PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 6 | 5201-5208
Tytuł artykułu

Ramowy wiadukt wspornikowy we wsi Prawda Stara

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Framework cantilever viaduct in the Prawda Stara village
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Rozważany jest problem rozpoznania stanu technicznego wiaduktu drogowego wybudowanego w latach 50-tych XX w. Wiadukt jest typową konstrukcją ramową z okresu jego budowy. Dokonano krótkiego przeglądu możliwych wariantów mostów w zakresie wyodrębnionego typu. Szczegółowo rozpatrzono rzadką konstrukcję ramowego wiaduktu ze wspornikami w miejscowości Prawda Stara. Wskazano wady konstrukcji, przy czym przez wady rozumie się takie rozwiązania w mostownictwie, które zostały zaniechane lub zmodyfikowane. Uznano za wadę zastosowany schemat statyczny, który prowadzi do dynamicznego uderzenia momentowego. Prowadzony częściowy remont wiaduktu w roku 1990, poza wymianą hydroizolacji, także spowodował wady w sensie statyki i nośności ustroju płytowo-belkowego. Rozpoznanie cech wytrzymałościowych betonu doprowadziło do wyznaczenia wytrzymałości na bardzo niskim poziomie, który mógł być spowodowany zastosowaniem mieszanki betonowej o niewłaściwej recepturze. Przy czym niskie wytrzymałości są rozumiane według kryteriów stosowanych w latach 50-tych, ale również dzisiaj. Jest symptomatyczne, że na szczeblu powiatowym zarządzania mostami nie przywiązuje się właściwej wagi do archiwizowania dokumentacji technicznej, co było przyczyną do braku odniesień do projektu, także w rozpatrywanym wiadukcie. Wnioskowanie przeprowadzono stosując jako podstawowe kryterium zasadę zrównoważonego budownictwa.
EN
The problem of recognition of the technical condition of the road viaduct built in the 50s of the twentieth century is considered. The viaduct is a typical design framework from the period of its construction. A short review of the possible variants of the bridges in the area of this type is proceeded. A rare, cantilever framework, viaduct type in the village Prawda Stara is examined in detail. Disadvantages of structure were indicated, wherein the defect is meant a solution in bridge engineering, which has been discontinued or modified. The applied static scheme was treated as a defect, it leads to a dynamic impact bending. The renovation of the viaduct carried in 1990 was partial. Beyond the replacement of water isolation, also caused a defect in the sense of statics and load capacity of slab-beam orthotropic plate. Recognizing the characteristics of concrete strength has led to the designation of strength at very low levels, which could have be caused by using improper recipe of concrete mix. Low strength is understood according to the criteria used in the 50's. It is symptomatic that at the county level management of bridges is not paid proper attention to the archiving of technical documentation, which was the reason for the lack of references to the project, also in this case. The conclusions was performed using the basic criterion of sustainable construction.
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
5201-5208
Opis fizyczny
Bibliogr. 7 poz., rys., pełny tekst na CD3
Twórcy
autor
  • Politechnika Lubelska, Katedra Dróg i Mostów, 20-618 Lublin, Nadbystrzycka 40, tel.: 81-5384383, s.karas@pollub.pl
autor
  • Politechnika Lubelska - ATEST Sp.j., 20-618 Lublin, Nadbystrzycka 40, tel.: 81-5384383, mat.hypki@gmail.com
Bibliografia
  • 1. Bętkowski P., Pradelok S, Analiza obliczeniowa możliwości zabezpieczenia ramownicowego obiektu mostowego na znaczne wpływy górnicze, Budownictwo i Architektura, Vol. 12(4), Lublin, 2013.
  • 2. Bzymek Z., Grycz J., Marks W., Podstawowe wiadomości o projektowaniu mostów betonowych, Wydawnictwa PW, 1977, str. 306
  • 3. Karaś S., Słowik M., Distribution of Reinforcement in Tensile Flanges of Concrete T-shape Continuous Beam, Journal of Civil Engineering and Architecture, Vol. 4, number 11, Nov., s. 59–64, 2010.
  • 4. Kukiełka Jerzy, Nawierzchnie asfaltowe dróg samorządowych, Monografie-Politechnika Lubelska, 2013.
  • 5. PN-EN 13791 Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych
  • 6. PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu Część 1-1 Reguły ogólne i reguły do budynków
  • 7. Tymczasowe przepisy o budowie i utrzymaniu mostów drogowych, Warszawa, 1945.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-03c5811f-29c2-4754-b1f8-95a6cf088a09
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.