PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr I/1 | 163--181
Tytuł artykułu

Wpływ zmian zachodzących w przestrzeni wiejskiej na jakość życia mieszkańców w wybranych gminach województwa warmińskomazurskiego - cz. 1

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The influence of changes in rural areas on the quality of life of the inhabitants in selected communes in Warmia and Mazury voivodeship - part 1
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł stanowi część pierwszą rozważań naukowych, dotyczących zmian zachodzących w zagospodarowaniu terenów zurbanizowanych i niezurbanizowanych w gminach województwa warmińsko-mazurskiego, na terenie których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (ppgr-y). Celem badań było wskazanie wpływu zmian zachodzących w wybranych gminach na jakość życia społeczności lokalnych. Szczególna uwagę poświęcono społeczności popegeerowskiej. W badaniu wykorzystano dane pochodzące z raportów ANR, Urzędów Gmin. Przeprowadzono również wywiady z mieszkańcami i przedstawicielami samorządów wybranych gmin a także badania ankietowe z sołtysami. Dokonana diagnoza i analiza konsekwencji społecznych i gospodarczych przekształceń własnościowych przeprowadzonych w sektorze rolnictwa przez ANR pozwoliła na ocenę i porównanie zmian zachodzących w miejscowościami popegeerowskich i niepopegeerowskich oraz ocenę ich skutków dla mieszkańców badanych gmin.
EN
The article covers the first part of the discussion on changes in the process of reusing urbanized and non-urbanized areas in the communes of Warmia and Mazury Voivodeship where state agricultural enterprises (ppgr) used to be located. The aim of the research was to determine the influence of changes in selected communes on the quality of life of local communities. Particular attention was given to communities from former state agricultural farms. The research was based on data from ANR (Agricultural Property Agency) reports, as well as Commune Offices. Moreover, interviews were conducted with the inhabitants and representatives of local governments in selected communes, and the heads of the communes were surveyed. The performed diagnosis and analysis of social and economic consequences of privatization carried out in the agricultural sector by ANR allowed for the evaluation and comparison of changes in previously collectivized and non-collectivized villages, as well as their effects on the inhabitants of selected communes.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
163--181
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., wykr.
Twórcy
 • Katedra Finansów i Bankowości Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Oczapowskiego 4 11-719 Olsztyn, imz@uwm.edu.pl
autor
 • Katedra Ekonomii Środowiska, Nieruchomości i Agrobiznesu Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Oczapowskiego 4 11-719 Olsztyn, dareklaguna@wp.pl
Bibliografia
 • Banasiński C., Czechowski P. (1992) Komentarz do ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw wraz z tekstami przepisów wykonawczych i wzorami umów. Centrum Prywatyzacji, Warszawa.
 • Borys T., Rogala P. (2008) Jakość życia na poziomie lokalnym - ujęcie wskaźnikowe, Warszawa. Wydawca: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. ISBN 978-83- 926200-2-0.
 • Hellwig Z. (1968) Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny; Zeszyt 4, Warszawa.
 • Jaworowski J. (1999) Przekształcenia własnościowe w rolnictwie. UWM Olsztyn.
 • Owsiński J. W., Tarchalski Owsiński T. (2008) Pomiar jakości życia. Uwagi na marginesie pewnego rankingu. Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych technik Zarządzania Wyższej szkoły Informatyki stosowanej i Zarządzania „ Współczesne problemy zarządzania” Nr 1/2008.
 • Panek T. (2015) Jakość życia gospodarstw domowych w Polsce w układzie wojewódzkim. ZN Instytut Statystyki i Demografii SGH Nr 46/2015.
 • Raport z badań „desk research”. Projekt: Jakość życia w obszarze przygranicznym - wzmocnienie ponadgranicznych przepływów dla wspólnego zrównoważonego rozwoju i planowania regionalnego. UW we Wrocławiu, Jelenia Góra-Drezno 2012.
 • Raport z działalności ANR na ZWRSP 2016; dostęp www.anr.gov.pl
 • Rogala P. (2009) Raport z realizacji pracy: Zaprojektowanie i przetestowanie systemu mierzenia jakości życia w gminach, Jelenia Góra-Poznań.
 • Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Dz. U. z 1991 Nr 107 poz. 464.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2016, poz. 446, 1579).
 • Wędrowska E., Zapotoczna M. (2004) Zastosowanie metod taksonomicznych do oceny efektywności zagospodarowania substancji mieszkaniowej po byłych ppgr. Wyd. AE we Wrocławiu Prace Naukowe Nr 1023.
 • Zapotoczna M. (2017) Restrukturyzacja i prywatyzacja zasobów mieszkaniowych po byłych państwowych przedsiębiorstwach Gospodarki rolnej. W: Przekształcenia własnościowe w rolnictwie - 25 lat historii i doświadczeń (red. Niedzielski E. Kisiel R.) Wyd. UWM w Olsztynie.
 • Zał. 1 do raportu z badań pt. „Rynki pracy na obszarach popegeerowskich”, dostęp https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/File/Analizy/pgr/Zalacznik_pgr_2a.pdf
 • Żebrowski W. Łaguna T. M. (1993) Przestrzenne i ekonomiczne problemy nieruchomości Skarbu Państwa w procesie przekształcania Gospodarki Polskiej. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej z. 32.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-0c159876-b4e3-4850-97b1-1359760b0f12
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.