PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 12--19
Tytuł artykułu

Zmiany dostępności komunikacyjnej transportem zbiorowym w Kielcach – badanie wpływu środków z perspektywy finansowej UE na lata 2014–2020

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Changes in the accessibility of public transport in Kielce – study on the impact of funds of the EU financial perspective 2014–2020
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono, jak zmieni się dostępność dworca PKP/PKS w Kielcach przy wsparciu ze środków UE z perspektywy finansowej na lata 2014–2020. Przyjęto, iż środki z UE będą głównym stymulatorem zmian czasów przejazdu komunikacji zbiorowej. Analiza zmiany dostępności przedstawiona została w dwóch okresach. Pierwsza data to 2013 rok: pokazano dostępność transportu zbiorowego przed wprowadzeniem kluczowych inwestycji z perspektywy na lata 2014–2020. Druga – to rok 2020: do tego czasu wg autora wykonane zostaną planowane inwestycje infrastrukturalne, które poprawią fukcjonowanie komunikacji zbiorowej w Kielcach. Inwestycje infrastrukturalne, na których oparta jest analiza zmiany dostępności transportem zbiorowym w Kielcach, przedstawione zostały w dwóch ekspertyzach dla miast wschodniej Polski. Głównym celem artykułu jest sprawdzenie, czy środki z perspektywy UE na lata 2014–2020, które przeznaczone zostaną na poprawę funkcjonowania komunikacji zbiorowej w Kielcach, zostaną dobrze wydatkowane. Wyniki analizy przedstawiono w formie: powierzchni izochrony, czasu dojazdu, liczby osób oraz gęstości zaludnienia znajdującej się w izochronach w latach 2013 i 2020.
EN
The article shows how the accessibility of railway/bus station in Kielce will be changed as a result of contribution from the EU funds of the 2014–2020 financial perspective. It is assumed that the funds from the EU will be the main stimulus for changes in the public transport journey times. Analysis of changes in accessibility is presented in two periods. The first date is 2013 illustrates accessibility before key investments financed from the financial perspective of the 2014–2020 are implemented. The second date is 2020: by this time according to the author planned infrastructure investments that improve functioning of public transport in Kielce are to be completed. The analysis of changes in the accessibility of public transport in Kielce are based on the infrastructure investments which are in two expertise’s for cities of Eastern Poland. The main objective of the article is to verify if funds from the EU perspective for 2014–2020, intended to improve the functioning of public transport in Kielce will be effective. Results of the analysis will be presented on: surface changes present isochrones, arrival time, number of people and population density of isochrones in 2013 and 2020.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
12--19
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, sgoliszek@twarda.pan.pl
Bibliografia
 • 1. Rozkwitalska C., Koszty i korzyści transportu zbiorowego i indywidualnego w miastach, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1997.
 • 2. Komornicki T., Przemiany mobilności codziennej Polaków na tle rozwoju motoryzacji, Prace Geograficzne, 227, IGiPZ PAN, Warszawa 2011.
 • 3. Bauer M., Wydzielone pasy autobusowe realizacją uprzywilejowania pojazdów transportu publicznego w ruchu, „Transport Miejski i Regionalny”, 2012, nr 2.
 • 4. Krawczyk G., Strategiczne zarządzanie rozwojem transportu zbiorowego w Polsce, „Transport Miejski i Regionalny”, 2013, nr 2.
 • 5. Krukowski P., Zastosowanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) w nowoczesnym transporcie autobusowym, Prezentacja na konferencji Miasto i Transport V Konferencja Naukowo-Techniczna, Warszawa 2011.
 • 6. Komornicki T., Bański J., Śleszyński P., Rosik P., Świątek D., Czapiewski K., Bednarek-Szczepańska M., Stępniak M., Mazur M., Wiśniewski R., Solon B., Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004–2006), Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.
 • 7. Puławska S., Starowicz W., Dostępność miejskich systemów transportu zbiorowego, „Transport Miejski i Regionalny”, 2011, nr 12.
 • 8. Ciesielski M., Kaczmarek W., Gługiewicz Z., Transport miejski, Wydaw. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1991.
 • 9. Rosik P., Mazur M., Poprawa jakości transportu publicznego w miastach w perspektywie finansowej 2004–2006, Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2011.
 • 10. Sobczyk W., Dostępność komunikacyjna w układach osadniczych miast, Komitet Badań Regionów Uprzemysłowionych, Warszawa 1985.
 • 11. Rosik P., Analiza potrzeb inwestycyjnych i uzasadnienie założeń operacyjnych programu dla Polski Wschodniej na lata 2014–2020 w obszarze TRANSPORT MIEJSKI, Ekspertyza wykonana dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013.
 • 12. Śleszyński P., Rozkład gęstości zaludnienia w polskich miastach. [in] S. Kaczmarek (ed.), Miasto. Księga jubileuszowa w 70. Rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011.
 • 13. Komornicki T., Analiza potrzeb inwestycyjnych i uzasadnienie założeń operacyjnych programu dla Polski Wschodniej na lata 2014–2020 w obszarze INFRASTRUKTURA DROGOWA, Ekspertyza wykonana dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013.
 • 14. Goliszek S., Poprawa dostępności miejskim transportem zbiorowym w Olsztynie w świetle inwestycji infrastrukturalnych z perspektywy UE 2014–2020, „Transport Miejski i Regionalny”, 2014, nr 5.
 • 15. Goliszek S., Rogalski M., Przestrzenno-czasowe zmiany dostępności komunikacyjnej miejskim transportem zbiorowym w Rzeszowie w świetle inwestycji współfinasowanych ze środków UE na lata 2014–2020, „Transport Miejski i Regionalny”, 2014, nr 7.
 • 16. Goliszek S., Zmiany dostępności miejskim transportem zbiorowym w Lublinie w wyniku inwestycji infrastrukturalnych finansowanych z funduszy UE do roku 2020, „Transport Miejski i Regionalny”, 2014, nr 9.
 • 17. Goliszek S., Dostępność komunikacyjna transportem zbiorowym w Białymstoku – wpływ środków z perspektywy UE na lata 2014–2020, „Transport Miejski i Regionalny”, 2014, nr 11.
 • 18. Wolański M., Możliwości zwiększenia wpływu inwestycji unijnych na poprawę dostępności komunikacyjnej transportem zbiorowym obszarów peryferyjnych, „Transport Miejski i Regionalny”, 2010, nr 1.
 • 19. Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego dla Kielc – aktualizacja dokumentu, Politechnika Krakowska na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego Gminy Kielce, Kraków 2012.
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-1f41d4e3-434c-4c48-b653-ba55750058de
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.