PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 51, nr 4 | 5--16
Tytuł artykułu

Warunki mikroklimatu wyrobisk chodnikowych i ścianowych na wybranym przykładzie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Microclimate conditions in longwalls and headings on the chosen example
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W polskim górnictwie węgla kamiennego coraz częściej pojawia się problem zagrożenia klimatycznego. W niedalekiej przyszłości należy się liczyć z dalszym pogarszaniem warunków klimatycznych w wyniku zwiększenia głębokości eksploatacji oraz koncentracji wydobycia. Trudne warunki mikroklimatu mogą być przyczyną nie tylko spadku wydajności pracy, ale przede wszystkim przegrzania organizmu i zagrożenia zdrowia oraz życia pracowników. Na podstawie wyników pomiarów parametrów powietrza w ścianach eksploatacyjnych i przodkach wyrobisk ślepych w wybranych kopalniach dokonano oceny uwarunkowań klimatycznych. Przeprowadzono analizę warunków panujących w wyrobiskach, korzystając z różnych wskaźników mikroklimatu. Otrzymane dane zinterpretowano pod kątem konieczności skrócenia czasu pracy w odniesieniu do wskaźników mikroklimatu wykorzystywanych w tym celu na mocy polskich przepisów prawa. W oparciu o poczynione spostrzeżenia zwrócono uwagę na wady i zalety wskaźników oraz na konieczność wyboru wskaźników uwzględniających izolacyjność termiczną odzieży, wydatek energetyczny oraz zaaklimatyzowanie pracowników.
EN
In the Polish hard coal mining sector increasingly raises the problem of the climate threat. In the nearest future these conditions may be expected to get even worse as mining is undertaken on deeper levels and production is even more concentrated. Difficult conditions of underground microclimate can cause not only the decline in labour productivity, but above all, body overheating and risks for the workers' health and lives. Thermal comfort assessment for the workers on the basis of measurement results of air flow parameters in longwalls is assessed. The analysis of microclimate conditions on the basis of different indexes of microclimate was carried out. The comparison of Polish legal regulations with different indexes of microclimate in terms of working time limitation was presented, Based on the obtained results there was focus put on the advantages and disadvantages of microclimate indexes and the necessity to choose proper indexes, which would take into account thermal insulation of clothing, metabolic rate, and acclimatization of the staff.
Wydawca

Rocznik
Strony
5--16
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz., tab., rys., wykr.
Twórcy
autor
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinzynierii
autor
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinzynierii
autor
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinzynierii
Bibliografia
 • 1. Bystroń H., Knechtel J., Markefka P.: Przybliżony wskaźnik obciążenia termicznego górników w gorących miejscach pracy polskich kopalń. Bezpieczeństwo Pracy w Górnictwie, nr 4(8), 1993, s. 37-39.
 • 2. Drenda J.: Dyskomfort cieplny w środowiskach pracy kopalń głębokich. W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Górnictwo, z. 213, Gliwice 1993.
 • 3. Drenda J.: Wyznaczenie stopni i stref zagrożenia klimatycznego pracowników w przodkach kopalń głębinowych, Przegląd Górniczy, nr 12, 2010, s. 41-49.
 • 4. Fanger P.O.: Komfort cieplny, Arkady, Warszawa 1974.
 • 5. PN-EN 27243:2005: Środowiska gorące — Wyznaczanie obciążenia termicznego działającego na człowieka podczas pracy, oparte na wskaźniku WBGT.
 • 6. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych, 2013, dostępny
 • 7. w Internecie: www.wug.gov.pl.
 • 8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 oraz z 2006 r. Nr 124, poz. 863).
 • 9. Szlązak N., Borowski M., Obracaj D.: Kierunki zmian w systemach przewietrzania ścian eksploatacyjnych z uwagi na zwalczanie zagrożeń wentylacyjnych. Gospodarka surowcami mineralnymi, t. 24, z. 1/2, 2008.
 • 10. Szlązak N., Tor A.: Wpływ trudnych warunków cieplnych na organizm ludzki. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, nr 5, 2000, s. 9-13.
 • 11. Szlązak N., Tor A., Jakubów A.: Metody zwalczania zagrożenia temperaturowego w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W: Zwalczanie zagrożenia klimatycznego w kopalniach — teoria i praktyka, Materiały konferencyjne XXXI Dni Techniki ROP'2005, Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Instytut Geotechnologii, Geofizyki Górniczej i Ekologii Terenów Przemysłowych, Gliwice 2005, s. 63-81.
 • 12. Turkiewicz W.: Propozycja nowego wskaźnika oceny warunków klimatycznych w kopalniach LGOM. „Cuprum”, nr 3-4, 1986.
 • 13. Trutwin W.: W trudnych warunkach cieplnych. Ratownictwo Górnicze, nr 4, grudzień 1998.
 • 14. Wacławik J., Branny M., Borodulin-Nadzieja L.: Modelowanie wymiany ciepła między górnikiem a otoczeniem w trudnych warunkach klimatycznych, Wydawnictwa AGH, Kraków 2004.
 • 15. Wacławik J.: Wentylacja kopalń, Wydawnictwa AGH, Kraków 2010.
 • 16. Dokumentacja etapu 9. pt. „Pomiary mikroklimatu i weryfikacji wyników pomiarowych w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej”, opracowana w ramach zadania badawczego nr 5 pt. „Opracowanie zasad zatrudniania pracowników w ramach zagrożenia klimatycznego w podziemnych zakładach górniczych", Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2012, niepublikowana.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-1ac0fdfe-de03-420d-97f4-6cba7c91e634
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.