PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 3-4 | 188--208
Tytuł artykułu

System powiadamiania ratunkowego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Niniejszy artykuł prezentuje proces tworzenia struktur Systemu Powiadamiania Ratunkowego w naszym kraju. Autor skoncentrował się na jego umiejscowieniu w ogólnym systemie bezpieczeństwa, a także ukazaniu współpracy organów władzy i podmiotów ratowniczych, oraz efektów, jakie ona przynosiła. Układ opracowania wynika ze specyfiki zadań i działań podejmowanych w zakresie stworzenia profesjonalnego systemu powiadamiania ratunkowego. Autor wyróżnił podjęte działania z podziałem na sferę formalno – prawną, techniczną i organizacyjną, zwracając szczególną uwagę na budowę centrów powiadamiania ratunkowego. Artykuł kończą wnioski z przeprowadzonych działań.
EN
This article is describing a process of creating structures of Emergency Notification System in Poland. The author focused on localization of Emergency Notification System in national safety system and showing cooperation of authorities and the rescue services, and the effects that this cooperation brought. The article regards to the specific type of tasks, which author set apart in the changing law, building ICT and organizational part, especially creating PSAP (Public Safety Answering Point). At the end of the article author presents conclusions of conducted activities.
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
188--208
Opis fizyczny
Bibliogr. 23 poz., rys.
Twórcy
 • Doktorant Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej
Bibliografia
 • 1. Kitler W., Bezpieczeństwo Narodowe RP, Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system, Warszawa 2011.
 • 2. Kitler W., Skrabacz A., Bezpieczeństwo ludności cywilnej, TWO, Warszawa 2010.
 • 3. Koziej S., Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, Bezpieczeństwo narodowe II-2011.
 • 4. Sobolewski G., Organizacja i funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego, AON, Warszawa 2011.
 • 5. Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, ISP PAN, Warszawa 1996.
 • 6. Zieliński K., Bezpieczństwo obywateli podczas kryzysów niemilitarnych oraz reagowanie w czasie katastrof i klęsk żywiołowych, AON, Warszawa 2004.
 • 7. Znamierowski Cz., Szkoła Prawa, Rozważania o Państwie, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.
 • Dokumenty międzynarodowe
 • 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2002/22/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników.
 • 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów.
 • Akty normatywne
 • 1. Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie systemu powiadamiania ratunkowego (Dz. U. poz. 1635).
 • 2. Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz.U. poz. 1915).
 • 3. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. 2009 nr 31, poz. 206).
 • 4. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).
 • 5. Uzasadnienia do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009, nr 11, poz. 59).
 • 6. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie szkoleń operatorów numerów alarmowych (Dz. U z 2014 poz. 269).
 • 7. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego (Dz. U z 2014 poz. 574).
 • 8. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie numerów telefonicznych, które mogą być obsługiwane w ramach systemu powiadamiania ratunkowego (Dz. U z 2014 poz. 1050).
 • 9. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie wymagań funkcjonalnych dla systemu teleinformatycznego i interfejsu komunikacyjnego oraz warunków współpracy systemu powiadamiania ratunkowego z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz dysponentami zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U z 2014 poz. 1159).
 • Inne
 • 1. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP, Warszawa 2014.
 • 2. Soloch P., Telefon 112 – cztery stracone lata, Instytut Sobieskiego, Warszawa 2011, www.sobieski.org
 • 3. Fermiński P., Hofman P., Jarosławska K., Kołodziński K., Kozera M., Pawłowski K., Zakrzewski D., OST 112 Ogólnopolska sieć teleinformatyczna na potrzeby obsługo numeru alarmowego 112, Centrum Projektów Teleinformatycznych, Warszawa 2012.
 • 4. Sprawozdanie Najwyższej Izby Kontroli, pt. Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania numeru alarmowego 112 na terenie Polski, Warszawa 2011.
 • 5. Raport ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji z funkcjonowania numeru alarmowego 112 w 2015 r., Warszawa 2016.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-27e8e05f-85ff-4c89-9a09-11bc8f521537
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.