PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | Vol. 2, No. 2 | 429--431
Tytuł artykułu

Wpływ metali ciężkich zanieczyszczających glebę na zagęszczenie i różnorodność fauny glebowej

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Influence of the heavy metals polluting the soil on the density and diversity of the soil fauna
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Do badań wybrano trzy stanowiska: trawnik nad Wisłą tuż przy ruchliwej ulicy, trawnik w parku miejskim usytuowany w odległości ok. 300 m od ruchliwego traktu komunikacyjnego oraz trawnik w Lasku Mogilskim oddalony o około 400 m od ulicy. Badania prowadzono w latach 2007-2008 w okresie wiosennym. Określono zagęszczenie i różnorodność fauny glebowej, zawartość metali w glebie, jej wilgotność, temperaturę i odczyn. Stwierdzono związek między zawartością Cd, Pb, Zn i Ni a zagęszczeniem i różnorodnością pedofauny. Na stanowisku o największej zawartości wyżej wymienionych metali zagęszczenie i różnorodność fauny glebowej było najmniejsze, natomiast w glebie o najniższej koncentracji tych metali badane parametry osiągnęły najwyższą wartość.
EN
Three, following areas were chosen for the research: the lawn near noisy street at the Vistula river, the lawn in the park situated 300 m from the noisy road and the lawn in the Mogilski Grove. The researches were contacted in 2007 and 2008 in the spring. The density and the diversity of the soil fauna as well as the content of metals in the soil and the humidity, temperature and pH reaction in the soil were analyzed. The relation between the content of Cd, Pb, Zn and Ni and the density and diversity of pedofauna was detected. In the area with the highest content of the metals cited above the density and the diversity of pedofauna were the lowest, whereas in the soil with the lowest concentration of these metals the parameters detected were the highest.
Wydawca

Rocznik
Strony
429--431
Opis fizyczny
Bibliogr. 7 poz., tab.
Twórcy
autor
  • Zakład Ekologii, Badań Łowieckich i Ekoturystyki, Instytut Biologii, Akademia Pedagogiczna, ul. Podbrzezie 3, 31-054 Kraków, tel. 012 662 67 02, chrzan@ap.krakow.pl
  • Zakład Ekologii, Badań Łowieckich i Ekoturystyki, Instytut Biologii, Akademia Pedagogiczna, ul. Podbrzezie 3, 31-054 Kraków, tel. 012 662 67 02, mmw@ap.krakow.pl
Bibliografia
  • [1] Jasiewicz C. i Buczek J.: Zawartość metali ciężkich w glebie i pszenicy narażonej na wpływ zanieczyszczeń komunikacyjnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 2000, (472), 341-347.
  • [2] Indeka L., Karczun Z.: Kumulacja wybranych metali ciężkich w glebach przy ruchliwych trasach komunikacyjnych. Ekol. i Techn., 1999, 6, 174-180.
  • [3] Antonkiewicz J., Macuda J.: Zawartość metali ciężkich i węglowodorów w gruntach przylegających do wybranych stacji paliw w Krakowie. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 2005, 4(2), 31-36.
  • [4] Potarzycki J. i in.: Stan geochemiczny gleb i jakość płodów rolnych w strefie oddziaływania trasy komunikacyjnej Poznań-Świecko. Rocz. AR. Pozn., CCCX, Melior. Inż. Środ. 1999, 20, I, 77-85.
  • [5] Chrzan A. i Marko-Worłowska M.: Influence of the abiotic factors on mesofauna of the soil in Ojcowski National Park. Ecol. Chem. Eng., 2007, 14(1), 33-39.
  • [6] Kabata-Pendias A. i in.: Podstawy oceny chemicznego zanieczyszczenia gleb - metale ciężkie, siarka i WWA. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. Bibl. Monit. Środow., Warszawa 1995, 41.
  • [7] Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleb oraz standardów jakości ziemi. DzU 2002, Nr 165, poz. 1359.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-0ba92194-1473-4888-830d-494e901ac404
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.