PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | Nr 10 | 64--76
Tytuł artykułu

Wpływ wskaźników meteorologicznych na górskie i wodne środowisko życia w dorzeczu rzeki Horyn (Ukraina)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The influence of meteorological indices on the mountainous and water habitat in the basin of the river Horyn (Ukraine)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Niniejsza praca poświęcona jest badaniu szczególnych cech wskaźników meteorologicznych w dorzeczu rzeki Horyn. W pracy podane są wyniki długofalowej obserwacji głównych wskaźników meteorologicznych ze stacji meteorologicznej Rivne. Odkryto przyczyny i prawdopodobne konsekwencje zmiany klimatu. Wzięto pod uwagę wpływ globalnego ocieplenia na lądowe i wodne środowisko życia. Potwierdzono dostępność zmian głównych elementów warunków meteorologicznych na terenie dorzecza ( opad atmosferyczny, temperatura powietrza, wartość temperatury aktywnej i efektywnej) oraz ich wpływ na temperaturę gleby, zamarzanie gleby, warunki wilgotności, współczynnik hydrotermiczny, nagrzewanie się gleby i wysychanie rzeki.
EN
This paper is devoted to the investigation of pecularities of basic meteorological indices in the basin of the river Horyn. The results of long-term observation of the main meteorological indices at Rivne meteorological station are given. The causes and probable consequences of climate change have been discovered. Global warming as a factor of impact on land and water habitat is considered. The availability of changes of the main elements of meteorological conditions on the territory of the basin (precipitation, air temperature, the value of active and effective temperatures) and their influence on the soil temperature, soil freezing, moisture conditions, hydrothermical coefficient, soil heating and river drainage have been reliably confirmed.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
64--76
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • National University of Water Management and Nature Resources Use – Równe, Ukraina
 • National University of Water Management and Nature Resources Use – Równe, Ukraina
Bibliografia
 • 1.Ліпінський В.М., Дячук В.А., Бабіченко В.М. 2003. Клімат України. Київ: Вид-во Раєвського.
 • 2.Старченко В.Ф., Канєвський О. П., Рудницький П. В., Луценко Ф. Г. 1946. Посібник по сільському господарству. X.: Державне видавництво сільськогосподарської літератури.
 • 3.Чуб В.Е. 2007. Изменение климата и его влияние на гидрометеорологические процессы, агроклиматические и водные ресурсы Республики Узбекистан. Ташкент: Ворис-нашриёт.
 • 4.IPCC, 2001 Climate Change 2001: Synthesis report. [R.Watson and the Core Writing Team (eds)]. Cambridge Univ. Press., Cambridge, United Kingdom and New York., NY, USA. 398p.
 • 5.Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. -Вып.11. Агро-метеорологические наблюдения на станциях и постах. Ч. І. Основные агро-метеорологичсские наблюдения. Книга І. - М.: Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2000. - 347с.
 • 6.Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. -Вып.11. Агро-метеорологические наблюдения на станциях и постах. - Ч. І. Основные агро-метеорологические наблюдения. - Ленинград: Гидрометеоиздат, 1974. - 316с.7. Наукове забезпечення сталого розвитку сільського господарства. Лісостеп. Київ. У 2-х томах. 2004.
 • 8. Димо В.Н. 1972. Тепловой режим почв СССР. М.: Колос.
 • 9. Веремеєнко С.І. 1997. Еволюція та управління продуктивністю ґрунтів Полісся України. Луцьк: “Надстир’я”.
 • 10. Веремеенко С.И, Фурманец О.А. 2011. Изменение климатических условий Ровенской области в контексте глобального потепления климата. Варна: Евро-Експерт ЕООД.
 • 11. Клименко Н.А. 1990. Почвенные режимы гидроморфных почв Полесья УССР. К.: Изд. УСХА.
 • 12. Селянинов Г.Т. 1937. Мировой агроклиматический справочник. Л-М.: Гидрометеоро¬логическое изд-во.
 • 13. Радченко, С.И. 1966. Температурные градиенты среды и растения. М.-Л.: Наука.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-0eb310ca-de21-4dfb-87f7-cd85a088883e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.