PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | Nr 3 (69) | 189--218
Tytuł artykułu

Związki tributylocyny(IV)

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Tributyltin compounds(IV)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Związki tributylocyny(IV), (TBT) są cieczami wrzącymi w temperaturach od około 130 do około 350 oC. Są to związki wielkotonażowe, stosowane m.in. jako: biocydy, środki dezynfekujące, konserwanty drewna, dodatki do tekstyliów bawełnianych, farb i papieru. U ludzi ostre zatrucie trifenylocyną(IV) lub tlenkiem tributylocyny(IV) drogą oddechową manifestowało się: zmianami w wątrobie, hipoglikemią i cukromoczem oraz zaburzeniami układu oddechowego, podobnymi do dychawicy oskrzelowej. Nie opisano przewlekłych zatruć tymi związkami u ludzi. Wartości medialnych dawek śmiertelnych klasyfikują związki tributylocyny(IV) do substancji toksycz-nych. Zarówno w warunkach narażenia jednorazowego, jak i powtarzanego, głównie drogą pokarmo-wą, związki tributylocyny(IV) wywierają działanie: hepatotoksyczne, nefrotoksyczne, neurotoksyczne, immunotoksyczne, hematotoksyczne oraz drażniące na skórę, błony śluzowe i oko po podaniu miej-scowym lub pozajelitowym. Nie wykazano mutagennego, genotoksycznego i rakotwórczego działania tych związków, natomiast stwierdzono gonadotoksyczne, embriotoksyczne i fetotoksyczne ich działanie oraz szkodliwy wpływ na pourodzeniowy rozwój potomstwa. Za podstawę wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) związków tributylocyny(IV) przy-jęto zmiany zapalne w drogach oddechowych oraz zmniejszenie liczby limfocytów w: grasicy, śledzio-nie i węzłach chłonnych u szczurów narażonych na tlenek tributylocyny o stężeniu 2,8 mg/m3 przez okres 4 ÷ 5 tygodni. Na podstawie otrzymanej wartości NOAEL wynoszącej 0,16 mg/m3 oraz współczynników niepewności o łącznej wartości 8 obliczono wartość NDS związków tributylocyny(IV) wy-noszącą 0,02 mg/m3. Zaproponowano oznakowanie związków tributylocyny(IV) literami: „Ft” – sub-stancja działająca toksycznie na płód oraz „Sk” – substancja wchłania się przez skórę. Nie ma meryto-rycznych podstaw do ustalenia wartości dopuszczalnego stężenia w materiale biologicznym (DSB), a także wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia chwilowego (NDSCh) związków tributylocyny(IV), ponieważ ich działanie drażniące występuje wówczas, gdy stężenia są większe od wartości NDS.
EN
Tributyltin compounds(IV), (TBT) are high boiling liquids used mainly as agricultural biocides, disinfectants, wood preservatives, stabilizers and antifouling agents, and also as supplements for textile materials, paints and paper. In humans acute poisoning by these chemicals through the respiratory tract are manifested in hepatic injury, hypoglycemia, glucosuria and respiratory system disorders similar to bronchial asthma. Chronic intoxication with TBT in humans has not been described. TBT are classified as toxic substances. Both single and repeated exposure to these chemicals, main-ly through the gastrointestinal tract, lead to hepatotoxic, nephrotoxic, neurotoxic, immunotoxic, and hematotoxic effects, and also to skin and mucous membrane irritation after local application. The recommended health-based maximum admissible concentration (MAC) for tributyltin compounds (IV) of 0.02 mg/m3 is based on the NOAEL value (0.16 mg/m2) derived from 4–5 weeksexperiment on rats, and relevant uncertainty factors. Inflammatory alterations in the respiratory tract and reduction in the number of lymphocytes in thymus, spleen and lymph nodes are the critical effects of these chemicals. No STEL and BEI values have been proposed. Moreover, “FT” (fetotoxic) and Sk (ab-sorption through the skin) notations are recommended.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
189--218
Opis fizyczny
Bibliogr. 86 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 30-688 Kraków ul. Medyczna 9
Bibliografia
 • 1.ACGIH, American Conference of Governmental Industrial Hygienists TLVs and BEIs (2005) Threshold limit values for chemical substances and physical agents and biological exposure indices. Cincinnati, OH.
