PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 4 | 129--134
Tytuł artykułu

Wybór koncepcji klimatyzacji dwóch sal operacyjnych w szpitalu dnia jednego. Część 1. Rozwiązanie problemu

Warianty tytułu
EN
The choice of the concept of air conditioning of two operating rooms in the hospital one day. Part 1: Solving the problem
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
We współczesnym systemie szpitalnictwa, jednym z ważniejszych problemów jest wysokie ryzyko wystąpienia infekcji bakteriologicznej zarówno u osób hospitalizowanych, jak i personelu medycznego. Jednym z bardziej efektywnych sposobów walki z tym zagrożeniem jest rozwój technologii klimatyzacji stosowanej w obiektach służby zdrowia, przede wszystkim w salach operacyjnych. W drugiej części artykułu (cz. 1, „TCHiK” nr 1-2, s.32-38) dla wybranego obiektu szpitalnego przedstawione zostały dwie koncepcje klimatyzacji, układ dwustrefowy i alternatywnie dwa układy jednostrefowe. Omówione wyniki obliczeń zysków ciepła dla okresu letniego i obciążenia cieplnego obiektu dla okresu zimowego. Dla wyznaczonej, niezbędnej ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego dobrane zostały elementy wybranej koncepcji. Przedstawiono analizę ekonomiczną zaproponowanych rozwiązań wraz z wnioskami.
EN
In the modern hospital system, one of the major problems is the high risk of bacteriological infection, both in hospitalized patients and medical staff. One of the more effective ways to combat this threat is the development of air conditioning technology used in healthcare facilities, primarily in operating rooms. In the second part of the article (Vol. 1, "TCHiK" No. 1-2, s.32-38) for the selected object hospital presented two concepts of air conditioning, dual-zone system and alternatively two single-zone systems. Discussed the results of calculations of heat gains for the summer and heat load facility for the winter period. For designated, the necessary amount of air supply and exhaust have been selected elements of the chosen concept. Presented an economic analysis of the proposed solutions, together with proposals.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
129--134
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii, Politechnika. Wrocławska
Bibliografia
 • [1] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 tekst jednolity dnia 17 sierpnia 2006 r. OZ.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami
 • [2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. OZ.U. Nr 75, poz. 690
 • [3] Wymagania techniczne COBRT11,STAL zeszyt nr.5 - 2002 r
 • [4] Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna 912006 - K. Kaiser - "Zakażenia szpitalne przenoszone drogą powietrzną - wkład nowoczesnych instalacji klimatyzacyjnych - wentylacji sal operacyjnych w obniżanie ryzyka zakażeń"
 • [5] Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna 4/2004 - K. Kaiser - "Wpływ zanieczyszczeń instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych podczas ich użytkowania na jakość powietrza w obiektach szpitalnych"
 • [6] Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna 4/2004 - K. Kaiser, A. Wolski - "Bioaerozol w sali operacyjnej i instalacji klimatyzacyjnej"
 • [7] K. Kaiser - "Zalecania normatywne dla systemów wentylacji i klimatyzacji w szpitalach" - T.Ch. i K. nr 2/2005
 • [8] K. Kaiser - "Wentylacja i klimatyzacja w obiektach służby zdrowia na podstawie nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia" T.Ch.iK.
 • [9] A. Charkowska - "Klimatyzacja sal operacyjnych w szpitalach cz. I ""Chłodnictwo i Klimatyzacja 0312000
 • [10] A. Charkowska - "Klimatyzacja sal operacyjnych w szpitalach cZ.2""Chłodnictwo i Klimatyzacja 03/2006
 • [11] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 20 l I r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej OZ.U. 2011 nr31poz.158
 • [12] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawi badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy OZ.U. 2011 nr 33 poz. 166
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-005bb9fe-2a3b-4877-a2a2-791e930b97d8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.