PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | Vol. 61, nr 4 | 143--146
Tytuł artykułu

Effect of aqueous extracts from tarragon (Artemisia dracunculus L.) on feeding of selected crop pests

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wpływ wodnych wyciągów z bylicy estragonu (Artemisia dracunculus L.) na żerowanie wybranych szkodników roślin uprawnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of this study was to determine the effect of aqueous extracts prepared from dry and fresh matter of tarragon (Artemisia dracunculus L.) on feeding of pea aphid (Acyrthosiphon pisum Harris), Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say.) and cereal leaf beetle (Oulema melanopa L.). The experiment was conducted under laboratory conditions in six replications. Extracts were prepared in concentrations of 2%, 5% and 10% for dry matter and 10%, 20% and 30% for fresh matter. In order to determine the effect of extracts on pea aphid, mortalities of wingless females and larvae were determined in 12-hour intervals. In the case of Colorado potato beetle, the mass of food consumed by imago was determined, and for cereal leaf beetle - the area of leaf parenchyma consumed by the larvae. The results of the experiment showed that all used extracts, prepared both from fresh and dry matter of tarragon, contributed to increase in mortality of wingless females and larvae of pea aphid. Moreover, extracts from dry matter limited feeding of adult Colorado potato beetle. Dry matter extracts with two highest concentrations (5% and 10%) and from fresh matter with the highest concentration (30%) caused decrease in the area of leaf damage caused by the cereal leaf beetle larvae.
PL
Celem badań było określenie oddziaływania wodnych wyciągów z suchej i świeżej masy bylicy estragonu (Artemisia dracunculus L.) na żerowanie mszycy grochowej (Acyrthosiphon pisum Harris), stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say.) i skrzypionki zbożowej (Oulema melanopa L.). Doświadczenie przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych w sześciu powtórzeniach. Wyciągi przygotowano w stężeniach: 2%, 5% i 10% dla suchej masy oraz 10%, 20% i 30% dla świeżej masy. W celu określenia oddziaływania wyciągów na mszycę grochową w odstępach 12-godzinnych określano śmiertelność bezskrzydłych samic i larw. W przypadku stonki ziemniaczanej określano masę pokarmu zjedzonego przez imago, z kolei w przypadku skrzypionki zbożowej - powierzchnię miękiszu liści wyjedzonego przez larwy. Na podstawie badań stwierdzono, że wszystkie zastosowane wyciągi, zarówno ze świeżej jak i suchej masy bylicy estragonu przyczyniały się do wzrostu śmiertelności bezskrzydłych samic i larw mszycy grochowej. Ponadto wyciągi sporządzone z suchej masy ograniczały żerowanie chrząszczy stonki ziemniaczanej. Wyciągi z suchej masy w dwóch najwyższych stężeniach (5% i 10%) oraz ze świeżej masy w najwyższym stężeniu (30%) spowodowały zmniejszenie powierzchni uszkodzeń liści powodowanych przez larwy skrzypionek.
Wydawca

