PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | Vol. 13, nr 4 | 243--250
Tytuł artykułu

Analiza reologicznego zachowania drogowych kompozytów elastomerowo-asfaltowych poddanych próbie rozciągania w duktylometrze

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Analysis of the rheological behavior of polymer modified asphalt binders subjected to force-ductility test
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Jedną z podstawowych metod pomiarowych stosowanych w celu oceny właściwości asfaltów modyfikowanych polimerami jest próba rozciągania. W niniejszej pracy badaniom poddano próbki kompozytów elastomerowo-asfaltowych o zróżnicowanej zawartości elastomeru SBS (w zakresie od 3% do 9%), ale o zbliżonej penetracji w temperaturze 25°C. W celu oceny właściwości reologicznych oraz wrażliwości termicznej lepiszcza asfaltowe wybrane do badań poddano próbie rozciągania z rejestracją siły w duktylometrze. Pomiary wykonano w temperaturze 0, 10 i 25°C. Na podstawie uzyskanych rezultatów wyznaczono wskaźnik maksimum siły (MFR), który można wykorzystać jako miarę efektywności modyfikacji asfaltów elastomerami. Ponadto, na podstawie wartości pierwszego maksimum siły rozciągającej oznaczonych w temperaturze 0 i 25°C obliczono indeks maksimum siły (MFI), który może stanowić alternatywę dla powszechnie stosowanego indeksu penetracji.
EN
The basic measurement method used to assess the properties of polymer modified bitumens is a tensile test. In this study, PMB specimens of various elastomer SBS content (in the range from 3% to 9%), but a similar penetration, determined at 25°C were tested. In order to evaluate the rheological properties and temperature susceptibility, the Force-Ductility Tests were conducted at 0, 10 and 25°C. On the basis of the obtained results, the values of the maximum force ratio (MFR) were calculated. It could characterize the efficiency of bitumen modification by elastomer addition. Moreover, on the basis of the first tensile force maximum determined at 0 and 25°C, values of the maximum force index (MFI) were calculated. This parameter may be an alternative to commonly used penetration index.
Wydawca

Rocznik
Strony
243--250
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • 1 Yildirim Y., Polymer modified asphalt binders, Construction and Building Materials, 2007, 21, s. 66–72.
 • 2 Sybilski D., Zastosowanie metod SHRP do oceny nawierzchni dróg w Polsce, Studia i materiały, zeszyt 50, Warszawa, IBDiM 2000
 • 3 Cerni G., Cardone F., Colagrande S., Low-temperature tensile behaviour of asphalt binders: Application of loading time–temperature–conditioning time superposition principle, Construction and Building Materials, 2011, 25, s. 2133–2145.
 • 4 Ho S., Zanzotto L., The low temperature properties of conventional and modified asphalt binders evaluated by the failure energy and secant modulus from direct tension tests, Materials and Structures, 2005, 38, s. 137–143.
 • 5 Largeaud S., Raffegeau H., Simaillaud B., Eckmann B., Sauger E., Ollier S., Hervé G., Wendling L., Pascot J., Vaniscote J.-C., Chabert D., The use of direct tension tests for the assessment of low temperature properties of bituminous binders, Materials and Structures, 2004, 37, s. 351–355.
 • 6 Blomberg T., Low temperature test methods for bituminous binders, Bitumen, 2003, 65, s. 22–25.
 • 7 Radziszewski P., Kalabińska M., Piłat J., Ocena kohezji lepiszczy drogowych na podstawie badania ciągliwości w funkcji temperatury, Drogi i Mosty, 2002, 1, s. 101–113
 • 8 Radziszewski P., Wpływ modyfikacji elastomerem SBS na właściwości reologiczne lepiszczy asfaltowych, Polimery, 2008, 53(7–8), s. 559–563.
 • 9 Słowik M., Wybrane zagadnienia lepkosprężystości drogowych asfaltów modyfikowanych zawierających elastomer SBS, seria Rozprawy, Nr 508, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013.
 • 10 Konieczka P., Namieśnik J. (red.), Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych, Warszawa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 2007.
 • 11 Słowik M., Analiza niepewności pomiarowych przy ocenie właściwości asfaltów drogowych, Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej, 2010, 7, s. 129–144.
 • 12 Sybilski D., Polimeroasfalty drogowe. Jakość funkcjonalna. Metodyka i kryteria oceny, Studia i materiały, zeszyt 45, Warszawa, IBDiM 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-18a1c9f0-ac85-4364-a8bd-0cd7ce115f97
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.