PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | Vol. 42, nr 2 | 81--86
Tytuł artykułu

Soveršenstvovanie normativnoj metodiki opredeleniâ inercionnogo intervala vremeni srabatyvaniâ orositelâ

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Improvement of the Standard Technique for Determination of the Sprinkler Response Time
PL
Udoskonalenie normatywnej metodyki określenia czasu zadziałania tryskacza pożarowego
Języki publikacji
RU
Abstrakty
EN
Objective: The most important standard indicator which is determined during the sprinkler testing is the time of their reaction. This parameter is used to determine thermal sensitivity of the sprinkler triggering element and determines the speed of its activation. Analysis of modern standard methods for determining the parameters of sprinkler response time showed that the use of the heating mode of the heating sprinkler element when determining the factor of thermal conductivity does not provide the condition of stationary heat transfer for the heating elements, which is necessary to obtain correct results when evaluating this parameter. In the European standard EN 12259-1:1999 and international standard ISO/FDIS 6182 sprinkler reaction time is defined only at the direction of the heat flow perpendicular to an axis of the sprinkler thermal element. It is known that convective heat transfer occurs at the normal body component of the heat flow. Consequently, the heat transfer coefficient of thermal elements and sprinkler reaction time depend on the direction of the heat flow. The purpose of this article is the improvement of a standard technique of sprinkler reaction time by specifying the measurement procedure of the heat leakage factor from the sprinkler heat element towards the body of the sprinkler and including the dependence between sprinkler reaction time and the direction of airflows on the thermal element. Project and methods: In order to achieve the set objective, applied was a mathematical and experimental of method of modeling of processes of heating sprinkler thermal element using airflows of different temperatures and directions. Results: The theoretical analysis of the process of the heating sprinkler thermal element of heat flow with linearly time-varying temperature, was conducted. The conditions of heating, in which the relation used in the existing standards for the evaluation of thermal conductivity of factor C were determined. A significant increase in sprinkler reaction time under the influence of heat flow along the axis of its heating elements was experimentally determined. Conclusions: In order to increase the accuracy of evaluation of conductivity coefficient of the thermal element of the sprinkler, it is necessary to carry out heating of the sprinkler in the heating chamber in a constant manner using linearly varying temperature starting from the assembly temperature to the operational temperature. In order to properly classify sprinklers according to their response time, the evaluation of the indicator of the response time should be carried out also when heat is directed along the axis of the thermal element of the sprinkler, regardless of its type.
PL
Cel: Najważniejszym normatywnym parametrem, ocenianym podczas badań tryskaczy, jest ich czas zadziałania. Parametr ten służy do wyznaczania czułości termicznej elementu tryskacza oraz określenia szybkości jego zadziałania. Analiza obowiązujących metod normatywnych do określenia parametrów czasu zadziałania tryskaczy wykazała, że stosowana w nich technika nagrzewania elementu termoczułego podczas wyznaczania współczynnika przewodności cieplnej nie zapewnia całkowitego spełnienia restrykcyjnego warunku stacjonarności wymiany ciepła między elementem termoczułym, który jest niezbędny do uzyskania prawidłowych wyników w ocenie tego parametru. Europejski standard EN 12259-1:1999 i międzynarodowy standard ISO/FDIS 6182 opisują badanie wyznaczenia czasu zadziałania tryskaczy wyłącznie poprzez skierowanie strumienia nagrzanego powietrza w kierunku prostopadłym do osi elementu termoczułego tryskacza. Wiadomo, że przekazanie ciepła przez konwekcję zachodzi według normalnej składowej strumienia ciepła. Dlatego też współczynnik wymiany ciepła do elementu termoczułego i czas zadziałania tryskacza zależą od kierunku strumienia ciepła. Celem pracy jest udoskonalenie metody normatywnej do wyznaczania czasu zadziałania tryskacza poprzez doprecyzowanie procedury pomiaru współczynnika odpływu ciepła od elementu termoczułego w stronę korpusu tryskacza i uwzględnienia zależności między czasem zadziałania tryskacza a kierunkiem strumieni powietrza oddziałujących na element termoczuły. Projekt i metody: W celu realizacji postawionego celu wykorzystano metodę matematycznego i eksperymentalnego modelowania procesów nagrzewania elementu termoczułego tryskacza strumieniami powietrza o różnej temperaturze i kierunku. Wyniki: Przeprowadzono analizę teoretyczną procesu nagrzewania elementu termoczułego tryskacza podczas działania strumienia powietrza ze zmieniającą się temperaturą. Określono warunki nagrzewania, przy których otrzymuje się prawidłowy wynik zależności stosowanej w aktualnych normach w celu wyznaczenia współczynnika przewodności cieplnej C. W sposób eksperymentalny wykazano znaczne zwiększenie czasu zadziałania tryskacza przy oddziaływaniu ciepła wzdłuż osi jego elementu termoczułego. Wnioski: W celu zwiększenia dokładności oceny współczynnika przewodności C elementu termoczułego tryskacza nagrzewanie tryskacza należy przeprowadzać w komorze cieplnej w sposób stały, temperaturą zmieniającą się liniowo zaczynając od temperatury montażowej do temperatury zadziałania. W celu poprawnej klasyfikacji tryskaczy według czasu zadziałania ocenę wskaźnika czasu zadziałania RTI, należy przeprowadzać również przy działaniu ciepła wzdłuż osi elementu termoczułego tryskaczy, niezależnie od ich typu.
Wydawca

Rocznik
Strony
81--86
Opis fizyczny
Bibliogr. 3 poz., rys., wz.
Twórcy
  • Research Institute of Fire Safety and Emergencies (RIFSE) Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus, kitsak48@mail.ru
Bibliografia
  • 1. Аbrakov D.D., Borodin А.А., Bulatova V.V., Kornilov А.А., Shnayder А.V., Eksperimental’naya otsenka inertsionnosti sprinklernykh orositeley, „Tekhnologii tekhnosfernoj bezopasnosti” Vol. 47 Issue 1, 2013 [electr. doc.] http://agps-2006.narod.ru/ttb/2013-1/03-01-13.ttb.pdf [accessed: 10.08.2015].
  • 2. Hasketed G., R.G Bill J.R, Modeling of Thermal Responsiveness of Automatic Sprinklers, Factory Mutual Research Corporation, Norwood, Massachusetts, USA 1976.
  • 3. Kitsak А.I, Sovershenstvovaniye teplofizicheskoy modeli nagreva teplovogo elementa sprinklernogo orositelya, “Chrezvychaynyye situatsii: preduprezhdeniye i likvidatsiya” Vol. 37, Issue 1, 2015, pp. 10-20.
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-1fdda203-a796-4eb2-a673-3a2e6a200b07
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.