PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | Vol. 10, no. 2 | 65--76
Tytuł artykułu

This Use of Virtual Reference Station of the Multifunctional Positioning System ASG-EUPOS to Optimize the Reference Layout of the Basic Realization Network

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wykorzystanie wirtualnych stacji referencyjnych wielofunkcyjnego systemu pozycjonowania ASG-EUPOS do optymalizacji układu nawiązania podstawowej osnowy realizacyjnej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wykorzystaniem wirtualnych stacji referencyjnych VRS (Virtual Reference Station) generowanych w polskim wielofunkcyjnym systemie satelitarnej, aktywnej sieci geodezyjnej ASG-EUPOS. Wykorzystanie wirtualnych stacji referencyjnych pozwala na wzmocnienie układu elementów nawiązania, skrócenie długości wektorów nawiązania, może także prowadzić do ogólnej poprawy konstrukcji geometrycznej wyznaczanej sieci. W niniejszej pracy skoncentrowano się na określeniu optymalnej długości wektorów nawiązania przy określonej założonej długości sesji obserwacyjnej realizowanej metodą statyczną. Przeprowadzone eksperymenty badawcze dowiodły, że podejście takie umożliwia poprawę parametrów jakościowych zakładanej w taki sposób sieci realizacyjnej. Jednak wymierny efekt jakościowy staje się zauważalny po skróceniu długości wektorów nawiązujących do około 35 km. Odpowiada to w przybliżeniu połowie odległości, w jakiej zostały rozmieszczone stacje referencyjne (CORS) w systemie ASG-EUPOS. Zaproponowane rozwiązanie prowadzi do zwiększenia niezawodności zewnętrznej związanej z warunkami nawiązania oraz poprawia dokładność zwłaszcza w sensie bezwzględnym (wyznaczenia wektorów GPS i błędów położenia punktów).
EN
This paper presents the results of research on the use of virtual reference stations VRS (Virtual Reference Station) generated in the Polish multifunction system of satellite, active geodetic network ASG-EUPOS. The use of virtual reference stations allows us to strengthen the reference elements, shortening the length of the reference vectors, may also lead to an overall improvement the geometrical construction of the network to be determined. In this work basic research was focused on the determination of the optimal length of reference vectors, at a certain predetermined length of the observation session, executed using a static method. The performed research experiments have shown, that this approach can improve the quality parameters in created in such a way sett ing-out network. However, the measurable eff ect of quality becomes noticeable after shortening of the length of reference vectors to about 35 km. This corresponds to approximately half of the distance in which the physical reference stations (CORS) were placed in the ASG-EUPOS system. The proposed solution leads to an increase of the external reliability related to the reference conditions and improves the accuracy especially in the absolute sense (determination of the GPS vectors and position errors of points).
Wydawca

Rocznik
Strony
65--76
Opis fizyczny
Bibliogr. 7 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor
  • University of Agriculture in Krakow, Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying, Department of Land Surveying, Krakow, Poland
Bibliografia
  • [1] Bakuła M.: Performance of Static Positioning for Medium Distances Based on Data from Virtual Reference Station and ASG-PL Network. Artifi cial Satellites, vol. 41, issue 1, 2006, pp. 33–42.
  • [2] Dawidowicz K.: Wykorzystanie wirtualnych stacji systemu ASG-EUPOS do wyznaczania wysokości w statycznych pomiarach GPS. Acta Scientiarum Polonorum, Geodesia et Descriptio Terrarum, vol. 10, nr 4, 2011, pp. 21–34.
  • [3] Erhu W., Hua Ch., Zhiguo A.: VRS Virtual Observations Generation Algorithm. Journal of Global Positioning Systems, vol. 5, no. 1–2, 2006, pp. 76–81.
  • [4] Siejka Z.: Wykorzystanie pomiarów GNSS do wyznaczania współrzędnych podstawowej osnowy realizacyjnej na terenach oddziaływań górniczych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografi i i Teledetekcji, vol. 19, 2009, pp. 387–396.
  • [5] Siejka Z.: Application of virtual reference stations in ASG-EUPOS system for optimalization of reference elements set in three dimensional points seting out networks established using satellite GNSS technique. Reports on Geodesy, z. 2/87, 2009, pp. 359–372.
  • [6] Wanninger L.: The Performance of Virtual Reference Stations in Active Geodetic GPS-networks under Solar Maximum Conditions. [in:] ION GPS-99: Proceedings of the 12th International Technical Meeting of the Satellite Division of the Institute of Navigation, September 15–18, 1999, Nashville Convention Center, Nashville, Tennessee, Institute of Navigation, 1999, pp. 1419–1427.
  • [7] Wanninger L.: Virtual reference stations (VRS). GPS Solutions, vol. 7, issue 2, 2003, pp. 143–144.
Uwagi
Work was done as part of the statutory research of the University of Agriculture in Krakow, Faculty
of Environmental Engineering and Land Surveying No DS.3356/KG/16
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na
działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-0247ae77-8f71-4574-8a9b-422ab361294b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.