PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | Nr 15 | 131--143
Tytuł artykułu

Ocena przydatności popiołu lotnego jako wypełniacza do mieszanek mineralno-asfaltowych

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Assess the suitability of fly ashes as filler for hot mix asphalt
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Publikacja przedstawia wyniki badań cech strukturalnych i właściwości funkcjonalnych popiołów lotnych z elektrowni opalanej węglem brunatnym. Głównym celem pracy jest poznanie właściwości strukturalnych i funkcjonalnych popiołów lotnych z punktu widzenia możliwości zastosowania ich jako wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA). Analiza wyników badań m.in. uziarnienia, powierzchni właściwej, zawartości wolnych przestrzeni, przyrostu temperatury mięknienia wg „PiK” oraz lepkości dynamicznej zaczynów asfaltowych wykazała, że analizowane popioły lotne nie spełniają wymagań jako wypełniacze do MMA, gdyż powodują zbyt duże oddziaływanie usztywniające. Rezultaty badań wykazały też, że popioły te, jako wypełniacze mieszane (z udziałem tradycyjnie stosowanego wypełniacza wapiennego), spełniają wymagania stawiane wypełniaczom do MMA.
EN
The paper presents the results of the structural features and functional properties of fly ashes from lignite-fired power plant. The main purpose of the study is to get to know the structural and functional properties of fly ashes from the perspective of their use as fillers for Hot-Mix Asphalt (HMA). Analysis of the results of such as grain-size distribution, specific surface, air voids of dry compacted fillers, increase in the softening point using the Ring & Ball method and dynamic viscosity showed that studied fly ashes doesn't meet the requirements as a filler for HMA (ashes cause excessive stiffening effect). Research results also showed that these ashes as “fillers mixed”, can meet the requirements of fillers to HMA.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
131--143
Opis fizyczny
Bibliogr. 25 poz., rys.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • 1. Szczygielski T.: Uboczne produkty spalania w drogownictwie. Normy a aprobaty techniczne, Magazyn Autostrady, 10 (2009) 24-27.
 • 2. Pachowski J.: Popioły lotne i ich zastosowanie w budownictwie drogowym, Warszawa, WKiŁ 1976.
 • 3. Widuch A., Ćwiąkała M., Korzeniowska J., Kraszewski C.: Możliwość zagospodarowania popiołów lotnych z węgla brunatnego w drogownictwie, Drogownictwo, 12 (2011)390-394.
 • 4. Szczygielski T., Myszkowska A.: Popioły wysokowapniowe - przetwarzanie i wykorzystanie, Magazyn Autostrady, 4 (2006) 38-43.
 • 5. Zhang W., Chen Ch.: Experiment Study on the Rubber and Fly Ash of Modified Asphalt, Water Resource and Environmental Protection (ISWREP), 2011, 2971-2974.
 • 6. Pachowski J.: Rozwój technologii powstawania ubocznych produktów elektrownianych oraz ich charakterystyka i możliwości zastosowań w technologiach budownictwa drogowego, Drogi i Mosty, 1 (2002) 59-99.
 • 7. Mikoc M., Markovic D.: Influence of slag, fly ash, silica fume on the mechanical and physical properties of asphalt, Technical Gazette 17, 4 (2010) 505-514.
 • 8. Zawisz E., Franczak A.: Wytrzymałość i mrozoodporność stabilizowanych popiołów lotnych, Drogownictwo, 6 (2010) 202-207.
 • 9. PN-S-06103: Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu popiołowego, grudzień 1997.
 • 10. Wilanowicz J., Grabowski W., Andrzejczak M.: Właściwości strukturalne i funkcjonalne popiołów lotnych jako wypełniaczy do mieszanek mineralno - asfaltowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, 283, 59 (2012) 369-376.
 • 11. PN-EN 933-10: Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Cześć 10: Ocena zawartości drobnych cząstek - Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza), maj 2002 r.
 • 12. PN-R-04032: Gleby i utwory mineralne. Pobieranie próbek i oznaczanie składu granulometrycznego, styczeń 1998.
 • 13. PN-EN 196-6: Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia, luty 1997.
 • 14. PN-EN 1097-4: Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza, styczeń 2002.
 • 15. PN-EN 933-9: Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie błękitem metylenowym, luty 2001.
 • 16. PN-S-96505: Mączki mineralne do mas bitumicznych, maj 1977.
 • 17. PN-EN 13179-1: Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych. Część 1: Badania metodą pierścienia delta i kuli, maj 2002.
 • 18. PN-EN 13302: Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie lepkości dynamicznej lepiszczy asfaltowych lepkościomierzem obrotowym, 2011.
 • 19. Wymagania Techniczne Nr 1. Kruszywa do mieszanek mineralno - asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych, IBDiM, Warszawa 2010.
 • 20. Kandhal P. S.: Evaluation of Baghouse Fines for Hot Mix Asphalt. National Asphalt Pavement Association, Information Series, 127 (1999) 36p.
 • 21. Wilanowicz J., Grabowski W.: Właściwości wypełniaczy o różnym pochodzeniu a koncentracja objętościowa „fazy stałej” w zaczynie asfaltowym, Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej (Archives of Institute of Civil Engineering), 11 (2011) 69-80.
 • 22. Gradziński R., Kostecka A., Radomski A., Unrug R.: Zarys sedymentologii, Warszawa, Wydawnictwo Geologiczne 1986.
 • 23. PN-S-96504: Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych, grudzień 1961.
 • 24. Grabowski W., Wilanowicz J.: The specific surface of mineral fillers and their functional properties, e-Proceedings of the 5th International Conference on Bituminous Mixtures and Pavements, Thessaloniki, 1 (201 1) 246-255.
 • 25. Grabowski W., Wilanowicz J.: Wpływ powierzchni właściwej wypełniaczy mineralnych na ich właściwości funkcjonalne w kompozytach mineralno-asfaltowych, Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej (Archives of Institute of Civil Engineering), 9(2011) 5-14.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-21195e7b-97c9-459c-86f4-71bc07f44548
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.