PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 2 | 109--124
Tytuł artykułu

Employees’ skills and cognitive styles in the context of sex and age

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Umiejętności pracowników i style uczenia się w kontekście wieku i płci
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Globalization, rapid development of technologies and ever-changing surrounding environment determine the operation of modern organizations. Employees’ competences, as well as their willingness for constant improvement, gain significance in such a context. The present paper discusses skills of innovative companies’ employees and their learning styles in view of age and sex. The objective of the study was to identify and assess the influence of various independent features characterizing the employees upon their skills and learning styles. Research results enable recommendations for HR departments’ employees to be made as regards management of diverse teams in particular (especially as far as age and sex are concerned).
PL
Globalizacja, gwałtowny rozwój technologii i nieustanne zmiany w otoczeniu determinują funkcjonowanie współczesnych organizacji. Szczególnego znaczenia nabierają kompetencje pracowników, jak również wyrażanie przez nich chęci ciągłego doskonalenia. Problematyka prezentowanego opracowania dotyczy umiejętności pracowników innowacyjnych przedsiębiorstw oraz prezentowanych przez nich stylów uczenia, rozpatrywanych w kontekście wieku i płci. Celem badań była identyfikacja i ocena wpływu cech niezależnych charakteryzujących pracowników przedsiębiorstw na ich umiejętności oraz style uczenia. Wyniki badań predestynują do sformułowania rekomendacji dla pracowników działów HR odnośnie do zarządzania zróżnicowanymi (w szczególności pod względem wieku i płci) zespołami pracowników.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
109--124
Opis fizyczny
Bibliogr. 37 poz.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • 1. Allinson Ch., Hayes J.: The Cognitive Style Index. Technical Manual and User Guide. Pearson, 2012.
 • 2. Armstrong C., Flood P., Guthrie J., Liu W., McCurtain S., Mkamwa T.: The impact of diversity and equality management of firm performance; beyond high performance work systems. “Human Resource Management”, Vol. 49(6), 2010.
 • 3. Bartkowiak G.: Dobrostan pracowników, poziom „zdrowia organizacji” a ich zadowolenie z pracy i zaangażowanie w realizację celów organizacji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, nr 223. Wrocław 2011.
 • 4. Buchowska N.: Relacja między realizacją praw kobiet a stereotypami płci w świetle standardów ONZ i Unii Europejskiej. ”Nauka”, nr 2, 2013.
 • 5. Childs J.T. Jr. (ed.): Managing workforce diversity at IBM: A global HR topic that has arrived. ”Human Resource Management”, Vol. 44, Iss. 1, 2005.
 • 6. Crook T.R., Todd S.Y., Combs J.G., Woehr D.J., Ketchen D.J. Jr.: Does human capital matter? A meta-analysis of the relationship between human capital and firm performance. “Journal of Applied Psychology”, Vol. 96(3), 2011.
 • 7. Estévez-Abe M.: Gender Bias in Skills and Social Policies: The Varieties of Capitalism Perspective on Sex Segregation. Oxford Journals, Social Sciences, Social Politics, Vol. 12, Iss. 2, 2005.
 • 8. Grove W.A., Hussey A., Jetter M.: The gender pay gap beyond human capital heterogeneity in noncognitive skills and in labor market tastes. „Journal of Human Resources”, Vol. 46(4), 2011.
 • 9. Hagen M.: The wisdom of the coach: A review of managerial coaching in the Six Sigma context. “Total Quality Management”, Vol. 21(8), 2010.
 • 10. Heathfield S.M.: Use Coaching to Improve Employee Performance, https://www.the balance.com/performance-improvement-strategies-1918714, 20.06.2016.
 • 11. Heckman J.J., Kautz T.: Hard evidence on soft skills. “Labour Economics”, Vol. 19(4), 2012.
 • 12. Howells J., Ramlogan R., Cheng S.L.: Innovation and university collaboration: paradox and complexity within the knowledge economy. “Cambridge Journal of Economics”, Vol. 36, Iss. 3, 2012.
