PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | Nr 2 (52) | 30--34
Tytuł artykułu

Wpływ wybranych procesów jednostkowych uzdatniania wody na oczyszczanie wód barwnych

Warianty tytułu
EN
The effect of selected unit technological processes on treatment effectiveness of coloured water
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wskaźnikiem, który zawiera informacje o podatności związków organicznych na tworzenie ubocznych produktów dezynfekcji jest absorbancja właściwa w nadfiolecie SUVA254 lub ogólna absorbancja właściwa TSUVA254. Wskaźnik ten również dostarcza informacji o możliwości usunięcia prekursorów THM podczas koagulacji. W artykule dokonano analizy skuteczności usuwania prekursorów ubocznych produktów dezynfekcji (UPD) w poszczególnych procesach jednostkowych konwencjonalnego układu uzdatniania wody. Badania prowadzono w układzie technicznym, w którym procesowi uzdatniania poddawana była woda o dużej zawartości prekursorów UPD. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że zmiany wartości TSUVA wskazują na malejącą skuteczność usuwania tych prekursorów w ciągu technologicznym. Po procesie koagulacji i sedy-mentacji zanotowano obniżenie wartości TSUVA z 3,9-5,2m³/mgC w wodzie surowej do 2,2-3,o m3/mgC, natomiast po procesie filtracji pospiesznej TSUVA zanotowano na poziomie o,8-1,9 m³/mgC.
EN
Specific UV Absorbance (SUVA254) or Total Specific UV Absorbance (TSUVA254) are the indicators that provide information about the susceptibility of organic compounds in the formation of disinfection by-products (DBPs). In the paper, the efficiency of DBPs precursors removal in the unit technological processes of conventional water treatment system was analysed. The study was carried out in a technical treatment system supplied with water with a high content of DBPs precursors. The changes of TSUVA indicated decreasing removal efficiency of DBPs precursors along the technological system. After coagulation and sedimentation TSUVA was decreased from 3.9-5.2 m³//mgC in the raw water to 2.2-3.0 m³/mgC. In the filtrate TSUVA was noted at o.8-1.9 m³/mgC.
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
30--34
Opis fizyczny
Bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Politechnika Śląska , Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków , Jolanta.Guminska@polsl.pl
autor
 • Politechnika Śląska , Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków , Marcin.Klos@polsl.pl
Bibliografia
 • [1] Edzwald J., Tobiason J.: Enhanced coagulation: USA requirements in a broader view. Water Science and Technology 1999, Vol. 40, No. 9, pp. 63-70.
 • [2] Matilainen A., Lindqvist N., Tuhkanen T.: Comparison of the efficiency of aluminium and ferric sulphate in the removal of natural organic matter during drinking water treatment processes. Environmental Technology 2005, Vol. 26, No. 8, pp. 867-875.
 • [3] Pernitsky D., Edzwald J.: Practical paper. Selection of alum and polyaluminum coagulants: Principles and applications. Journal of Water Supply: Research and Technology - AQUA 2006, Vol. 55, No. 2, pp. 121-141.
 • [4] Sharp E., Parsons S., Jefferson B.: Coagulation of NOM: linking character to treatment. Environmental Pollution 2006, Vol. 140, No. 3, pp. 436-443.
 • [5] Shi B., Wei Q., Wang D., Zhu Z., Tang H.: Coagulation of humic acid: The performance of preformed and non-preformed Al species, Colloids and Surfaces A: Phy-sicochemical and Engineering Aspects 2007, Vol. 296, No. 1-3, pp. 141-148.
 • [6] Yan M., Wang D., Ni J., Qu J., Chow Ch., Liu H.: Mechanism of natural organic matter removal by polyaluminum ch ride: Effect of coagulant particle sizt and hydrolysis kinetics. Water Researcl 2008, Vol. 42, No. 13, pp. 3361-3370.
 • [7] Yan M., Wang D., Qu J., He W., Chov Ch.: Relative importance of hydrolyzed Al(III) specie during coagulation with polyaluminum chloride: A case study with the typical micro-polluted source waters. Journal of Colloid and Inter face Science 2007, Vol. 316, No. 2, pp 482-489.
 • [8] Yan M., Wang D., Yu J., Ni J., Edward: M., Qu J.: Enhanced coagulation with poly aluminum chlorides: Role of pH alkalinity and spéciation. Chemosphere 2007, Vol. 71, No. 9, pp. 1665-1673.
 • [9] Edzwald J., Tobiason J.: Enhanced coagulation: US requirements and a broader view, Water Science and Technology 1999, Vol. 40, No. 9, pp. 63-70.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-113d94d4-5949-4d8c-8a7b-bf31a9f946db
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.