Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | R. 67, nr 7-8 | 469--474
Tytuł artykułu

Zagrożenie osuwiskowe w odkrywkowym zakładzie górniczym

Autorzy
Warianty tytułu
EN
The landslides hazard in the opencast mine
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Problemem stateczności zboczy wyrobisk odkrywkowych jest odnawianie się osuwisk. Przykładem jest osunięcie skarpy wału oddzielającego południowe zbocza wyrobiska złoża iłów mioceńskich „Wola Rzędzińska” od cieku powierzchniowego. Osunięcie powstało na skutek migracji wód z cieku w piaszczystą warstwę występującą pod nasypem i zawodnieniu spągowej części niezagęszczonych nasypów gliniasto-ilastych. Komputerowe modelowanie pozwoliło oszacować wpływ zawodnienia cienkiej warstwy gruntu na parametry wytrzymałościowe gliniasto-ilastego nasypu wału.
EN
The problem of slope stability of opencast excavations consists in recurrence of landslides. The slide of the escarpment of the embankment separating the southern slopes of the pit of Miocene clays deposit „Wola Rzędzińska" from surface water course is an example. The slide occurred due to the migration of waters from the water course into a sandy layer occurring under the embankment and watering the part of non-compacted clay-loam embankments. Computer modeling has allowed estimating the impact of catering of a thin layer of soil on strength parameters of lay-loam embankment.
Słowa kluczowe
Wydawca

Rocznik
Strony
469--474
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz., rys.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • 1. Bardel L:. Opinia geologiczna dotycząca przyczyn powstania osunięcia zbocza wyrobiska na złożu „Wola Rzędzińska'' Maszynopis 2005 [niepublik.].
 • 2. Bardel L.: Zagrożenia osuwiskowe na terenach zurbanizowanych. Ekologia 2008, nr 1.
 • 3. Borecka A.: Grunt zwałowy - problemy w ocenie parametrów fizyko-mechanicznych. Geologos 2007, nr 11.
 • 4. Borecka A., Kaczmarczyk R.: Czynniki wpływające na parametry wytrzymałości na ścinanie w strefach zagrożeń osuwiskowych na przykładzie odkrywek węgla brunatnego. Geologia 2008, t. 34, z. 4, s. 709-719.
 • 5. Brud S.: Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski. Ark. Wola Rzędzińska z objaśnieniami. CAG, Warszawa 1997.
 • 6. Cała M.: Osuwiska w Polsce i na świecie. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2009, maj-czerwiec.
 • 7. Cała M., Betlej M.: Trójwymiarowa analiza stateczności zbocza w skomplikowanych warunkach geologicznych. Górnictwo i Geoinżynieria 2010, z. 2.
 • 8. Cała M., Olesiak S.: Metoda wyznaczania wybranych właściwości wytrzymałościowych iłów górnomioceńskich rejonu Krakowa na podstawie badań sondą wkręcaną WST. Górnictwo i Geoinżynieria 2011, z. 2.
 • 9. Drągowski A., Glazer Z., Kaczyński R., Pinińska J.: Właściwości geotechniczne wybranych gruntów Polski. Przegląd Geologiczny 1989, nr 2.
 • 10. Flisiak J., Rybicki S., Tylikowski M.: Ocena zagrożenia osuwiskowego w kopalniach odkrywkowych na przykładzie KWB „Bełchatów" i KWB „Turów". Przegląd Geologiczny 2014, nr 10/2.
 • 11. Glazer Z., Kaczyński R.: Stability of a waste-dump cemposed of Tertiary Clays. Eur. Conf. SMFE Norymberga 1986, t. 1.
 • 12. Majer E., Łuczak-Wilamowska B., Drągowski A., Wysokiński L.: Zasady oceny przydatności gruntów spoistych Polski do budowy mineralnych barier izolacyjnych. ITB, Warszawa 2007.
 • 13. Mirek A., Biały L.: Stan zagrożeń naturalnych w kopalniach węgla brunatnego ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń występujących w KWB „Bełchatów". Górnictwo i Geoinżynieria 2009, z. 2.
 • 14. Pająk R., Dobak P.: Określanie parametrów filtracyjnych iłów krakowieckich z badań w konsolidometrze Rowe'a. Geologia 2008, z. 4.
 • 15. Pazdro Z.: Hydrogeologia ogólna. Wyd. III uzupeł., Wydaw. Geologiczne, Warszawa 1983.
 • 16. Rybicki S., Woźniak H., Lenduszko P.: Filtracja wody przez spoiste grunty zwałowe oraz ich zdolności izolacyjne na przykładzie odkrywkowej kopalni siarki w Machowie. Przegląd Geologiczny 1995, nr 4.
 • 17. Rybicki S., Krokoszyński P., Herzig J.: Charakterystyka warunków geologiczno-inżynierskich podłoża Krakowa z uwzględnieniem nawarstwień historycznych. Geologia 2009, t. 35, z. 1.
 • 18. Wysokiński L.: Metody prognozowania i zabezpieczania osuwisk. XXV Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane". Międzyzdroje 24-27 maja 2011 r..
 • 19. Wola Rzędzińska. Karta informacyjna złoża kopaliny stałej. Baza danych MIDAS. PIG-PIB Warszawa 2014.
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-176f1da0-22e3-400b-8700-0258ecdc3960
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.