PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | R. 109, z. 3-A | 307--311
Tytuł artykułu

Integralność człowieka i przyrody jako element rewitalizacji piwniczańskich bulwarów

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Integrity and human nature as an element of revitalization boulevards in Piwniczna
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Od lat prowadzone są dyskusje nad ekologiczną przyszłością regionów. Pojawiają się plany i programy mające na celu przeistoczyć miejscowości w obszar bardziej przyjazny środowisku i mieszkańcom. Jednym z podstawowych problemów jest odpowiednie zagospodarowanie terenów mogących posłużyć za wizerunek miejscowości. Przestrzeń powinna być traktowana jako jeden z podstawowych zasobów środowiska i jako element nieodnawialny powinna być poddawana szczególnym regulacjom. Rewitalizacja obszaru uzdrowiskowego i zagospodarowanie bulwarów nad Popradem oraz terenów w otoczeniu pijalni wód mineralnych jest jedną z większych inwestycji, jaka jest prowadzona w Piwnicznej-Zdroju. W ramach prac rewitalizacyjnych powstaną tam m.in.: przystań flisacka, amfiteatr z muszlą koncertową, kręgielnia oraz duża przestrzenna szachownica, a także ogródek jordanowski i skatepark dla młodzieży. Obszar inwestycji obejmuje ponad 5,6 ha i położony jest po lewej i prawej stronie Popradu. Planami rewitalizacyjnymi objęta będzie również część uzdrowiska w otoczeniu dwóch ujęć wód mineralnych. Obszar ten jest zielonym przedmurzem całego kompleksu szlaków pieszych, rowerowych i konnych po drugiej stronie Popradu, wiążąc Piwniczną z całym pasmem Jaworzyny Krynickiej. Objęcie rewitalizacją piwniczańskich bulwarów ma na celu organizację wypoczynku dla mieszkańców i przyjezdnych oraz poddanie ich procesowi rekultywacji i zabezpieczeń doliny Popradu w granicach centrum miasteczka. Istotne zadanie w procesach rekultywacji i rewitalizacji ma sama przyroda, jednak bez zahamowania antropopresji skuteczność działań jest niemożliwa. Przyjmowane formy ochrony krajobrazu tracą sukcesywnie na aktualności wobec presji urbanizacyjnej i przemian społeczno-kulturowych. Powstające programy rewitalizacyjne pojmowane jako zrównoważone układy przyrodniczo-społeczne wynikające z konieczności ścisłego zespolenia zasad zagospodarowania terenu ze stale odtwarzającą się przestrzenią przyrodniczą mają realne szanse zmienić wygląd takich miast jak Piwniczna.
EN
For many years the ecological state future is under discussion. There are a lot of plans and programs which aims in rebuilding of public space into more friendly for inhabitants and natural environment. One of the main problem is the appropriate development of public space which may become to a symbol of the city. The space should be regarded as one of the basic resources of the environment and as non-renewable element should be subjected to special regulations. Revitalization of the health resort area, boulevard development near the Poprad river and areas located nearby mineral water drinking room is one of the biggest investments, which is under construction in Piwniczna-Zdrój. Within the project there will be such objects as: Raftman pier, music shell stage, bowling track, large chessboard, park with playground for kids or skate-park for the youth. The development area consist of 56.000 square meters and is located on both sides of Poprad river. Scheduled revitalization consists too areas nearby two mineral water fount. This area is a green foreground of the whole complex of pedestrian, bike and horse tourist routes located on the opposite Poprad riverside and a connection between Piwniczna city and Jaworzyna Krynicka mountain range. The revitalization of Poprad boulevards is developed for local inhabitants and tourists. another reason is to protect the river valley in city borders. Nature has got paramount significance in revitalization process. Without excluding anthropogenic impact all success activities are inefficient. Natural environment protection regulation are losing with urban development pressure and social or civilization transformation. Future revitalization programs which includes social and environmental balance based on sustainable development has got chances to fuse the investments and developments with constantly renewing environment and to change the perception of places like Piwniczna.
Słowa kluczowe
Wydawca

Rocznik
Strony
307--311
Opis fizyczny
Bibliogr. 5 poz., il.
Twórcy
  • Instytut Projektowania Miast i Regionów, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska
Bibliografia
  • [1] Maksymiuk G., Rozwój terenów rekreacyjnych - wspomaganie czy ograniczenie w przyrodniczej rewitalizacji miast, Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr., OL PAN, 2005, 149-156.
  • [2] Nachlik E., Współczesne uwarunkowania w utrzymaniu rzek i potoków, [w:] Gospodarka Wodna z. 9, Kraków 2005, 354‐357.
  • [3] Wyżga B., Radecki‐Pawlik A., Zawiejska J., Dlaczego konieczna jest rewitalizacja rzek karpackich? Zarządzanie krajobrazem kulturowym, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 10, Sosnowiec 2008.
  • [4] Uchwała nr XXIII/208/2000 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 7 listopada 2000 roku w sprawie: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna.
  • [5] Arendowski A., Piwniczna-Zdrój: rusza rewitalizacja bulwarów nad Popradem, Piwniczna, Kraków 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-252d98e3-de08-441c-9e29-e24b88b48ac2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.