PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | Vol. 17, no. 1 | 171--185
Tytuł artykułu

Changes in placing organic functions in structure of German concern subsidiary – case study

Warianty tytułu
PL
Zmiany w rozmieszczeniu funkcji organicznych w strukturze spółki zależnej niemieckiego koncernu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This work focuses on changes in placing organic functions in organizational structure multi-entity enterprise. This problem is important, still up-to-date, especially in face of quick changes taking place in modern organizations’ surroundings. This work aims at recognition of directions of changes in placing organic functions and identification of factors causing those changes taking as an example a German concern subsidiary. The theoretical part focuses on defining main change directions in placing functions. Great attention is paid to presenting different varieties of function shifts in economic organism. The empirical part deals with identification of changes that took place in placing functions and identifying the factors causing those changes. Due to the conducted studies, one can come to the conclusion that the main directions for changes in placing functions in surveyed subsidiary was relocating the subfunctions within its units and master organization. What is more joining and dividing functions took place. These processes were influenced by the following factors: more effective use of human resources, cutting costs, paying attention to final production process, limiting organizational conflicts and improving both effectiveness and efficiency of labour. The elaboration finishes with a summary which clearly states conclusions drawn from research results.
PL
Przedmiotem zainteresowania autora w opracowaniu są zmiany w rozmieszczeniu funkcji organicznych w strukturze wieloczłonowego podmiotu gospodarczego. Problem ten jest ważny, stale aktualny, zwłaszcza w dobie szybko zachodzących zmian w otoczeniu współczesnych organizacji. Celem opracowania jest rozpoznanie kierunków zmian w rozmieszczeniu funkcji organicznych oraz identyfikacja czynników wywołujących te zmiany na przykładzie spółki niemieckiej zależnego koncernu. W części teoretycznej opracowania zdefiniowano główne kierunki zmian w rozmieszczeniu funkcji. Szczególną uwagę i dużo miejsca poświęcono tu na przedstawienie różnych wariantów przemieszczania funkcji w strukturze organizmu gospodarczego. W części empirycznej natomiast podjęto próbę identyfikacji zmian jakie zaszły w rozmieszczeniu funkcji oraz rozpoznania czynników wywołujących te zmiany. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż głównymi kierunkami zmian w zakresie rozmieszczenia funkcji w badanej spółce zależnej, było przemieszczanie subfunkcji między jej wewnętrznymi komórkami oraz między komórkami spółki zależnej i podmiotu nadrzędnego. Ponadto dochodziło do łączenia i dzielenia funkcji. Na te procesy wpływ miały następujące czynniki: efektywniejsze wykorzystanie czynnika ludzkiego, dążenie do obniżenia kosztów, dbałość o jakość procesu wytwarzania, ograniczanie konfliktów organizacyjnych oraz poprawa skuteczności i efektywności pracy. Opracowanie kończy podsumowanie, w którym wyartykułowano główne wnioski z badań.
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Strony
171--185
Opis fizyczny
Bibliogr. 3 poz., rys., wykr.
Twórcy
  • Witelon University of Applied Sciences in Legnica
Bibliografia
  • 1. Jagoda H. (2004), Holding i przedsiębiorstwo wielozakładowe. Coraz więcej podobieństw niż różnic. [w] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - między teorią i praktyką, Prace Naukowe nr 1014 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego, Wroclaw.
  • 2. Koziński J. (1996), Lokalizacja funkcji organicznych w strukturze ugrupowania gospodarczego, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego, Wrocław.
  • 3. Zając Cz. (2012), Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych. PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-18a9c5f6-dcda-4593-b29b-792c935ee425
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.