 • 2.Adeeko A., Li D., Forsyth D.S., Casey V., Cooke G.M., Barthelmy J., Cyr D.G., Trasler J.M., Robaire B., Hales B.F. (2003) Effects of in utero tributyltin chloride exposure in the rat on pregnancy outcome. Toxicol. Sci. 74, 407–15.
 • 3.Aldridge W.N., Street B.W. (1964) Oxidative phosphorylation. Biochemical effects and properties of trialkyl-tins. Biochem. J. 91, 287–97.
 • 4.Barnes J.M., Stoner H.B. (1958) Toxic properties of some dialkyl and trialkyl tin salts. Br. J. Ind. Med. 15, 15–22.
 • 5.Barnes J.M., Stoner H.B. (1959) The toxicology of tin compounds. Pharmacol. Rev. 11, 211–31.
 • 6.Baroncelli S., Karrer D., Turillazzi P.G. (1990) Embryotoxic evaluation of bis (tri-n-butyltin)oxide (TBTO) in mice. Toxicol. Lett. 50, 257–62.
 • 7.Baroncelli S., Karrer D., Turillazzi P.G. (1995) Oral bis(tri-n-butyltin) oxide in pregnant mice. I. Potential influence of maternal behavior on postnatal mortality. J. Toxicol. Environ. Health 46, 355–67.
 • 8.Benya T.J. (1997) Bis(tributyltin) oxide toxicology. Drug Metab. Rev. 29(4), 1189–284.
 • 9.Boyer I.J. (1989) Toxicity of dibutyltin, tributyltin and other organotin compounds to humans and to expe-rimental animals. Toxicology 55, 253–98.
 • 10.Brown R.A., Nazario C.M., De Tirado R.S., Castrillon J., Agard E.T. (1977) A comparison of the half-life of inorganic and organic tin in the mouse. Environ. Res. 13, 56–61.
 • 11.Cooke G.M., Tryphonas H., Pulido O., Caldwell D., Bondy G.S., Forsyth D. (2004) Oral (gavage), in utero and postnatal exposure of Sprague-Dawley rats to low doses of tributyltin chloride. Part I. Toxicology, his-topathology and clinical chemistry. Food Chem. Toxicol. 42, 211–20.
 • 12.Corsini E., Bruccoleri A., Marinovich M., Galli C.L. (1996) Endogenous interleukin-1α is associated with skin irritation induced by tributyltin. Toxicol. Appl. Pharmacol. 138, 268–74.
 • 13.Crofton K.M., Dean K.F., Boncek V.M., Rosen M.B., Sheets L.P., Chernoff N., Reiter L.W. (1989) Prenatal or postnatal exposure to bis(tri-n-butyltin)oxide in the rat: postnatal evaluation of teratology and behavior. Toxicol. Appl. Pharmacol. 97, 113–23.
 • 14.Daly I.W. (1992) An eighteen month oncogenicity feeding study in mice with bis(tri-n-butyltin)oxide (TBTO). Unpublished report by Bio/dynamics, Inc. prepared for TBTO Consortium. MRID No. 422650-01 [http://csi.micromedex.com].
 • 15.Davis A., Barale R., Brun G., Forster R., Günther T., Hautefeuille H., van der Heijden C.A., Knaap A.G., Krowke R., Kuroki R., Loprieno N., Malaveille C., Merker H.J., Monaco M., Mosesso P., Neubert D., Norppa H., Sorsa M., Vogel C.E., Voogd C.E., Umeda M., Bartsch H. (1987) Evaluation of the genetic and embryotoxic effects of bis(tri-n-butyltin)oxide (TBTO), a broad-spectrum pesticider, in multiple in vivo and in vitro short- term tests. Mutat. Res. 188, 65–95.
 • 16.DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft (2008) List of MAK and BAT Values 2005. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co.KgaA.
 • 17.EHC, Environmental Health Criteria (1980) 15 Tin and Organotin Compounds. Geneva, World Health Organization.
 • 18.EHC, Environmental Health Criteria (1990) Tributyltin compounds. Geneva, World Health Organization.
