PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | Vol. 13, nr 4 | 293--300
Tytuł artykułu

Rola standardu technicznego dróg z uwagi na bezpieczeństwo ruchu w nocy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The role of the technical standard of roads due to traffic safety at nighttime
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zarówno statystyki wypadkowe, jak i dotychczasowe prace wskazują jednoznacznie, że wraz z pogorszeniem się warunków naturalnego oświetlenia wzrasta ryzyko wypadków. Wzrost ten jest determinowany głównie przez tzw. „czynnik ludzki”, związany z ograniczeniami percepcji i rozpoznawania sytuacji przez uczestników ruchu w nocy. Duże znaczenie w kontekście poprawy percepcji drogi przez kierowców w nocy mają odpowiednie rozwiązania infrastrukturalne. Planowanie takich rozwiązań wymaga prawidłowej identyfikacji zbioru czynników determinujących zagrożenie wypadkami w nocy. W referacie podjęto próbę identyfikacji takich czynników wraz z weryfikacją hipotezy, że istotnym czynnikiem wpływającym na zagrożenie wypadkami w nocy jest standard techniczny dróg. Zasadność takiego przypuszczenia wynika z faktu, że niższemu standardowi towarzyszą mniejsze wymagania odnośnie granicznych parametrów geometrycznych, obudowy dróg i kontroli dostępności. Wobec tego, wraz z obniżeniem standardu technicznego powinny uwidaczniać się problemy wpływu infrastruktury na brd, szczególnie w warunkach nocnych. Na podstawie regresyjnych modeli estymacji liczby wypadków zidentyfikowano główne infrastrukturalne determinanty wzrostu zagrożenia wypadkowego w nocy oraz sformułowano praktyczne zalecenia projektowe.
EN
Accident statistics and previous research directly indicate an increased accident risk during deterioration of natural lighting conditions. This increased risk is mainly determined by so-called “human impact”, connected with perception limitations and recognition of situations by nighttime traffic participants. Proper road infrastructure solutions are essential for improvement of driver’s road vision at nighttime. Planning of such solutions requires proper identification of set of accident risk determinants at nighttime. In this paper the attempt to identify of such determinants was performed and the hypothesis that the technical standard of roads is the main infrastructural determinant influencing accident risk at nighttime was verified. Validity of this assumption results from the fact that lower technical standard accompanies lower requirements regarding limits of geometrical parameters, roadside equipment and access control. Thus, with lower technical standard, problems concerning the influence of infrastructure on road safety should appear, especially during nighttime conditions. On the basis of regression accident estimation models, main infrastructural determinants of higher accident risk at nighttime were identified and some design recommendations were formulated.
Wydawca

Rocznik
Strony
293--300
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz., rys.
Twórcy
 • Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska, azielinkiewicz@pk.edu.pl
Bibliografia
 • 1 Dewar R. E., Olson P. L., Human factors in traffic safety.: Lawyers & judges Publishing Company, Inc., 2002.
 • 2 Eenink R., Reurings M. Accident prediction models and road safety impact assessment: recommendations for using these tools. Ripcord Iserest projekt nr 2, 2005.
 • 3 Gaca S. Badania prędkości pojazdów i jej wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zeszyt Naukowy Politechniki Krakowskiej nr 75, 2002.
 • 4 Gaca S., Zielinkiewicz A. Identyfikacja determinant zwiększonego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu w nocy. XI Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Szczyrk, 2014.
 • 5 GAMBIT 2005 Krajowy Program Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego 2005-2007-2013. Krajowa Rada Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego, 2005.
 • 6 Gibbons, R. B, Edwards, C. J, Bhagavathula, R., Carlson, P., Owens, D. A., Visual modeling, exploring the relationships between nighttime driving behavior and roadway visibility.: 91th Transportation Research Board Annual Meeting, nr 12-3783, Waszyngton, 2012.
 • 7 Fors C., Lundkvist S.-O. Night-time traffic in urban areas. Raport VTI nr 650A, 2009.
 • 8 Kieć M. Wpływ dostępności do dróg na warunki i bezpieczeństwo ruchu. Praca doktorska, Politechnika Krakowska, 2009.
 • 9 Łuczak A., Zużewicz K., Zmęczenie kierowców a bezpieczeństwo pracy.: Bezp. Pracy 4/2006.
 • 10 Owens D. A., Sivak M., The role of reduced visibility in nighttime road fatilities.: The University of Michigan, Transportation Research Institute, raport nr UMTRI-93-33, 1993.
 • 11 Schlag B., Petermann I., Weller G., Schulze Ch. Mehr Licht – mehr Sicht – mehr Sicherheit? VS Verlag für Sozialwissenschaften | GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden, 2009.
 • 12 Zielinkiewicz A. Wpływ nocnych ograniczeń widoczności na bezpieczeństwo i wybrane parametry ruchu drogowego. Praca doktorska, Politechnika Krakowska, 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-1750c377-d436-4728-befc-d52d4f9eb18e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.