PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 5 | 660--676,CD
Tytuł artykułu

Zastosowanie technologii RFID w pojazdach uprzywilejowanych – propozycja poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Application of RFID technology in emergency vehicles - a proposal for improving road safety
Konferencja
Konferencja Naukowa Logistyki Stosowanej „Technologie podwójnego zastosowania w logistyce cywilnej i wojskowej. Teoria i Praktyka” (10 ; 06.06-08.06. 2018, Jadwisin, Polska)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
artykule przedstawiono analizę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Zaproponowano także sposób jego poprawy. Mieszkańcy Polski są przyzwyczajeni do otrzymywania wielu informacji medialnych na temat wypadków i kolizji drogowych. Dane statystyczne, zbierane i analizowane między innymi w ramach Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, funkcjonującego w strukturze Instytutu Transportu Samochodowego, są źródłem informacji służących podejmowaniu decyzji w zakresie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedstawione informacje odnoszą się do sytuacji na drogach we wszystkich regionach kraju. W artykule zaprezentowano ponadto możliwość zastosowania nowoczesnej technologii RFID, jako narzędzia wspomagającego działania dla potrzeb podniesienia poziomu bezpieczeństwa na drogach.
EN
The article presents analysis of the road safety level in Poland. A way to improve it was also proposed. The inhabitants of Poland are used to receiving a lot of media information about road accidents and collisions. A statistical data, collected and analyzed, among the others, by the Polish Road Traffic Safety Observatory operating in the structure of the Motor Transport Institute, is a source of information for decision making in the field of actions to improve road safety. The essential information refers to the situation on the roads in all regions of the country. The article also presents the possibility of using modern RFID technology as a supportive tool for the needs of increasing the road safety level.
Słowa kluczowe
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
660--676,CD
Opis fizyczny
Bibliogr. 35 poz., rys., tab.
Twórcy
Bibliografia
 • 1. Foltin P., Gontarczyk M., Świderski A., Zelkowski J.: Evaluation model of companies operating within logistic network. Archive of Transport. Polish Academy of Sciences Committee of Transport, Volume 36, issue 4, Warsaw 2015, s. 21-33.
 • 2. Kamiński T., Niezgoda M., Siergiejczyk M., Oskarbski J., Świderski A., Filipek P: Wpływ stosowania usług Inteligentnych Systemów Transportowych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Prace naukowe – transport, z. 113, Warszawa 2016, s. 201-208.
 • 3. Świderski A.: Wybrane zagadnienia oceny jakości środków transportu samochodowego. Problemy Jakości nr 11/2016, Warszawa 2016, s. 6-10.
 • 4. Świderski A.: Modelowanie oceny jakości usług transportowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Prace naukowe – transport, z. 81, Warszawa 2011.
 • 5. Informacja o wynikach kontroli: Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2014.
 • 6. Wypadki drogowe w Polsce w 2008 roku, Komenda Główna Policji, Biuro Ruchu Drogowego, Wydział Profilaktyki i Analiz, Warszawa 2009.
 • 7. Wypadki drogowe w Polsce w 2009 roku, Komenda Główna Policji, Biuro Ruchu Drogowego, Wydział Profilaktyki i Analiz, Warszawa 2010.
 • 8. Wypadki drogowe w Polsce w 2010 roku, Komenda Główna Policji, Biuro Ruchu Drogowego, Zespół Profilaktyki i Analiz, Warszawa 2011.
 • 9. Wypadki drogowe w Polsce w 2011 roku, Komenda Główna Policji, Biuro Ruchu Drogowego, Zespół Profilaktyki i Analiz, Warszawa 2012.
 • 10. Wypadki drogowe w Polsce w 2012 roku, Komenda Główna Policji, Biuro Ruchu Drogowego, Zespół Profilaktyki i Analiz, Warszawa 2013.
 • 11. Wypadki drogowe w Polsce w 2013 roku, Komenda Główna Policji, Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego, Warszawa 2014.
 • 12. Wypadki drogowe w Polsce w 2014 roku, Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego, Warszawa 2015.
 • 13. Wypadki drogowe w Polsce w 2015 roku, Komenda Główna Policji, Biuro Ruchu Drogowego, Warszawa 2016.
 • 14. Wypadki drogowe w Polsce w 2016 roku, Komenda Główna Policji, Biuro Ruchu Drogowego, Warszawa 2017.
 • 15. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2008 r., Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, 2009
 • 16. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, działania realizowane w tym zakresie w 2009 r. oraz rekomendacje na 2010 r., Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, 2010
 • 17. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2010 r., Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, 2011
 • 18. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, działania realizowane w tym zakresie w 2011 r. oraz rekomendacje na 2012 r., Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa, 2012
 • 19. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2012 r., Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa, 2013
 • 20. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2013 r., Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 2014
 • 21. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r., Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 2015
 • 22. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2015 r., Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa, 2016
 • 23. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2016 r., Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa, 2017
 • 24. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2017 r., Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, 2018
 • 25. Marcinkowska A., Praca dyplomowa Zastosowanie technologii RFID w pojazdach uprzywilejowanych do sterowania ruchem świetlnym, WAT, 2016, str. 55.
 • 26. Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 przyjęty przez KRBRD w dniu 20.06.2013 r., Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Warszawa, 2013.
 • 27. Praca zbiorowa pod redakcją Gabriela Nowackiego, Telematyka Transportu Drogowego, ITP., Warszawa, 2008.
 • 28. Szymczyk M., Logistyka Miejska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań, 2008.
 • 29. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
 • 30. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
 • 31. Zarządzenie nr 31 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 października 2015 r. w sprawie metod i form prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych.
 • 32. http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/com_20072010_pl.pdf - stan z dnia 4.10.2016.
 • 33. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_cd_asdr2&lang=en - stan z dnia 05.04.2018.
 • 34. http://www.krbrd.gov.pl/# stan z dnia 4.10.2016.
 • 35. http://www.obserwatoriumbrd.pl/pl/statystyki_brd/dane-statystyczne/ stan z dnia 05.04.2018
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-01a44cea-4dab-461e-a1aa-9392ff271572
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.