 • 19.Elsea J.R., Paynter O.E. (1958) Toxicological studies on bis(tri-n-butyltin) oxide. Am. Med. Assoc. Arch. Ind. Health 18, 214–7.
 • 20.Ema M., Itami T., Kawasaki H. (1991a) Behavioral effects of acute exposure to tributyltin chloride in rats. Neurotoxicol. Teratol. 13, 489–93.
 • 21.Ema M., Itami T., Kawasaki H. (1991b) Changes of spontaneous motor activity of rats after acute exposure to tributyltin chloride. Drug Chem. Toxicol. 14(1, 2), 161–71.
 • 22.Ema M., Kurosaka R., Amano H., Ogawa Y. (1995) Further evaluation of the developmental toxicity of tri-butyltin chloride in rats. Toxicology 96, 195–201.
 • 23.Ema M., Harazono A., Miyawaki E., Ogawa Y. (1997) Effect of the day of administration on the develop-mental toxicity of tributyltin chloride in rats. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 33, 90–6.
 • 24.Epstein S.S., Arnold E., Andrea J., Bass W., Bishop Y. (1972) Detection of chemical mutagens by the dominant lethal assay in the mouse. Toxicol. Appl. Pharmacol. 23, 288–96.
 • 25.Gilbert F.I.J., Minn C.E., Duncan R.C., Wilkinson J. (1990) Effects of pentachlorophenol and other chemical preservatives on the health of wood-treating workers in Hawaii. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 19, 603–9.
 • 26.Goh C.L. (1985) Irritant dermatitis from tri-N-butyl tin oxide in paint. Contact Dermat. 12, 161–3.
 • 27.Hara K., Yoshizuka M., Fujimoto S. (1994) Toxic effects of bis (tributyltin) oxide on the synthesis and secretion of zymogen granules in the rat exocrine pancreas. Arch. Histol. Cytol. 57(3), 201–12.
 • 28.Harazono A., Ema M. (2000) Suppression of decidual cell response induced by tributyltin chloride in pseu-dopregnant rats: a cause early embryonic loss. Arch. Toxicol. 74, 632–7.
 • 29.Harazono A., Ema M., Ogawa Y. (1996) Pre-implantation embryonic loss induced by tributyltin chloride in rats. Toxicol. Lett. 89, 185–90.
 • 30.Harazono A., Ema M., Ogawa Y. (1998) Evaluation of early embryonic loss induced by tributyltin chloride in rats: phase- and dose-dependent antifertility effects. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 34, 94–9.
 • 31.Horáček V., Demčik K. (1970) Group poisoning in spraying of field cultures with Breston-60 triphenyltin acetate. Prac. Lék. 22, 61–6. [W:] Itami T., Ema M., Amano H., Murai T., Kawasaki H.: Teratogenic evaluation of tributyltin chloride in rats following oral exposure. Drug Chem. Toxicol. 1990, 13(4), 283–95.
 • 32.de Jonge J.D., Ezendam J., Knippels L.M., Odink J., Pourier M.S., PenninksA.H., Pieters R., van Loveren H. (2007) Bis (tributyltin) oxide (TBTO) decreases the food allergic response against peanut and ovalbumin in Brown Norway rats. Toxicology 239, 68–76.
 • 33.Karrer D., Baroncelli S., Ciaralli L., Turillazzi P.G. (1992) Effect of subchronic bis(tri-n-butyltin)oxide (TBTO) oral administration on haematological parameters in monkeys: a preliminary report. Food Chem. Toxicol. 30(8), 715–8.
 • 34.Kergosien D.H., Rice C.D. (1998) Macrophage secretory function is enhanced by low doses of tributyltin-oxide (TBTO), but not tributyltin-chloride (TBTCl). Arch. Environ. Contam. Toxicol. 34, 223–8.
 • 35.Kim Y.M., Lee J.J., Park S.K., Lim S.C., Hwang B.Y., Lee C.K., Lee M.K. (2007) Effects of tributyltin acetate on dopamine biosynthesis and L-DOPA-induced cytotoxicity in PC12 cells. Arch. Pharm. Res. 30(7), 858–65.
 • 36.Kimbrough R.D. (1976) Toxicity and health effects of selected organotin compounds. A review. Environ. Health Perspect. 14, 51–6.
