PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | R. 73, nr 3 | 143--146
Tytuł artykułu

Zastosowanie sond geotechnicznych CPT i BAT do oceny trwałości przesłon hydroizolacyjnych w modernizowanych wałach przeciwpowodziowych

Warianty tytułu
EN
Application of CPT soundings and BAT permeability tests for evaluation of the durability of slurry cutoff walls in modernized flood embankments
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono wyniki kontrolnych badań barier hydroizolacyjnych wybranych odcinków modernizowanych wałów przeciwpowodziowych rzek Narwi, Wisły i Babulówki. Do określenia przepuszczalności hydraulicznej wykorzystano sondę BAT, a ciągłość przesłony, rodzaj materiału przesłony oraz wytrzymałość na ścinanie oceniono na podstawie wyników sondowań statycznych CPT. Wyniki badań terenowych porównano z wynikami badań laboratoryjnych.
EN
The article presents the control tests results carried out using probes CPT and BAT and laboratory tests of waterproofing barriers selected sections of the modernized levees rivers Narew, Vistula and Babulówka. To determine the hydraulic permeability of the barrier the BAT probe was used, the evaluation of the continuity of the barrier, type of material and the shear strength were determined from the results of CPT. In order to verify the results of field investigations it was compared with the results of laboratory tests that were carried out on samples taken in vicinity to the profiles of CPT soundings and BAT.
Wydawca

Rocznik
Strony
143--146
Opis fizyczny
Bibliogr. 17 poz., il., tab.
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Warszawa
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Warszawa
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Warszawa
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Warszawa
autor
 • PRGW G. Janik R. Kuś Sp. J., Sławków
Bibliografia
 • [1] Ambrożewski Z.J.: Zastosowanie pionowych przesłon przeciwfiltracyjnych przy modernizacji wałów przeciwpowodziowych na Górnej Wiśle. "Gospodarka Wodna", nr 9/2000.
 • [2] Ambrożewski Z.J.: Wybrane odcinki wałów przeciwpowodziowych na Górnej Wiśle i jej dopływach zmodernizowane w latach 2001-2004. "Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie", nr 4/2007.
 • [3] Borys M.: Metody modernizacji obwałowań przeciwpowodziowych z zastosowaniem nowych technik i technologii. "Wydawnictwo Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych", 2006.
 • [4] Daniel D.E., Choi H.: Hydraulic conductivity evaluation of vertical barrier walls. Special Publication No. 90: Geo-engineering for underground facilities (ed. By Fernandez G. and Bauer R.A.), Urbana-Champaign,1999.
 • [5] Falaciński P., Garbulewski K., Kledyński Z., Skutnik Z., Ziarkowska K.: Badania barier hydraulicznych z zawiesin cementowo-bentonitowych z dodatkiem popiołów fluidalnych. Przegląd Naukowy Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska, 2 (29), 2004.
 • [6] Koda E., Skutnik Z.: Badania kontrolne bentonitowych przesłon przeciwfiltracyjnych w starych wysypiskach odpadów komunalnych. "Inżynieria i Budownictwo", nr 8/2004.
 • [7] Koda E., Skutnik Z., Di Michele C.: Durability of vertical bentonite barrier for old sanitary landfill containment. In EU GeoEnvNet Seminar on Geoenvironmental Engineering-Transfer of Knowledge and EU's Directives to Newly Associated States, 2004.
 • [8] Kuś R., Kuś M.: The Use of Polymineral Clays-Based Hydro-Insulating Solution for Making Hydro-Insulating Screens in the DSM Technology, "Deep Mixing '05". In the International Conference on Deep Mixing, Stockholm, Vol. 369, 2005.
 • [9] Kuś R., Słowikowski D.: Zastosowanie wybranych technologii uszczelniania podłoża gruntowego w budownictwie hydrotechnicznym - wieloletnie doświadczenia PRGW. Europejskie Sympozjum Współczesne Problemy Ochrony Przeciwpowodziowej, Paryż - Orlean, 28, 30, 2012.
 • [10] Tortstensson B.A.: A new system for Groundwater "Monitoring. Groundwater Monitoring Review", 1984.
 • [11] Skutnik Z.: Przykłady zastosowania sondy BAT w technicznej kontroli zapór. Materiały XXI konferencji technicznej kontroli zapór. Zakopane - Polana Zgorzelisko, 2005.
 • [12] Skutnik Z., Bajda M.: Ocena jakości przesłony przeciwfiltracyjnej wykonanej w technologii OSM za pomocą sondowań geotechnicznych. Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, z.4/2008.
 • [13] PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe.
 • [14] PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 2: Badania podłoża gruntowego.
 • [15] Garbulewski K., Lech M.: Wykorzystanie sond geotechnicznych do oceny wpływu budowli na środowisko wodno-gruntowe. "Acta Scientiarum Polonorum - Architectura", 4/2005.
 • [16] Head K.H.: Manual of Soil Laboratory Testing. 2nd edition. Pentech Press, London 1992.
 • [17] Lipiński M., Koda E., Wdowska M.K.: Laboratory assessment of permeability of a groundwater protective barrier. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW, 2007.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-02af10f8-0c59-4f2d-afcd-f1a936e9f73d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.