PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | R. 52, nr 3 | 562--568
Tytuł artykułu

The possibilities of reducing emission pollutants of exhaust from city buses by the use of biomethane

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Możliwości ograniczenia emisji zanieczyszczeń spalin z autobusów miejskich przez zastosowanie biometanu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Depletion of fossil energy sources, and thus the prices increase of conventional fuels such as gasoline or diesel fuel, the energy security and dependence on imported fuels, as well as the deteriorating environment and global warming mean that there are more and more new technologies using renewable energy sources nowadays. In the medium- and long-term perspective a significant changes are needed regarding means of transport in ensuring "sustainable mobility". A solution is the implementation of biofuels, including biogas refined to form of biomethane, and renewable alternative fuels. Biomethane is produced from waste organic matter. Directive 2009/28/EC indicates the benefits of using waste for the production of transport fuels, to decarbonisation of the energy sector and requires Member States of UE to use renewable fuels. The paper presents possibilities of reducing contaminants in exhaust gases emitted by public transport buses as a result of the use of biomethane to power them. In view of the fact that biomethane is a chemical equivalent of compressed natural gas (CNG), there will be specify a condition of CNG infrastructure in Poland, the state of fleet of CNG buses, CNG filling stations and biomethane production potential from municipal resources in the case of Polish cities using bus public transport.
PL
Wyczerpywanie się zasobów kopalnych źródeł energii, a co za tym idzie wzrost cen paliw konwencjonalnych takich jak benzyna czy olej napędowy, bezpieczeństwo energetyczne oraz uzależnienie od importu paliw, jak również pogarszający się stan środowiska i efekt cieplarniany powodują, że powstaje coraz więcej nowych technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. W perspektywie średnio- i długoterminowej niezbędne są istotne zmiany dotyczące środków transportu w zakresie zapewnienia „zrównoważonej mobilności”. Rozwiązanie stanowi wdrażanie biopaliw, w tym biogazu oczyszczonego do postaci biometanu, oraz odnawialnych paliw alternatywnych. Biometan otrzymywany jest z odpadowej masy organicznej. Dyrektywa 2009/28/WE wskazuje na korzyści związane z wykorzystywaniem odpadów do produkcji paliw transportowych, celem dekarbonizacji sektora energetycznego i zobowiązuje państwa członkowskie UE do stosowania paliw odnawialnych. W zgłoszonym artykule została przeanalizowana możliwość ograniczania zanieczyszczeń w spalinach emitowanych przez autobusy komunikacji miejskiej w wyniku zastosowania biometanu do ich zasilania. W związku z tym, że biometan stanowi chemiczny odpowiednik sprężonego gazu ziemnego (CNG), określony zostanie stan infrastruktury CNG w Polsce, stan taboru autobusów zasilanych CNG, stacji tankowania CNG oraz potencjał produkcji biometanu z surowców komunalnych w przypadkach polskich miast wykorzystujących autobusową komunikację miejską.
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Strony
562--568
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz., il., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor
autor
autor
Bibliografia
 • [1] NGVA Europe.
 • [2] Biuletyn Informacyjny ITS nr. 1/2006 za Polską Gazetą Transportową nr. 49/2005.
 • [3] www.cngauto.pl
 • [4] Bocheńska A., Gis W., Menes E., Taubert Sł., Waśkiewicz J., Żółtowski A.: Analiza możliwości wykorzystania paliw gazowych 567 w krajowym transporcie miejskim. Praca ITS Nr 6114/COŚ. Warszawa 2011 rok.
 • [5] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
 • [6] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/77/WE z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych.
 • [7] Dyrektywa 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego I RADY z dnia 8 maja 2003 roku w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych.
 • [8] Biernat K.: Nowe technologie wytwarzania biokomponentów i biopaliw pierwszej i drugiej generacji. Międzynarodowa Konferencja – Jakość paliw w Polsce i Unii Europejskiej. Warszawa 2007.
 • [9] Biernat K., Dziołak P., Gis W., Żółtowski A.: The Baltic Biogas Foresight: Desk study on wider range of biogas production options and experiences including production potential scenarios for the Baltic Sea Region. Baltic Biogas Bus European Project.
 • [10] Beyer J., Brown B.: Terracastus technologies. Technology for cleaning and upgrading.
 • [11] Nylund Nils-Olof: Environmental benefits with biogas buses, Nordic Biogas Conference Oslo, 10-12 March 2010.
 • [12] Bocheńska A., Gis W., Grzelak P., Żółtowski A.: Analiza możliwości zasilania biometanem autobusów komunikacji miejskiej w Polsce. Praca ITS nr 6228/COŚ. Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-25e2be4a-6b07-4d5b-a3e9-3ceefb5221ae
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.