Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | T. 72, nr 10 | 30--36
Tytuł artykułu

Oczyszczanie ścieków w zakładach mleczarskich

Warianty tytułu
EN
Wastewater treatment in dairy plants
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W przemyśle mleczarskim istnieją ogromne możliwości, ze względu na ilość zakładów oraz skalę produkcji. Ścieki mleczarskie charakteryzują się wysokim stężeniem związków organicznych oraz zmiennością dobową i sezonową składu i ilości, co wpływa niekorzystnie na proces ich unieszkodliwiania. W artykule omówiono stosowane obecnie metody oczyszczania ścieków mleczarskich szczególnie biologiczne w przepływowych reaktorach tlenowych lub beztlenowych a także w systemach hydrofitowych z przepływem powierzchniowym. Zwrócono również uwagę na metody pogłębionego utleniania i techniki membranowe.
EN
There are huge opportunities in the dairy industry, due to the number of plants and the scale of production. Dairy sewage is characterized by high concentration of organic compounds and the diurnal and seasonal variability of composition and quantity, which adversely affects the process of their treatment. The article discusses current methods of treatment of dairy sewage, especially biological ones in oxygen or anaerobic reactors as well as in wetlands systems with surface flow. Attention was also paid to the methods of deep oxidation and membrane techniques.
Wydawca

Rocznik
Strony
30--36
Opis fizyczny
Bibliogr. 22 poz.
Twórcy
autor
 • Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Bibliografia
 • [1] Mały Rocznik Statystyczny Polski 2018.
 • [2] Anielak A.M. 2008. Gospodarka wodno-ściekowa przemysłu mleczarskiego, Agro Przemysł 2 : 57-59.
 • [3] Bartkiewicz B. 2007. Oczyszczanie ścieków przemysłowych, PWN Warszawa.
 • [4] Bartkiewicz B., K. Umiejewska. 2010. Oczyszczanie ścieków przemysłowych, PWN Warszawa 2010.
 • [5] http://www.proakademia.eu/gfx/baza_wiedzy/36/romanowska.pdf
 • [6] Struk-Sokołowska J., E. Wołejko, M. Puchlik, U. Wydro. 2016. Zmiany składu ścieków mleczarskich na wybranym przykładzie, Politechnika Białostocka.
 • [7] Struk-Sokołowska J., J. Wiater, J. Rodziewicz, A. Mielcarek. 2016. Przegląd metod oczyszczania ścieków mleczarskich, Gaz, Woda i Technika Sanitarna 10 : 387-394.
 • [8] Castillo A., P. Val, J. Comas, M. Poch, M. Garrido-Baserba. 2017. Selection of industrial (food, drink and milk sector) wastewater treatment technologies: A multi-criteria assessment, Journal of Cleaner Production 143 : 180-190.
 • [9] Struk-Sokołowska J. 2011. Wpływ ścieków mleczarskich na frakcje ChZT ścieków komunalnych. Inżynieria Ekologiczna 24 : 130-144.
 • [10] Struk-Sokołowska J. 2011. Zmiany udziału frakcji ChZT podczas oczyszczania ścieków komunalnych z dużym udziałem ścieków mleczarskich. Rocznik Ochrony Środowiska (Annual Set of Environment Protection) 13 : 2015-2032.
 • [11] Struk-Sokołowska J., K. Ignatowicz. 2013. Wspołoczyszczanie ścieków komunalnych i mleczarskich przy zastosowaniu technologii SBR. Rocznik Ochrony Środowiska (Annual Set of Environment Protection) 15 : 1881-1898.
 • [12] Struk-Sokołowska J. 2016. Badania dobowej i sezonowej zmienności składu ścieków mleczarskich. Inżynieria Ekologiczna 47 : 74-81.
 • [13] Anielak A.M. 2002. Chemiczne i fizykochemiczne oczyszczanie ścieków. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • [14] Jóźwiakowski K., M. Marzec, A. Pytka. 2011. Wpływ temperatury ścieków na skuteczność usuwania zanieczyszczeń w systemie stawow biologicznych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2 : 205-214.
 • [15] Wojnowicz M., A. M. Anielak. 2008. Badania nad możliwością oczyszczania ścieków przemysłu mleczarskiego w systemie SBR z wykorzystaniem zeolitu naturalnego, Oficyna Wydawnicza Uniwersytet Zielonogórski, 2.
 • [16] Aslam M., A. Charfi, G. Lesage, M. Heran, J. Kim. 2017. Membrane bioreactors for wastewater treatment: A review of mechanical cleaning by scouring agents to control membrane fouling. Chemical Engineering Journal 307 : 897-913.
 • [17] Kazemimoghadam M., T. Mohammadi. 2007. Chemical cleaning of ultrafiltration membranes in the milk industry. Desalination 204 : 213-218.
 • [18] Dąbrowski W., M. Puchlik. 2010. Udział frakcji ChZT w ściekach mleczarskich w oczyszczalni stosującej intensywne usuwanie związków węgla, azotu i fosforu. Rocznik Ochrony Środowiska 12 : 735-746.
 • [19] Dąbrowski W. 2014. Oczyszczanie odcieków z oczyszczalni mleczarskich w systemach hydrofitowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
 • [20] Grala A., M. Zieliński, M. Dudek, M. Dębowski. 2010. Efektywność oczyszczania ścieków mleczarskich w reaktorze beztlenowym o przepływie pionowym, Inżynieria Ekologiczna 22 : 97-105
 • [21] Reder P. 2018. Analiza gospodarki wodno-ściekowej wybranego zakładu branży mleczarskiej. Praca magisterska, Politechnika Poznańska.
 • [22] Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Dz.U. 2006 nr 136 poz. 964.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-0ca7a94b-5384-4cce-824f-5f5dfaf418c6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.