PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | Vol. 13, nr 2 | 25--32
Tytuł artykułu

Monitorowanie przemieszczeń wybranego budynku posadowionego na podłożu ekspansywnym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Monitoring the movements of the building founded on expansive clays
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule zaprezentowano metodykę i wyniki wieloletniego monitoringu budynku, który uległ awarii z przyczyn geotechnicznych. Obiekt, zlokalizowany w Bydgoszczy, posadowiony jest bezpośrednio w strefie iłów o wysokiej ekspansywności. Błędy wykonawcze i eksploatacyjne doprowadziły do naruszenia naturalnej wilgotności podłoża, aktywowania procesów pęcznienia i skurczu i w konsekwencji stanu awarii konstrukcji. Wyniki monitoringu geotechnicznego, prowadzonego po wykonaniu wzmocnienia fundamentów mikropalami i napraw konstrukcji, obejmującego między innymi systematyczne pomiary przemieszczeń pionowych, wykazały długotrwały proces stabilizacji przemieszczeń budynku. Wskazuje to na zasadność prowadzenia obserwacji nawet przez kilkanaście lat po wykonaniu zabezpieczenia tego typu obiektów.
EN
The paper presents the methodology and results of the monitoring of the building, which failed geotechnical reasons. The building is located in Bydgoszcz, and founded into the clays of high expansiveness. Faults in the design of structure and during exploitation led to the activation of the processes of swelling and shrinkage, and consequently the failure state of the structure. After the strengthening of the foundations and repair construction, geotechnical monitoring was conducted, covering, inter alia, systematic measurements of vertical displacements. Monitoring results showed a very slow process of stabilizing movements of the building. This indicates the legitimacy of observation even for several years after the repair of this type of buildings.
Wydawca

Rocznik
Strony
25--32
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Katedra Geotechniki, Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, aleksandra.goraczko@utp.edu.pl
autor
 • Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli, Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, maria.gadomska@utp.edu.pl
autor
 • Katedra Geotechniki, Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, maciej.kumor@utp.edu.pl
Bibliografia
 • 1 Bryś H., Przewłocki S. Geodezyjne metody pomiarów przemieszczeń budowli. Wyd. Nauk. PWN, 1998.
 • 2 Gadomska M., Gadomski J. Geodezyjna interpretacja wyników przemieszczeń pionowych w aspekcie deformacji. Problemy geotechniczne w regionie bydgoskim – Konferencja środowiskowa, Bydgoszcz 1997, s. 79-86.
 • 3 Gadomska M., Gadomski J.,. Monitoring obiektów po wykonaniu prac zabezpieczających przed katastrofą”. Czasopismo Techniczne, Budownictwo R. 104 z. 1-B (2007) 47-54.
 • 4 Gorączko A. Monitoring uszkodzeń budynku posadowionego na iłach ekspansywnych. Zesz. Nauk. Polit. Śląskiej Nr 1644, Budownictwo Z. 102 (2004) 147-154.
 • 5 Gorączko A. Badanie przemieszczeń pionowych podłoża ekspansywnego w Bydgoszczy na przykładzie wybranych obiektów. Praca doktorska. WBiIŚ Uniw. Techn.-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2007
 • 6 Gorączko A., Gadomski J., Gorączko M., Charakterystyka przemieszczeń budynków posadowionych na podłożu ekspansywnym na przykładach z Bydgoszczy, w: Problemy geotechniczne i środowiskowe z uwzględnieniem podłoży ekspansywnych, Wyd. UTP, Bydgoszcz 2009, s. 335-342.
 • 7 Gorączko A., Kumor. M.K. Próba określenia zależności funkcyjnej sezonowych zmian wilgotności podłoża ekspansywnego. Zesz. Nauk. Polit. Gdańskiej, Nr 603, Budownictwo Lądowe LX (2006) 47-53.
 • 8 Gorączko A., Kumor M.K. Pęcznienie mioplioceńskich iłów serii poznańskiej z rejonu Bydgoszczy na tle ich litologii. Biuletyn PIG Nr 446 (2) (2011) 305-314.
 • 9 Kumor M.K. Awarie budynków posadowionych na ekspansywnych iłach trzeciorzędowych w Bydgoszczy. Przegląd Budowlany, nr 11 (1990) 471 - 476.
 • 10 Kumor M.K. Charakterystyczne parametry geotechniczne serii poznańskiej rejonu Bydgoszczy. w: Geologiczno-inżynierskie problemy serii poznańskiej, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 1354, Prace Geologiczno-Mineralogiczne XXVI, Wrocław 1992, s. 67-90.
 • 11 Kumor M.K., Gadomska M., Gadomski J.: Monitoring interwencyjny przemieszczeń budowli posadowionej na podłożu ekspansywnym. Konferencja 45 Geotechniki w Łodzi, Łódź 2003
 • 12 Madej J., Najder J., Werno M. Awarie budynków mieszkalnych w dzielnicy Bielawki w Bydgoszczy. Inżynieria i Budownictwo, nr 6 (1966) 211-213.
 • 13 PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne
 • 14 Prószyński w., Kwaśniak M. Podstawy geodezyjnego wyznaczania przemieszczeń. Pojęcia i elementy metodyki. Oficyna Wyd. PW, Warszawa 2006.
 • 15 Przystański J. [red.], Posadowienie budowli na gruntach ekspansywnych. Rozprawy nr 244, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 1991.
 • 16 Wolski B.: Pomiary geodezyjne w geotechnice. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków 2001
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-15ca7cfc-f655-4196-9040-842eb7fa391c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.