PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | Nr 1 | 13--18
Tytuł artykułu

Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną i moc szczytową dla Polski do 2040 roku

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Forecast demand for energy and peak power for Poland to the year 2040
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Polski sektor elektroenergetyczny stoi obecnie przed poważnymi wyzwaniami. Wysokie zapotrzebowanie na energię finalną, nieadekwatny poziom infrastruktury wytwórczej i przesyłowej, uzależnienie od zewnętrznych dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej oraz zobowiązania w zakresie ochrony klimatu powodują konieczność podjęcia zdecydowanych działań. W celu realizacji zadań prawidłowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego niezbędnym elementem jest proces ciągłej obserwacji i przewidywania zmian stanu systemu w różnych horyzontach czasowych. W przypadku planowania rozwoju, horyzonty te określa się w kategoriach wieloletnich. Do klasycznych przykładów sytuacji, w której konieczne jest posłużenie się długoterminową prognozą, są decyzje dotyczące rozbudowy krajowego systemu pozyskiwania i dostarczania energii elektrycznej. Decyzje takie w sposób racjonalny można podejmować wyłącznie w oparciu o możliwie wiarygodną długoterminową prognozę popytu na energię oraz moc w obszarze działania krajowego systemu elektroenergetycznego. Wykonanie poprawnej prognozy dla systemu jest zadaniem niełatwym i wymagającym dużego doświadczenia, wiedzy i wyczucia. W artykule przedstawiono proces konstrukcji długoterminowej prognozy zapotrzebowania na energię elek-tryczną i moc szczytową dla Polski w oparciu o rozkład kanoniczny wektora zmiennych losowych.
EN
Polish power engineering sector faces serious challenges at the moment. High demand for final energy, inadequate level of production and transfer infrastructure, dependence on external gas and crude oil supplies, requirements to comply with climate and environment protection, make it necessary to take serious actions. In order to fulfill the tasks of correct functioning of power engineering system, a crucial element is to monitor and forecast instant changes of system state in different time horizons. In the case of development planning, these horizons are determined in multi-annual categories. To the typical situations, it is necessary to make use of a long term forecast, the decisions concerning development of national system of energy acquisition and supply. These decisions can be made on a rational basis only on the basis of the most credible long-term forecasts concerning energy and power demand for domestic power engineering system. Making a correct forecast for the whole system is a difficult task, which requires a lot of experience, knowledge and intuition. In the paper the process of producing a long-term forecast for electric energy demand for Poland on the basis of the canonical distribution of the vector of random has been presented.
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
13--18
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Dąsal K, Popławski T.: Dobór zmiennych wejściowych w modelu prognoz długoterminowych funkcją Q. Przegląd Elektrotechniczny PL ISSN 0033-2097, R.85 Nr 2/2009 s.144-148.
 • [2] Dobrzańska I.: Prognozowanie w elektroenergetyce. Zagadnienia wybrane. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2002.
 • [3] Malko J.: Wizja przyszłości - trzy punkty widzenia. Rynek Energii 2013, nr 2 (105).
 • [4] Malko J.: Uwarunkowania polskiej polityki energetycznej. Polityka Energetyczna, T.12 zeszyt 2/2:.369–391, 2009.
 • [5] Mix Energetyczny 2050. Analiza scenariuszy dla Polski. Ministerstwo Gospodarki. Warszawa 2011.
 • [6] Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku, Warszawa wrzesień 2010
 • [7] Popczyk J., Co współcześnie jest potrzebne: kontynuowanie dotychczasowego prognozowania, czy antycypowanie rozwoju technologii i procesów społeczno-gospodarczych?, mat. konf. X Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Prognozowanie w Elektroenergetyce” PE’2010, SWWZ, Częstochowa 2010, s.15-38;
 • [8] Popławski T.: Wybrane zagadnienia prognozowania długoterminowego w systemach elektroenergetycznych. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2012
 • [9] Popławski T.: Teoria i praktyka w planowaniu rozwoju i eksploatacji systemów elektroenergetycznych. Wybrane aspekty. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2013
 • [10] Popławski T, Dąsal K.: Prognozowanie zapotrzebowania na moc i energie elektryczna metodą rozkładu kanonicznego. Polityka Energetyczna, T.10 z.specj.2:.289–304, 2007.
 • [11] Popławski T, Dąsal K.: Zastosowanie modelu MRK do prognozy cen wybranych paliw biomasowych. Polityka Energetyczna, T.14 z.2:335–347, 2011.
 • [12] Prognoza Ludności na lata 2008-2035. GUS Warszawa 2013
 • [13] Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energie do 2030 roku. Załacznik 2 do „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku”. Ministerstwo Gospodarki.
 • [14] Uwarunkowania rozwoju energetyki krajowej, scenariusze makroekonomiczne i prognozy popytu na energię do roku 2030. Badania Systemowe „EnergSys” Sp. z o.o. Warszawa 2008.
 • [15] World in 2050 The BRICs and beyond: prospects, challenges and opportunities © 2013 PricewaterhouseCoopers LLP.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-177a4f73-38dd-489d-ae27-7a4085de8dd5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.