PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | Nr 3 | 20--33
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo społeczne w procesie globalizacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Social security in the process of globalization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule podjęto próbę analizy stanu bezpieczeństwa przez pryzmat procesów globalizacyjnych. Zdefiniowano zjawisko globalizacji i określono jego konsekwencje, z podkreśleniem skutków o charakterze społeczno-ekonomicznym. Opisano społeczną funkcję państwa oraz omówiono modele polityki społecznej, ze wskazaniem na model społecznej gospodarki rynkowej – właściwy dla większości państw członkowskich. Określono prawne i instytucjonalne podstawy polityki społecznej w UE. Dokonano charakterystyki zagrożeń dla bezpieczeństwa społecznego, będących wynikiem zmian geopolitycznych, ekonomicznych, kulturowych, etc., wynikających z globalizacji.
EN
The article attempts to analyze the state of security in the context of globalization processes. The phenomenon of globalization has been defined and its consequences with emphasis on social and economic effects have been described. The social function of the state and models of social policy have been discussed with reference to the model of the social market economy, which is appropriate for most member states. The legal and institutional basis of the social pol-icy in the EU has been defined. The authors present a description of threats to social security as an outcome of changes in geopolitics, economy, culture and other areas resulting from globalization.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
20--33
Opis fizyczny
Bibliogr. 25 poz.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • 1. Auleytner J., Instytucje polityki społecznej, WSP TWP, Warszawa 1996.
 • 2. Bańka A., Bezrobocie, Podręcznik Pomocy Psychologicznej, Wyd. Print-B, Poznań 1992.
 • 3. Dalecka M., Struktury zarządzające polityką społeczną w Unii Europejskiej, [w:] 23 Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Suplement, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2002.
 • 4. Decentralizacja funkcji społecznych państwa, pod red. Hrynkiewicz J., ISP, Warszawa 2001.
 • 5. Dziewięcka-Bokun L., Polityka społeczna wobec wyzwań nowoczesnego społeczeństwa, [w:] Systemowe determinanty polityki społecznej, Wrocław 2000.
 • 6. Globalizacja polityki światowej, pod red. Baylis J., Smith S., Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2008.
 • 7. Głąbicka K., Polityka społeczna w Unii Europejskiej. Aspekty aksjologiczne i empiryczne, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2001.
 • 8. Golinowska S., Żukowski M., European social policy (supranational), [in:] Diversity and Commonality in European Social Policies: The Forging of a European Social Model (2009), ed. Golinowska S., Hengstenberg P., Żukowski M., Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 • 9. Harach M.E., Gloalizacja – aspekty ekonomiczne, [w:] „Oeconomia copernicana”, 20/2011.
 • 10. Kabaj M., Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu. Studium porównawcze, Warszawa, 1997.
 • 11. Kołodko G., Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
 • 12. Księżpolski M., Modele polityki społecznej, Warszawa 1999.
 • 13. Księżpolski M., Polityka społeczna. Wybrane problemy porównań międzynarodowych, BPS, Katowice 1999.
 • 14. Łoś-Tomiak A., Bezpieczeństwo społeczne w dobie przemian cywilizacyjnych, [w:] Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne państwa, pod red. Grabińska T., Spustek H., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, Wrocław 2013.
 • 15. Łuszczyk M., Globalizacyjne i demograficzne zagrożenia rozwoju społeczno-gospodarczego – implikacje dla Polski, [w:] Współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji – aspekty pozytywne i negatywne, Studia Ekonomiczne, Katowice 2011.
 • 16. Martin H.P., Schumann H., Pułapka globalizacji, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2000.
 • 17. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, pod red. Rymarczyk J., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • 18. Raport ONZ Główne trendy wpływające na rodzinę, Major Trends Affecting Families, wydany przez DESA (Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych), Nowy Jork, 2003.
 • 19. Ratkiewicz H., Wójcik Z., Przestępczość a bezrobocie, [w:] Bezrobocie w małych miastach, pod red. Woźniak R.B., Koszalin 1997.
 • 20. Rymsza M., Aktywna polityka społeczna w teorii i praktyce, [w:] W stronę aktywnej polityki społecznej, pod red. Kaźmierczaka T., Rymszy M., Warszawa 2003.
 • 21. Uścińska G., Międzynarodowe standardy i formy współpracy w polityce społecznej oraz ich wpływ na Polskę, [w:] Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, pod red. Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • 22. Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w go-spodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • 23. Żuber M., Globalizacja a bezpieczeństwo państwa, [w:] „Kształcenie obywatelskie w wojsku”, 1/2002, Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Wychowania i Promocji Obronności, Warszawa 2002.
 • 24. [online].[Dostęp11.03.2013] Dostępny w internecine: http://europa.eu/legislation _summaries/institutional _affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0023_pl.htm.
 • 25. „Myśl Socjaldemokratyczna”, 4/2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-27eda284-b602-4c8e-ae89-4cd5b1997bf1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.