie projektowania modernizacji linii tramwajowych. Opisano problemy występujące przy bezkrytycznym stosowaniu Wytycznych tramwajowych, oraz wyjaśniono przyczyny niedostosowania tego dokumentu do obecnych wymogów eksploatacyjnych. Wykorzystując opisane w Wytycznych kolejowych zależności i możliwe do adaptacji wartości parametrów kinematycznych, wykonano obliczenia dotyczące typowych tramwajowych układów geometrycznych. Określono zakres stosowalności dotychczasowych metod i zaproponowano rozwiązania poprawiające parametry użytkowe modernizowanych obiektów.
EN
The article presents the definitions of the railway line modernization. The main differences between the process of rebuilding of railway and tramway lines were defined. The process of geometrical lauout designing was the focused issue. The rules used in railway lines which can be helpful in designing tram lines were specified. The problems that may occur while the uncritical application of the Tram Guidelines were described as much as the reasons for inadequacy of this document to the current exploitation requirements. Using the relations from Railway Guidelines and kinematic parameters that are possible for adaptation, the calculations of typical tram geometrical layouts were performed. The scope of application of the existing methods was defined. The solutions improving parameters of modernized objects were described.
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
6060--6070, CD 2
Opis fizyczny
Bibliogr. 23 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Transportu Szynowego i Mostów; 80-233 Gdańsk ; ul. Narutowicza 11/12, kamszwac@pg.gda.pl
 • Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Transportu Szynowego i Mostów; 80-233 Gdańsk ; ul. Narutowicza 11/12, jacszmag@pg.gda.pl
Bibliografia
 • 1. Bogdaniuk B., Towpik K.: Budowa, modernizacja i naprawy dróg kolejowych, KOW Warszawa 2010.
 • 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE, z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie.
 • 3. Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2011 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych.
 • 4. Drabik L., Sobol E.: Słownik Języka Polskiego, PWN Warszawa 2014.
 • 5. Dz. U. nr 151 poz. 987 z dnia 10 września 1998 roku: Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.
 • 6. Dz. U. 2014 poz. 867 z dnia 5 czerwca 2014 roku: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniające Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.
 • 7. Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z dnia 2 marca 1999 roku: Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
 • 8. Gisterek I., Popiołek A.: Możliwości kształtowania geometrii linii tramwajowych, Projektowanie, budowa i utrzymane infrastruktury w transporcie szynowym, SITK Radom 2014.
 • 9. Koc W.: Elementy teorii projektowania układów torowych. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej Gdańsk 2004.
 • 10. Massel A.: Projektowanie linii i stacji kolejowych, KOW Warszawa 2010.
 • 11. Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska: Wytyczne techniczne projektowania budowy i utrzymania torów tramwajowych, Warszawa 1983.
 • 12. Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska: Tymczasowe wytyczne do projektowania szybkiej komunikacji tramwajowej, Warszawa 1981.
 • 13. Oleksiewicz W., Kraśkiewicz C.: Rozwój konstrukcji i układu geometrycznego torowisk tramwajowych jako istotny element postępu w miejskim transporcie szynowym, Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK RP, oddział w Krakowie, 3(102)/2013.
 • 14. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.: Standardy Techniczne, Szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych dla prędkości Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem), Tom I, Warszawa 2009.
 • 15. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.: Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1, Warszawa 2005.
 • 16. PN-EN 13803-1: 2010: Kolejnictwo - Tor - Parametry projektowania toru w planie - Tor o szerokości 1435 mm i większej - Część 1: Szlak.
 • 17. PN-EN 13803-2: 2010: Kolejnictwo - Tor - Parametry projektowania toru w planie - Tor o szerokości 1435 mm i większej - Część 2: Rozjazdy, skrzyżowania i inne porównywalne przypadki z nagłymi zmianami krzywizny.
 • 18. PN-K-92009: Komunikacja miejska. Skrajnia budowli, wymagania.
 • 19. Praca zbiorowa (pod redakcją Malinowski Ł.): Biała Księga Mobilności, Stowarzyszenie Transportu Publicznego 2014.
 • 20. Szmagliński J.: Możliwości rozwoju metod projektowania tras tramwajowych dostosowanych do współczesnych rozwiązań technologicznych, Projektowanie, budowa i utrzymane infrastruktury w transporcie szynowym, SITK Radom 2014.
 • 21. Szmagliński J.: Tramwaje niskopodłogowe w Polsce, Infrastruktura Transportu 6/2014.
 • 22. Szmagliński J.: Tramwaje niskopodłogowe. Geneza, konstrukcje, Infrastruktura Transportu 4/2014.
 • 23. Szwaczkiewicz K.: Obliczanie robót ziemnych przy modernizacji linii kolejowych, Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK RP, oddział w Krakowie, 3(102)/2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-28dfe3cf-b2e5-4c8d-b4f1-6a7f8100ad3c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.