PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 3 | 79--92
Tytuł artykułu

Knowledge commercialization at universities with regard to geothermal water deironing technology

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
PL
Komercjalizacja wiedzy w uczelniach wyższych na przykładzie technologii odżelaziania wody geotermalnej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia z zakresu komercjalizacji wiedzy w uczelniach wyższych. Za studium przypadku posłużył proces komercjalizacji technologii odżelaziania wody geotermalnej. Opisano zakres działań zrealizowanych w procesie komercjalizacji tej technologii w odniesieniu do przeprowadzonych analiz, wyboru strategii oraz przesłanek przemawiających za urynkowieniem technologii. Ponadto w artykule omówiono aspekty związane z kierunkami i determinantami procesu komercjalizacji wiedzy na uczelniach wyższych.
EN
The article presents the issues of knowledge commercialization at universities. Geothermal water deironing technology is used as a case study of the technology commercialization process. A description is given to the range of activities carried out in the commercialization of this technology with respect to the analyses, and the choice of strategy and reasons in favour of marketing the technology have been reported. In addition, the article discusses aspects related to the direction and determinants of the process of knowledge commercialization in universities.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
79--92
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz.
Twórcy
 • Politechnika Opolska. Wydział Mechaniczny. Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej
 • Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Instytut Zarządzania i Administracji
Bibliografia
 • 1. Bednarz P., Szcześniak A.: Formowanie przedsiębiorstwa technologicznego, [in:] Bąk M., Kulawczuk P. (ed.): Modele biznesowe budowy i rozwoju firm spin-off na podbudowie szkoły wyższej. Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2010.
 • 2. Bojar E., Stachowicz J., Machnik-Słomka J., Bojar M.: Zarządzanie strategicznymi projektami w regionie. Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju Polski wschodniej. TNOiK, „Dom Organizatora”, Toruń 2013.
 • 3. Chyba Z.: Klastry przemysłowe a przedsiębiorstwa spin-off. „Ekonomia i Organizacja Przedsiębiorstwa”, No. 3(698). Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, Orgmasz, Warszawa 2008.
 • 4. Dolińska M.: Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy. PWE, Warszawa 2010.
 • 5. Głodek P. [in:] Matusiak K. (ed.): Innowacje i transfer technologii – słownik pojęć. PARP, Warszawa 2008.
 • 6. Jolly V.K.: Commercializing new technologies: getting from mind to market. Harvard Business School Press, Boston 1997.
 • 7. Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013. Ministerstwo Gospodarki, Departament Rozwoju Gospodarki, Warszawa 2006.
 • 8. Kowal L., Świderska-Bróż M.: Oczyszczanie wody. PWN, Warszawa-Wrocław 1997.
 • 9. Koszembar-Wiklik M.: Innowacje w zakresie komunikacji marketingowej a kształtowanie wizerunku organizacji, [in:] Motnyk M., Ryśnik J. (ed.): Współczesne problemy zarządzania organizacją. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała 2012.
 • 10. Machnik-Słomka J.: Modele biznesowe spółek spin-off w aspekcie komercjalizacji wiedzy, [in:] Balcerzak A.P., Moszyński M. (ed.): Spin-off, spin-out jako instrument budowania przedsiębiorczości akademickiej oraz stymulowania innowacyjności regionu. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Toruniu, Toruń 2011.
 • 11. Matusiak K.B., Guliński J.: System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce – Siły motoryczne i bariery. PARP, 2010.
 • 12. Markiewicz D. (ed.): Komercjalizacja wyników badań naukowych – krok po koku. Podręcznik Centrum Transferu Technologii. Politechnika Krakowska, Kraków 2009.
 • 13. Olszewski M., Bek A.: Komercjalizacja osiągnięć naukowych. Przewodnik. „Nauka”, No. 4, 2007.
 • 14. Palmen L.: Przewodnik pomysł – badania – wiedza – biznes. Usprawnienie procesów komercjalizacji wiedzy w instytucjach sektora badań i rozwoju w województwie śląskim. Miasto Gliwice, Gliwice 2007.
 • 15. Sawiniak W.: Badania nad zastosowaniem wodorotlenku żelazowego do usuwania dużych ilości żelaza i manganu z wody. Zeszyty Naukowe, s. Inżynieria Środowiska, z. 34, Politechnika Śląska, Gliwice 1990.
 • 16. Stachowicz J.: Przewaga konkurencyjna a przewaga kooperacyjna: dylematy współ-czesnego paradygmatu zarządzania strategicznego, [in:] Rokita J., Grudzewski W. (ed.): Zarządzanie strategiczne w warunkach nowej gospodarki. GWSH, Katowice 2001.
 • 17. Stachowicz-Stanusch A., Simha A.: An empirical investigation of the effects of ethical climates on organizational corruption. „Journal of Business Economics and Management”, No. 14, sup. 1, 2013.
 • 18. Stawiarska E., Machnik-Słomka J.: Współczesne kierunki polityki innowacyjnej a współpraca sieciowa w transferze wiedzy z sektora nauki. Zeszyty Naukowe, No. 50, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2013.
 • 19. Tamowicz P.: Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce. PARP, Warszawa 2006.
 • 20. Wowk J.: Naturalna technologia wody. WNT, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-09f77993-17cd-4c41-88cb-5241bba70085
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.