PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. 108 | 95-107
Tytuł artykułu

Pomiary luminancji wybranych reklam usytuowanych w pasie drogowym

Warianty tytułu
EN
Luminance measurements selected advertising signs located in a lane
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Obecnie w Polsce nie są zdefiniowane w sposób jednoznaczny parametry techniczne określające zarządcy drogi możliwość lokalizacji reklam świetlnych w pasie drogowym. Cel dotarcia do największej liczby odbiorców powoduje instalowanie przez reklamodawców tego typu obiektów przy głównych arteriach komunikacyjnych Polskich miast i znajdują się one często w polu widzenia kierowcy. Zjawisko to stwarza niebezpieczeństwo wystąpienia zjawiska olśnienia szczególnie w porze nocnej w przypadku nadmiernej luminancji powierzchni reklamy. Przyczynia się także do odwrócenia uwagi kierującego od analizy sytuacji na drodze. Przekłada się to bezpośrednio na spadek poziomu bezpieczeństwa na drodze. Zaproponowane zmiany legislacyjne, wprowadzają obostrzenia dotyczące maksymalnego poziomu luminancji wyświetlanej powierzchni informacji wizualnej na reklamie. Autorzy prezentują przykład badań luminancji przeprowadzonych na wybranych grupach reklam zlokalizowanych w mieście Warszawa odnosząc się do proponowanych zmian prawnych.
EN
Currently in Poland they are not defined clearly defining the technical parameters of the road administrator the possibility to locate neon signs in the traffic lane. Aim to reach the largest audience that advertisers will install such facilities along major thoroughfares Polish cities and they are often visible to the driver. This phenomenon creates the danger of glare especially at night in case of excessive luminance area of advertising. It also contributes to distract the driver from the analysis of the situation on the road. This directly translates into a decrease in the level of safety on the road. The proposed legislative changes, introducing restrictions on the maximum luminance displayed area of visual information on advertising. The authors present an example of the luminance tests carried out on selected ad groups located in Warsaw, referring to the proposed legal changes.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
95-107
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
 • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, Koło Naukowe Elektrotechniki w Systemach Transportowych
Bibliografia
 • 1. Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2005–2007–2013 “GAMBIT 2005” Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2005.
 • 2. Bendak, S., Al-Saleh, K.: The role of roadside advertising signs in distracting drivers. In: International Journal of Industrial Ergonomics, vol. 40, nr. 3, p. 233-236, 2010.
 • 3. Boyce P.R.: Lighting for driving. roads, vehicles, signs, and signals, Taylor & Francis Group, USA, 2009.
 • 4. RAYNER K. (1998): Eye Movements in Reading and Information Processing: 20 Years of Research, „Psychological Bulletin”, Vol.124, No. 3, s. 372–422.
 • 5. Crundall D., Van Loon E., & Underwood G.: Attraction and distraction of attention with roadside advertisements. Accident Analysis and Prevention, 38 (4), pp. 671–677, 2006.
 • 6. Domke K., Wandachowicz K., Zalesińska M., Mroczkowska S., Skrzypczak P.: Ocena zagrożeń występujących w ruchu drogowym powodowana przez wielkopowierzchniowe reklamy z diodami świecącymi,
 • Nr pracy 42-17-223-42050, Urząd Miasta Poznania, grant nr RoM. III/3420-50/10, Poznań 2010.
 • 7. Green M.: Is the moth effect real? Accident Reconstruction, May/June, pp. 18-19, 2006.
 • 8. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie maksymalnej luminancji powierzchni informacji wizualnej umieszczonej na reklamie, strona internetowa: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//520/12276611/12308215/12308216/dokument182698.pdf.
 • 9. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem Dz.U. z 2003 r. nr 177, poz. 1729.
 • 10. Umowa Europejska o głównych drogach ruchu międzynarodowego (AGR), sporządzona w Genewie dnia 15 listopada 1975 r. Dz. U. z dnia 11 marca 1985 r.
 • 11. Tantala M.W., Tantala P.J.: An examination of the relationship between advertising signs and traffic safety. 84th Annual Meeting of the Transportation Research Board TRB, Washington, D.C. 2005.
 • 12. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych, Dz. U. z 2013r. poz. 260.
 • 13. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414.
 • 14. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.
 • 15. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015r. O zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Dz.U. poz. 774 pos. nr 91 z 2015r.
 • 16. Young M.S. et al: Conflict of interest: the implications of roadside advertising for driver attention, Transportation Research: Part F, vol. 12, nr.5, str. 381-388, 2009.
 • 17. Young, M.S., Mahfoud, J.M., Stanton, N.A., Walker, G.H., et al.:Eyes front! Are roadside billboards bad for driver attention? In: Traffic Engineering & Control, vol. 48, nr. 8, p. 365-367, 2007.
 • 18. Zalesińska M.: Badania pilotażowe wpływu reklam elektronicznych na wydolność wzrokową kierowców w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem symulatora pojazdu, Poznan University of Technology, Academic Journals, No 73, Electrical Engineering, str. 209-218, 2013.
 • 19. Zalesińska M., Wandachowicz K.: Odtworzenie na stanowisku laboratoryjnym rozkładów luminancji występujących w polu widzenia kierowców, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 90 NR 1/2014, doi:10.12915/pe.2014.01.72.
 • 20. Zalesińska M., Wandachowicz K.: Badanie reklam zewnętrznych z diodami świecącymi za pomocą miernika rozkładu luminancji, Poznan University of Technology, Academic Journals, Electrical Engineering, Issue 69, ISSN 1897-0737, 275-282, Poznań 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-08bdf227-2839-48c0-b4ee-95f9fd3e3c62
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.