 • 13. Hwang W., Ramadoss K.: The Job Demands–Control–Support Model and Job Satisfaction Across Gender. The Mediating Role of Work-Family Conflict. “Journal of Family Issues”, http://jfi.sagepub.com/content/early/2016/05/06/0192513X16647983.full.pdf+html, 12.09.2016.
 • 14. Jelínková E., Jiřincová M.: Diversity Management as a Tool of Managing Intellectual Capital. “Journal of Competitiveness”, Vol. 7, Iss. 4, 2015.
 • 15. Joo B.K.B., Sushko J.S., McLean G.N.: Multiple faces of coaching: Manager-as-coach, executive coaching, and formal mentoring. “Organization Development Journal”, Vol. 30(1), 2012.
 • 16. Jyrkinen M., McKie L.: Gender, age and ageism: experiences of women managers in Finland and Scotland. “Work, Employment & Society”, Vol. 26(1), 2012.
 • 17. Kirton G., Greene A.M.: The dynamics of managing diversity: A critical approach. Routledge, 2015.
 • 18. Kramer M.R.: Creating shared value. “Harvard Business Review”, Vol. 89(1/2), 2011.
 • 19. Longenecker C.O.: Coaching for better results: key practices of high performance leaders. “Industrial and Commercial Training”, Vol. 42, Iss. 1, 2010.
 • 20. Loza E.: Female Entrepreneurship Theory: A Multidisciplinary Review of Resources. “Journal of Women's Entrepreneurship and Education”, Iss.1-2, 2011.
 • 21. Młodożeniec M., Knapińska A.: Czy nauka wciąż ma męską płeć? Udział kobiet w nauce. “Nauka”, nr 2, 2013.
 • 22. Piacentini M.: Women Entrepreneurs in the OECD: Key Evidence and Policy Challenges, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 147. OECD Publishing, 2013.
 • 23. Rakowska A.: Managing Diverse Human Potential: Challenges Or Benefits for Organizations?, [in:] Dermol V., Rakowska A. (eds.): Strategic Approaches to Human Resources Management Practice. ToKnowPress, 2014, http://www.toknowpress.net/ ISBN/978-83-65020-00-0.pdf.
 • 24. Reeves M., Deimler M.: Adaptability: The new competitive advantage. “Harvard Business Review”, July-August, 2011.
 • 25. Robles M.M.: Executive perceptions of the top 10 soft skills needed in today’s workplace. “Business Communication Quarterly”, Vol. 75(4), 2012.
 • 26. Rudolph C.W., Zacher H.: Intergenerational perceptions and conflicts in multi-age and multigenerational work environments. Facing the challenges of a multi-age workforce: A use-inspired approach. 2015.
 • 27. Şeşen H., Pruett M.: Nascent Entrepreneurs: Gender, Culture, and Perceptions. “Journal of Women's Entrepreneurship and Education”, No. 3-4, 2014.
 • 28. Shneor R., Camgöz S.M., Karapinar P.B.: The interaction between culture and sex in the formation of entrepreneurial intentions. “Entrepreneurship & Regional Development”, Vol. 25, Iss. 9-10, 2013.
 • 29. Thébaud S.: Gender and entrepreneurship as a career choice do self-assessments of ability matter? “Social Psychology Quarterly”, Vol. 73(3), 2010.
 • 30. Walczak W.: Zarządzanie różnorodnością jako podstawa budowania potencjału kapitału ludzkiego organizacji. „E-mentor”, nr 3(40), 2011, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/ index/numer/40/id/840, 20.06.2016.
 • 31. Walumbwa F.O., Hartnell C.A.: Understanding transformational leadership-employee performance links: The role of relational identification and self‐efficacy. “Journal of Occupational and Organizational Psychology”, Vol. 84(1), 2011.
 • 32. Woźniak J.: Współczesne systemy motywacyjne. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2012.
 • 33. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0401+0+DOC+XML+V0//E.
 • 34. http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 • 35. http://www.hfhrpol.waw.pl/pliki/Karta_Narodow_Zjednoczonych.pdf.
 • 36. http://www.stat.gov.pl.
 • 37. http://www.un.org/en/events/women/iwd/2010/documents/beijing15_onepage_en.pdf.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-0b442f25-a3fe-4134-94a4-a43a4b0c467f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.