 • 37.Kimmel E.C., Fish R.H., Casida J.E. (1977) Bioorganotin chemistry. Metabolism of organotin compounds in microsomal monooxygenase system and in mammals. J. Agric. Food Chem. 25, 1–9.
 • 38.Kirk-Othmer Encyclopedia of chemical technology (1991) 4th ed., vol. 1. New York, J. Wiley & Sons.
 • 39.Kishta O., Adeeko A., Li D., Luu T., Brawer J.R., Morales C., Hermo L., Robaise B., Hales B.F., Barthelemy J., Cyr D.G., Trasler J.M. (2007) In utero exposure to tributyltin chloride differentially alters male and female fetal gonad morphology and gene expression profiles in the Sprague-Dawley rat. Reprod. Toxicol. 23, 1–11.
 • 40.Klimmer O.R. (1969) The use of organic tin compounds from the viewpoint of experimental toxicology. Arzneimittelforschung 19, 934–9 [cyt. za EHC 1990).
 • 41.Krajnc E.I., Wester P.W., Loeber J.G., van Leeuwen F.X.R., Vos J.G., Vaessen H.A.M.G., Van Der Heijden C.A. (1984) Toxicity of bis(tri-n-butyltin)oxide in the rat. Short-term effectson general parameters and on the endocrine and lymphoid systems. Toxicol. Appl. Pharmacoil. 75, 363–86.
 • 42.Lavastre V., Girard D. (2002) Tributyltin induces human neutrophil apoptosis and selective degradation of cytoskeletal proteins by caspases. J. Toxicol. Environ. Health, Part A 65, 1013–24.
 • 43.Lee J.J., Kim Y.M., Park S.K., Lee M.K. (2006) Effects of tributyltin chloride on L-DOPA-induced cytotox-icity in PC12 cells. Arch. Pharm. Res. 29(8), 645–50.
 • 44.Lewis P.G., Emmett E.A. (1987) Irritant dermatitis from tri-butyl tin oxide and contact allergy from chlorocresol. Contact Dermat. 17, 129–32.
 • 45.Lewis R.J. (1996) Sax’s Dangerous Properties of Industrial Materials. 9th ed. Van Nostrand Reinhold Company, New York, NY.
 • 46.Lyle W.H. (1958) Lesions of the skin in process workers caused by contact with butyl tin compounds. Br. J. Ind. Med. 15, 193–6.
 • 47.Middleton M.C., Pratt I. (1978) Changes in incorporation of [3H]thymidine into DNA of rat skin following cutaneous application of dibutyltin, tributyltin and 1-chloro-2:4-dinitrobenzene and the relationship of these changes to a morphological assessment of the cellular damage. J. Invest. Dermatol. 71, 305–10.
 • 48.Mori Y., Iesato K., Ueda S., Mori T., Iwasaki I., Ohnishi K., Seino Y., Wakashin M., Okuda K. (1984) Renal tubular disturbances induced by tributyl-tin oxide in guinea pigs: a secondary Fanconi syndrome. Clin. Nephrol. 21(2), 118–25.
 • 49.NCI, National Cancer Institute-TR-183, Bioassay of dibutyltin diacetate for possible carcinogenicity (1979) Carcinogenesis testing program, DHEW Publ. 79-1739, Washington, D.C. [cyt. za Boyer 1989].
 • 50.Neubert D., Blankenburg G., Chahoud I., Franz G., Herken R., Kastner M., Klug S., Kröger J., Krowke R., Lewandowski C., Merker H.J., Schulz T., Stahlmann R. (1986) Results of in vivo and in vitro studies for assessing prenatal toxicity. Environ. Health Persp. 70, 89–103.
 • 51.Ohhira S., Matsui H. (1996) Comparative study of the metabolism of triphenyltin in hamsters and rats after a single oral treatment with triphenyltin chloride. Toxicol. Lett. 85, 3–8.
 • 52.Ogata R., Omura M., Shimasaki Y., Kubo K., Oshima Y., Aou S., Inoue N. (2001) Two-Generation reproductive toxicity study of tributyltin chloride in female rats. J. Toxicol. Environ. Health Part A 63, 127–44.
