PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 92 | 261--273
Tytuł artykułu

Sejsmiczna interpretacja struktury Wierzchowa dla potrzeb podziemnego składowania CO2 z wykorzystaniem efektywnych współczynników odbicia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Seismic interpretation of the Wierzchowo structure for the need of underground CO2 storage, using effective reflection coefficients
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zaprezentowano wyniki interpretacji 3 sekcji w wersji współczynników odbicia (EWO) dla struktury Wierzchowa. Wykonana interpretacja istotnie wzbogaciła zakres informacji przedstawianych w standardowych dokumentacjach sejsmicznych. Uwzględniając dane geologiczne z otworów przebijających strukturę, zidentyfikowano i skorelowano wzdłuż przekrojów kompleksy skalne oraz strefy nieciągłości tektonicznych w obrębie skał permomezozoicznych. Scharakteryzowano poziom o zwiększonej zawartości piaskowców formacji połczyńskiej, zaproponowany do składowania dwutlenku węgla. Stwierdzone zaburzenia tektoniczne występujące w obrębie formacji połczyńskiej przechodzące do wyżej zalegających warstw oraz obecność przewarstwień ilastych obniżają przydatność rozpatrywanej struktury do podziemnego składowania CO2. Wydaje się celowe szersze zastosowanie, także dla innych struktur, procesu przetwarzania materiałów sejsmicznych w postać efektywnych współczynników odbicia z zadaniem rozpoznania budowy geologicznej przypuszczalnych poziomów zbiornikowych pod kątem określenia ich przydatności do składowania gazów przemysłowych.
EN
The paper presents the results of the interpretation of three sections of effective reflection coefficients (ERC) in the Wierzchowo structure. The interpretation significantly enriched the amount of information presented in the standard seismic materials. Taking the geological data from boreholes piercing the structure into account, the Permo-Mesozoic rock complexes and zones of tectonic discontinuities have been identified and correlated along the sections. A horizon of increased content of sandstones in the Połczyn Formation has been characterized, which is the target formation for the storage of carbon dioxide. The observed tectonic disturbances occurring within the Połczyn Formation, which continue into the overlying beds, and the presence of clayey interbeds reduce the usefulness of this structure for the underground storage of CO2. It seems advisable to use the processing of seismic materials into sections of effective reflection coefficients more widely, also for other geological formations, in the exploration of the geological structure of potential reservoir levels to determine their suitability for the storage of industrial gases.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
261--273
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz., rys.
Twórcy
 • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
Bibliografia
 • [1] Chełmiński i in. 2010 – Chełmiński, J., Nowacki, Ł., Papiernik, B. i Tomaszczyk, M. 2010. Baza danych oraz szczegółowy model geologiczny 3D dla podziemnego składowania CO2 w rejonie Bełchatowa na przykładzie struktury Budziszewic. Biul. Państw. Inst. Geol. 439, s. 53–58.
 • [2] Dadlez i in. 2000 – Dadlez, R., Marek, S. i Pokorski, J. red. 2000. Mapa geologiczna Polski bez utworów kenozoiku, 1:1 000 000. Warszawa: PIG.
 • [3] Dadlez, R. red. 1998. Mapa tektoniczna kompleksu cechsztyńsko-mezozoicznego na Niżu Polskim Warszawa: PIG.
 • [4] Dziewińska, L. i Jóźwiak, W. 2000. Zmiany litologiczne w utworach karbonu rowu lubelskiego w świetle interpretacji geofizycznej. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 392, s. 5–48.
 • [5] Dziewińska, L. i Petecki, Z. 2004. Kompleksowa interpretacja badań geofizycznych północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Instrukcje i metody badań geologicznych 58, s. 1–107. Warszawa: PIG.
 • [6] Dziewińska i in. 2011 – Dziewińska, L., Petecki, Z. i Tarkowski, R. 2011. Budowa geologiczna utworów permu struktury Wilków (monoklina przedsudecka) w świetle interpretacji sekcji współczynników odbicia. Przegląd Górniczy 67, s. 64–72.
 • [7] Dziewińska, L. i Tarkowski, R. 2012. Budowa geologiczna struktury Choszczna (niecka szczecińska) w świetle interpretacji sekcji efektywnych współczynników odbicia dla potrzeb podziemnego składowania CO2. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 28, s. 173–184.
 • [8] Feldman-Olszewska i in. 2012 – Feldman-Olszewska, A., Adamczak-Biały, T. i Becker, A. 2012. Charakterystyka poziomów zbiornikowych i uszczelniających formacji jury i triasu północnego Mazowsza pod kątem geologicznego składowania CO2 na podstawie danych z głębokich otworów wiertniczych. iuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 448, 1, s. 27–46.
 • [9] Katalogi wierceń Górnictwa Naftowego w Polsce, 1971–1979. Warszawa: Wyd. Geologiczne.
 • [10] Marek, S. i Pajchlowa, M. red. 1997. Epikontynentalny perm i mezozoik w Polsce. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego 153. Warszawa.
 • [11] Rudnickaja i in. 1987 – Rudnickaja, D.J., Danienberg, Е.Е. i Biełozerow, W.B. 1987. Principy wydielenja sejsmociklitow w kontinentalnych otłożeniach jury Zapadno-Sibirskoj plity w swiazi s poiskami nieantiklinalnych załeżej nafti i gazu [W:] Prikładnyje woprosy sedimientacjonnoj ciklicznosti i nieftegazonosnosti. Nowosybirsk-Nauka, s. 67–72.
 • [12] Speczik i in. 2011 – Speczik, S., Dziewińska, L., Pepel, A. i Jóźwiak, W. 2011. Możliwość wykorzystania impulsowej postaci zapisu sejsmicznego do rozpoznania złóż prognostycznych miedzi i srebra w północnej części monokliny przedsudeckiej. Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN 81, s. 117–135.
 • [13] Tarkowski, R. red. 2010. Potencjalne struktury geologiczne do składowania CO2 w utworach mezozoiku Niżu Polskiego (charakterystyka oraz ranking). Studia, Rozprawy, Monografie 164, s. 1–138, IGSMiE PAN.
 • [14] Wróbel, G. i Kijewska, S. 2010. Charakterystyka struktury Zaosia pod kątem jej przydatności do geologicznego składowania dwutlenku węgla – wyniki interpretacji danych sejsmiki refleksyjnej. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 439, s. 29–36.
 • [15] Znosko, J. red. 1998. Atlas tektoniczny Polski 1:500 000. Warszawa: PIG.
 • [16] Żelichowski, A.M. red. 1995. Budowa geologiczna piętra waryscyjskiego i pokrywy permskiej rejonu Wierzchowo-Koszalin, Centralne Archiwum Geologiczne Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-2374e455-2196-410a-bf18-ffae529fcf6e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.