PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 2 | 65--81
Tytuł artykułu

Mobbing w organizacjach publicznych na przykładzie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Mobbing in public entities on the example of health care institution
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Mobbing występuje w wielu organizacjach sektora publicznego i prywatnego. Polega on na niewłaściwym postępowaniu w relacjach międzyludzkich, które przez swoją powtarzalność i systematyczność naruszają godność lub integralność psychiczną osoby. Wiąże się z miejscem pracy i naraża ofiarę na dolegliwości somatyczne, pogorszenie atmosfery w pracy, a nawet jej utratę. Interesujące jest, że występuje również w jednostkach służby zdrowia – szczególnie wrażliwych na etyczne postępowanie, gdzie oczekuje się, iż personel medyczny będzie rozumiał moralny kontekst własnych działań. Celem artykułu jest zatem identyfikacja mobbingu w publicznej służbie zdrowia, zasad jego zwalczania oraz wskazanie rekomendacji przeciwdziałania tej praktyce.
EN
Mobbing occurs in entities as well in public as in private sectors. It is expressed in wrong behavior in interpersonal relationships and – by its repeatability – violates the dignity or mental integrity of a person. It appears at the workplace and exposes the victim to somatic symptoms, affects the working environment, and may cause the job loss. It is surprising that mobbing can be met also in a health care entities which are particularly sensitive to ethical conduct and are expected to guarantee the high level of moral engagement from the medical staff. The aim of the paper is to identify the aspects of mobbing in the public health service, and to introduce recommendations of counteractions toward such practices.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
65--81
Opis fizyczny
Bibliogr. 35 poz.
Twórcy
autor
 • Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut Zarządzania i Administracji , natalia.nadolska@polsl.pl
autor
 • Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut Zarządzania i Administracji , tomasz.szewc@polsl.pl
Bibliografia
 • 1.Bechowska-Gebhardt A., Stalewski T.:Mobbing. Patologia zarządzania personelem. Difin, Warszawa 2004.
 • 2.Bosak M., Danilewicz A.: Odpowiedzialność cywilna i karna za mobbing. „Prokuratura i Prawo”, nr 4, 2010.
 • 3.Cieślak W.,Stelina J.: Prawne aspekty mobbingu. „Prokuratura i Prawo”, nr 10, 2003.
 • 4.Dorre-Nowak D.: Ochrona godności i innych dóbr osobistych pracownika. C.H. Beck, Warszawa 2005.
 • 5.Gersdorf M., Raczyńska-Ratajczak M.: Prewencja antymobbingowa. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 2, 2007.
 • 6.Gersdorf M., Rączka K.: Prawo pracy. Podręcznik w pytaniach i odpowiedziach. LexisNexis, Warszawa 2006.
 • 7.Grządkowski A.:Mobbing a znęcanie się. „ Prokuratura i Prawo”, nr 12, 2011.
 • 8.Hirigoyen M.F.: Molestowanie w pracy. W Drodze, Poznań 2003.
 • 9.Hirigoyen M.F.: Perwersyjna przemoc w życiu codziennym. W Drodze, Poznań 2002.
 • 10.Hołyst B.: Patologia w miejscy pracy: mobbing i molestowanie seksualne. „Prokuratura i Prawo”, nr 1, 2004.
 • 11.Jędrejek G.: Mobbing. Środki ochrony prawnej. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 • 12.Kłos B.: Mobbing. Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Warszawa 2002.
 • 13.Kmiecik-Baran K., Rybicki J.: Mobbing – zagrożenie współczesnego miejsca pracy. Pomorski Instytut Demokratyczny, Gdańsk 2003.
 • 14.Kunecka D., Kamińska M., Karakiewicz B.: Skala zjawiska mobbingu wśród pielęgniarek/pielęgniarzy zatrudnionych w szczecińskich szpitalach. „Medycyna Pracy”, nr 59(3), 2008.
 • 15.Marciniak J.: Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy. Przewodnik dla pracodawcy. ABC, Warszawa 2008.
 • 16.Naszydłowska S.:Mobbing – próba zdefiniowania pojęcia. „ Ius Novum”, nr 3, 2009.
 • 17.Raczkowski M.: Zadośćuczynienie jako sankcja odpowiedzialności kontraktowej z perspektywy prawa pracy. „Przegląd Prawa Handlowego”, nr 12, 2011.
 • 18.Sadowska L., Kańczuła S.:Występowanie mobbingu w środowisku służby zdrowia (aspekty prawne, społeczne i terapeutyczne). „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie”, nr 3, 2010.
 • 19.Suwała A.: Zjawisko przemocy w zakładach opieki zdrowotnej. „Problemy Pielęgniarstwa”, t.16, nr 1-2, 2008.
 • 20.Szewczyk H.: Glosa do wyroku SN z dnia 16 marca 2010 r., I PK 203/09. „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa”, nr 2,2011.
 • 21.Szewczyk H.: Mobbing w stosunkach pracy. Scholar, Warszawa 2012.
 • 22.Szewczyk H.: Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu. Oficyna, Kraków 2007.
 • 23.Szymański K.:Mobbing – walka na gesty i słowa. „ Praca i Zdrowie”, nr 1-2, 2007.
 • 24.Zdziebło K., Kozłowska E.:Mobbing w środowisku pracy pielęgniarek. „Problemy Pielęgniarstwa”, t. 18, nr 2, 2010.
 • 25.Ustawa z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy, DzU z 2014 r., poz. 1502 ze zm.
 • 26.Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, DzU z 2011 r., Nr 277, poz. 1634 ze zm.
 • 27.Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw DzU z 2003 r. nr 213, poz. 2081.
 • 28.Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, DzU z 2013, poz. 217 ze zm.
 • 29.Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, DzU z 2014 r., poz. 1435 ze zm.
 • 30.Wyrok SN z dnia 29 czerwca 2005 r., I PK 290/04, OSNP 2006, nr 9-10, poz. 149.
 • 31.Wyrok SN z dnia 29 czerwca 2005 r., I PK 290/04.
 • 32.Wyrok SA w Łodzi z dnia 20 stycznia 2014 r., I ACa 883/13, LEX nr 1428185.
 • 33.Wyrok SA w Warszawie z dnia 6 lutego 2014 r., III Pa 43/12, LEX nr 1477373.
 • 34.www.nil.org.pl.
 • 35. www.nipip.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-117f6e7a-3321-4d71-805c-9390da4aad5d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.