 • 53.Ohhira S., Watanabe M., Matsui H. (2003) Metabolism of tributyltin and triphenyltin by rat, hamster and human hepatic microsomes. Arch. Toxicol. 77, 138–44.
 • 54.Omura M., Shimasaki Y., Oshima Y., Nakayama K., Kubo K., Aou S., Ogata R., Hirata M., Inoue N. (2004) Distribution of tributyltin, dibutyltin and monobutyltin in the liver, brain and fat of rats: two-generation toxicity study of tributyltin chloride. Environ. Sci. 11(2), 123–32.
 • 55.Pelikan Z. (1969) Effects of bis(tri-n-butyltin) oxide on the eyes of rabbits. Br. J. Ind. Med. 26, 165–70.
 • 56.Pelikan Z., Cerny E. (1968) The toxic effects of tri-n-butyltin compounds on white mice. Arch. Toxicol. 23, 283–92.
 • 57.Pieters R.H.H., Kampinga J., Bol-Schoenmakers M., Lam B.W., Penninks A.A., Seinen W. (1989) Organoti-ninduced thymus atrophy concerns the OX-44+ Immature thymocytes. Thymus 14, 79–88.
 • 58.Poitou P., Marignac B., Certin C., Gradiski D. (1978) Etude de l’effet sur le systèm nerveux central et du pouvoir sensibilisant de l’oxide de tributylètain. Ann. Pharm. Fr. 36, 569–72 [cyt. za EHC 1990].
 • 59.Polster M., Halacka K. (1971) Contributions to the health-toxic problems of some anti-microbially used organo-tin compounds. Ernährungsforschung 16, 527–35 [cyt. za EHC 1990].
 • 60.Raffray M., Cohen G.M. (1990) Thymocyte apoptosis as a mechanism for tributyltin-induced thymic atrophy in vivo. Arch. Toxicol. 67, 231–6.
 • 61.Rosenberg D.W., Anderson K.E., Kappas A. (1984) The potent induction of intestinal heme oxygenase by the organotin compound, bis(tri-n-butyltin)oxide. Biochem. Biophys. Res. Comm. 119(3), 1022–7.
 • 62.Rosenberg D.W., Drummond G.S. (1983) Direct in vitro effects of bis(tri-n-butytin)oxide on hepatic cytochrome P-450. Biochem. Pharmacol. 32(24), 3823–9.
 • 63.RTECS, Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (2008) NIOSH, U.S. Department of Health and Human Services, Cincinnati.
 • 64.Schweinfurth H. (1985) Toxicology of tributyltin compounds. Tin Uses 143, 9–12 [cyt. za EHC 1990].
 • 65.Sheldon A.W. (1975) Effects of organotin anti-fouling coatings on man and his environment. J. Pain Technol. 47, 54–58 [cyt. za EHC 1990).
 • 66.Shelton D., Urch B., Tarlo S.M. (1992) Occupational asthma induced by a carpet fungicide – tributyl tin oxide. J. Allergy Clin. Immunol. 90(2), 274–5.
 • 67.Smialowicz R.J., Riddle M.M., Rogers R.R., Luebke R.W., Copeland C.B. (1989) Immunotoxicity of tributyltin oxide in rats exposed as adults or preweanlings. Toxicology 57, 97–111.
 • 68.Smialowicz R.J., Riddle M.M., Rogers R.R., Luebke R.W., Copeland C.B., Ernst G.G. (1990) Immune alterations in rats following subacute exposure to tributyltin oxide. Toxicology 64, 169–78.
 • 69.Snoeij N.J., Penninks A.H., Seinen W. (1988) Dibutyltin and tributyltin compounds induce thymus atrophy in rats due to a selective action on thymic lymphoblasts. Int. J. Immunopharmacol., 10(7), 891-899.
 • 70.Stockdale M., Dawson A.P., Selwyn M.J. (1970) Effects of trialkultin and triphenyltin compounds on mito-chondrial respiration. Eur. J. Biochem. 15, 342–5.
 • 71.Stoner H.B. (1966) Toxicity of triphenyltin. Br. J. Ind. Med. 23, 222–9 [cyt. za Boyer 1989].