Rocznik
Strony
143--146
Opis fizyczny
Bibliogr. 26 poz., tab.
Twórcy
autor
 • University of Agriculture in Krakow, Faculty of Agriculture and Economics, Department of Agricultural Environment Protection, al. Mickiewicza 21, 31-120 Krakow, Poland , milena_rusin@wp.pl
 • University of Agriculture in Krakow, Faculty of Agriculture and Economics, Department of Agricultural Environment Protection, al. Mickiewicza 21, 31-120 Krakow, Poland , rrjgospo@cyf-kr.edu.pl
autor
 • University of Agriculture in Krakow, Faculty of Agriculture and Economics, Department of Agricultural Environment Protection, al. Mickiewicza 21, 31-120 Krakow, Poland , binias.barbara@gmail.com
Bibliografia
 • [1] Goławska S.: Effect of various host-plants on the population growth and development of the pea aphid. J. Plant Prot. Res., 2010, Vol. 50(2), 224-228.
 • [2] Kaniuczak Z.: Susceptibility of some field pea (Pisum arvense L.) cultivars to pod damage caused by pea moth (Laspeyresia nigricana Steph.). J. Plant Prot. Res., 2010, Vol. 50(2), 197-200.
 • [3] Jones R.A.C., Proudlove W.: Further studies on cucumber mosaic virus infection of narrow-leafed lupin (Lupinus angustifolius): seed-borne infection, aphid transmission, spread and effects on grain yield. Ann. Appl. Biol., 1991, 118, 319329.
 • [4] Sadeghi A., Van Damme E.J.M., Smagghe G.: Evaluation of the susceptibility of the pea aphid, Acyrthosiphon pisum, to a selection of novel biorational insecticides using an artificial diet. J. Insect. Sci., 2009, 9, 5-74.
 • [5] Alkan M., Gökçe A., Kara K.: Antifeedant activity and growth inhibition effects of some plant extracts against larvae of Colorado potato beetle [Leptinotarsa decemlineata Say (Col: Chyrsomelidae)] under laboratory conditions. Türk. Entomol. Derg., 2015, Vol. 39(4), 345-353.
 • [6] Popova E.N.: The influence of climatic changes on range expansion and phenology of the Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata, Coleoptera, Chrysomelidae) in the territory of Russia. Entomological Review, 2014, Vol. 94(5), 643-653.
 • [7] Meindl P., Kromp B., Bartl B., Ioannidou E.: Arthropod natural enemies of the cereal leaf beetle (Oulema melanopus L.) in organic winter wheat fields in Vienna, Eastern Austria. Integrated Control in Cereal Crops, 2001, Vol. 24(6), 79-86.
 • [8] Reay-Jones F.P.F.: Spatial Distribution of the Cereal Leaf Beetle (Coleoptera: Chrysomelidae) in Wheat. Environ. Entomol., 2010, Vol. 39(6), 1943-1952.
 • [9] Pimentel M.A.G., Faroni L.R.D’A., Guedes R.N.C., Sousa A.H., Tótola M.R.: Phosphine resistance in Brazilian populations of Sitophilus zeamays Motschulsky (Coleoptera: Curculionidae). J. Stored Prod. Res., 2009, Vol. 45 (l), 71-74.
 • [10] Wawrzyniak M., Wrzesinńska D., Lamparski R., Piesik D.: Wpływ suszu z mięty pieprzowej (Mentha piperita L.) na rozwój i płodność wołka zbożowego (Sitophilus granarius L.). Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 2015, 580, 141-148.
 • [11] Dankowska E., Bendowska, J.: Further studies on the effect of plant infusions on the feeding of Deroceras leave (O. F. Müller, 1774). Folia Malacol., 2006, 14, 57-60.
 • [12] Wawrzyniak M.: Effect of extracts from Geraniaceae plants on Pieris brassicae L. JCEA, 2009, Vol. 10 (4), 361-365.
 • [13] Jadczak D., Grzeszczuk M.: Effect of a sowing date on the quantity and quality of the yield of tarragon (Artemisia dracunculus L.) grown for a bunch harvest. J. Elementol., 2008, Vol. 13(2), 221-226.
 • [14] Zawiślak G., Dzida K.: Composition of essential oils and content of macronutrients in herbage of tarragon (Artemisia dracunculus L.) grown in south-eastern Poland. J. Elementol., 2012, Vol. 17(4), 721-729.
 • [15] Metspalu L., Hiiesaar K., Joudu J., Kuusik A.: The effects of certain toxic plant extracts on the larvae of colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say). AGRIS Science, 2001, 84-89.
 • [16] Rusin M., Gospodarek J., Biniaś B.: Effect of water extracts from Artemisia absinthium L. on feeding of selected pests and their response to the odor of this plant. JCEA, 2016, Vol. 17(1), 188-206.
 • [17] Rusin M., Gospodarek J., Biniaś B.: The effect of water extracts from Artemisia absinthum L. on feeding of Leptinotarsa decemlineata Say. larvae. J. Res. Appl. Argic. Engng., 2015, Vol. 60(4), 80-83.
 • [18] El-Sharabasy H.M.: Acaricidal activities of Artemisia Judaica L. extracts against Tetranychus urticae Koch and its predator Phytoseiulus persimilis Athias Henriot (Tetranychidae : Phytoseiidae). J. Biopest., 2010, Vol. 3(2), 514-519.
 • [19] Kordali S., Yildirim E., Yazici G., Emsen B., Kabaagac G., Ercisli S.: Fumigant toxicity of essential oils of nine plant species from Asteraceae and Clusiaceae against Sitophilus granarius (L.) (Coleoptera: Curculionidae). Egypt. J. Biol. Pest Co., 2012, Vol. 22(1), 11-14.
 • [20] Manzoomi N., Ganbalani G.N., Dastjerdi H.R., Fathi S.A.A.: Fumigant toxicity of essential oils of Lavandula officinalis, Artemisia dracunulus and Heracelum persicum on the adults of Callosobrochus maculatus (Coleoptera: Bruchidae. Mun. Ent. Zool., 2010, Vol. 5(1), 118-122.
 • [21] Rajendran, S., Sriranjini, V.: Plant products as fumigants for stored-product insect control. J. Stored Prod. Res., 2008, Vol. 44(2), 126-135.
 • [22] Negahban, M., Moharramipour, S., Sefidkon F.: Fumigant toxicity of essential oil from Artemisia sieberi Besser against three stored-product insects. J. Stored Prod. Res., 2007, Vol. 43(2), 123-128.
 • [23] Tripathi, A.K., Prajapati, V., Aggarwal, K.K., Khanuja, S.P.S., Kumar, S.: Repellency and toxicity of oil from Artemisia annua to certain stored-product beetles. J. Econ. Entomol., 2000, Vol. 93(1), 43-47.
 • [24] Wang, J., Zhu, F., Zhou, X.M., Niu, C.Y., Lei, C.L.: Repellent and fumigant activity of essential oil from Artemisia vulgaris to Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae). J. Stored Prod. Res., 2006, Vol. 42(3), 339-347.
 • [25] Mahmoud, M., Soliman, M.: Phytochemical and toxicological studies of Artemisia L. (Compositae) essential oil against some insect pests. Arch. Phytopathology Plant Protect., 2005, Vol. 40(2), 128-138.
 • [26] Umpiérrez M.L., Lagreca M.E., Cabrera R., Grille G., Rossini C.: Essential oils from Astraceae as potential biocontrol tools for tomato pests and diseases. Phytochem. Rev., 2012, Vol. 11(4), 339-350.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-158cbb5b-d8f5-455f-a562-92ab1d69c8ae
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.