PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 2 | 22--25
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty techniczno-ekonomiczne produkcji i wykorzystania biogazu na cele energetyczne: studium przypadku Oczyszczalni Ścieków Tychy-Urbanowice

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Selected technical and economic aspects of biogas production and use for power generation purposes: case study of Tychy-Urbanowice Wastewater Treatment Plant
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Fermentacja metanowa jest jedną z najstarszych przemian biochemicznych zachodzących na Ziemi w sposób naturalny, a jej zastosowanie w nowoczesnych oczyszczalniach ścieków pozwala na uzyskanie szeregu korzyści. Podstawowymi zaletami procesu jest wysokiej jakości stabilizacja osadów ściekowych oraz uzysk biogazu, stanowiącego odnawialne źródło energii (OZE) o wysokiej wartości opałowej oraz łatwości konwersji do postaci energii elektrycznej lub ciepła. Spalanie biogazu w agregatach kogeneracyjnych umożliwia oczyszczalniom osiągnięcie wysokiego stopnia samowystarczalności energetycznej, jak również pozwala przyczyniać się do budowania energetyki zrównoważonej. Oczyszczalnia Ścieków Tychy-Urbanowice dysponuje trzema biogazowymi agregatami kogeneracyjnymi o łącznej mocy 1 090 kWe oraz 1 462 kWth. Eksploatowane źródła pozwalają na uzyskanie wskaźników samowystarczalności energetycznej znacząco przekraczających 100%, co daje Oczyszczalni pozycję krajowego lidera w obszarze zrównoważonej energetyki biogazowej. Celem pracy jest analiza technicznych i ekonomicznych aspektów produkcji i wykorzystania biogazu w OŚ Tychy-Urbanowice, a wykonane studium przypadku może stanowić przydatną ilustrację dobrych praktyk w badanym obszarze.
EN
Anaerobic digestion – one of the oldest biochemical processes occurring naturally on Earth – allows modern wastewater treatment plants (WWTPs) to yield an array of benefits. Chief advantages of the process include high-quality neutralisation of sludge as well as emission of biogas – a valued renewable fuel with high net energy content and ease of conversion into electricity or heat. Combusting biogas in co-generation (CHP) engines allows WWTPs to achieve a high degree of self-sufficiency and contribute towards building a sustainable picture of the power and heat sector. Tychy-Urbanowice WWTP operates three biogas CHP engines (totalling 1 090 kWe and 1 462 kWth) which provide the plant with energy sufficiency ratios exceeding 100%, making Urbanowice national leader in sustainable biogas management. This paper aims to analyse technical and economic aspects of biogas production and use for power generation purposes at Tychy-Urbanowice WWTP. The resultant case study may provide useful guidance on best practices in the researched field.
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
22--25
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor
 • TAURON Polska Energia S.A., Departament Analiz
Bibliografia
 • [1] International Renewable Energy Agency, Renewable Energy Capacity Statistics 2015
 • [2] HANERGY, Global Renewable Energy Report 2014, China New Energy Chamber of Commerce
 • [3] Urząd Regulacji Energetyki, Potencjał krajowy OZE w liczbach
 • [4] RGCW, Deklaracja środowiskowa EMAS za rok 2013 Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A., Tychy, wrzesień 2014 roku
 • [5] Energetyka.WNP.pl, Oczyszczalnia ścieków w Tychach ma własną energię, Wirtualny Nowy Przemysł, 29 czerwca 2009 roku [dostęp 15 października 2015 roku]
 • [6] TT, Projekt: Gospodarka ściekowa w Tychach, Twoje Tychy, nr 26/84, 30 czerwca 2009 roku
 • [7] TT, Projekt: Gospodarka ściekowa w Tychach, Twoje Tychy, nr 41/151, 12 października 2010 roku
 • [8] ZDEBIK D. i in.: Badania symulacyjne procesu fermentacji w układzie komory psychrofilnej i komory mezofilnej w odniesieniu do ilości wytwarzanego biogazu, Inżynieria Ekologiczna, vol. 42, 2015
 • [9] PAJĄK T.: Komunalne osady ściekowe - analiza i ocena wybranych aspektów gospodarki osadami, INSTAL nr 11 (312)/2010
 • [10] OŚ Tychy-Urbanowice, Dane eksploatacyjne
 • [11] MWM.net, Dane techniczne agregatu TCG 2016 V08 C
 • [12] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348), stan na dzień 11 września 2012 roku
 • [13] Towarowa Giełda Energii S.A., Raporty miesięczne Towarowej Giełdy Energii S.A., dane za poszczególne miesiące roku 2013
 • [14] Urząd Regulacji Energetyki, Informacja nr 8/2013 w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2012, Warszawa, 28 marca 2013 roku
 • [15] RCGW, Sprawozdanie finansowe za rok 2013
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-01500135-5b04-4c5f-9109-dd114fffe0bb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.