 • 72.Truhaut R., Chauvel Y., Anger J.P., Phu Lich N., van den Driessche J., Guesnier L.R., Morin N. (1976) Contribution à l’ètude toxicologique et pharmacologique de l’oxide de tributylétain (OTBE). Eur. J. Tox-icol. 9, 31–40 [cyt. za EHC 1990].
 • 73.Tryphonas H., Cooke G., Caldwell D., Bondy G., Parenteau M., Hayward S., Pulido O. (2004) Oral (gavage), in utero and post-natal exposure of Sprague-Dawley rats to low doses of tributyltin chloride. Part II. Effects on the immune system. Food Chem. Toxicol. 42, 221–35.
 • 74.Tsunoda M., Aizawa Y., Konno N., Kimura K., Sugita-Konishi Y. (2006) Subacute administration of tributyltin chloride modulates neurotransmitters and their metabolites in discrete brain regions of maternal mice and rheir F1 offspring. Toxicol. Ind. Health 22, 15–25.
 • 75.Tsunoda M., Konno N., Nakano K., Liu Y. (2004) Altered metabolism of dopamine in the midbrain of mice treated with tributyltin chloride via subacute oral exposure. Environ. Sci. 11(4), 209–19.
 • 76.Ueno S., Susa N., Furukawa Y., Sugiyama M. (1994) Comparison of hepatotoxicity caused by mono-, di- and tributyltin compounds in mice. Arch. Toxicol. 69, 30–4.
 • 77.Ueno S., Susa N., Furukawa Y., Sugiyama M. (1995) Role of cytochrome P450 in hepatotoxicity induced by di- and tributyltin compounds in mice. Arch. Toxicol. 69, 655–8.
 • 78.Van Loveren H., Krajnc E.I., Rombout P.J.A., Blommaert F.A., Vos J.G. (1990) Effects of ozone, hexachlo-robenzene, and bis(tri-n-butyltin)oxide on Natural Killer activity in the rat lung. Toxicol. Appl. Pharmacol. 102, 21–33.
 • 79.Verdier F., Virat M., Schweinfurth H., Descotes J. (1991) Immunotoxicity of bis(tri-n-butyltin) oxide in the rat. J. Toxicol. Environ. Health 32, 307–17.
 • 80.Vos J.G., De Klerk A., Krajnc E.I., Van Loveren H., Rozing J. (1990) Immunotoxicity of bis(tri-n-butyltin)oxide in the rats: Effects on thymus dependent immunity and on nonspecific resistance following long-term exposure in young versus aged rats. Toxicol. Appl. Pharmacol. 105, 144–55.
 • 81.Wester P.W., Krajnc E.I., van Leeuwen F.X.R., Loeber J.G., van der Heijden C.A., Vaessen H.A. (1990) Chronic toxicity and carcinogenicity of bis(tri-n-butyltin)oxide (TBTO) in the rat. Food Chem. Toxicol. 28(3), 179–96.
 • 82.Yamada H., Sasaki Y.F. (1993) Organotins are co-clastogens in a whole mammalian system. Mutat. Res. 301, 195–200.
 • 83.Yamamoto O., Doi Y., Kudo H., Yoshizuka M., Fujimoto S. (2000) Sweat gland toxicity induced by bis (tributyltin) oxide: an ultrastructural and X-ray microanalysis study. Arch. Toxicol. 74, 627–31.
 • 84.Yoshizuka M., Haramaki N., Yokoyama M., Hara K., Kawahara A., Umezu Y., Araki Y., Mori N., Fujimoto S. (1991) Corneal edema induced by bis (tributyltin) oxide. Arch. Toxicol. 65, 651–5.
 • 85.Yu W.J., Lee B.J., Nam S.Y., Kim Y.C., Lee Y.S., Yun Y.W. (2003b) Spermatogenetic disorders in adult rats exposed to tributyltin chloride during puberty. J. Vet. Med. Sci., 2003, 65(12), 1331-5.
 • 86.Yu W.J., Nam S.Y., Kim Y.C., Lee B.J., Yun Y.W. (2003a) Effects of tributyltin chloride on the reproductive system in pubertal male rats. J. Vet. Sci. 4(1), 29–34.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-03f7c4f7-c89d-4e50-b024-60a267e1d778
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.