PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | 487 |
Tytuł artykułu

Stan i potrzeby badań erozyjno-agrotechnicznych w makroregionie środkowo-wschodnim

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono stan badań agrotechnicznych na wyżynnych terenach w środkowo-wschodniej części Polski. Potrzeby dotyczące tego zagadnienia są podstawą do analizy wyników i kierunków badań prowadzonych przez Katedrę Melioracji i Budownictwa Rolniczego AR w Lublinie. Według autora, zważywszy na ochronę gruntów ornych, jak również w perspektywie włączenia do struktur Unii Europejskiej, takie działania wydają się być konieczne.
EN
This paper concerns the state of agrotechnical research on hilly area in the middle-eastern part of Poland. The needs concerning the matter are grounded mainly on analysis of the results and the range of research conducted by the Department for Land Reclamation and Agricultural Structures. The summary of the elaboration includes the works and research trends to be made or to be continued in the future. According to the author, considering arable land area protection as well as the perspective of joining the European Union structures, such activities seem to be necessary.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
487
Opis fizyczny
s.197-203,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Melioracji i Budownictwa Rolniczego, Akademia Rolnicza, Lublin
Bibliografia
 • Davies N. 1999. Europa - rozprawa historyka z historią. Wyd. Znak, Kraków: 1406 ss.
 • Janusz W. 1955. Ekosystem - budowa i funkcjonowanie. Aura 12.
 • Niewiadomski W. 1959. Studia nad doborem roślin uprawnych w zagospodarowaniu gleb lekkich na stokach. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 21: 285-302.
 • Niewiadomski W., Krzymuski J. 1965. Model zagospodarowania zlewni na przykładzie erodowanych terenów Pojezierza. Uwagi i założenia ogólne. Międzynarodowe Czasopismo Rolnicze 3: 33-38.
 • Niewiadomski W., Skrodzki M. 1968. Efektywność uprawy wykonywanej w poprzek i wzdłuż stoku. Zesz. Nauk. WSR w Olsztynie 24(657): 737-747.
 • Niewiadomski W., Zawiślak K., Boreńska Ł., Skrodzki H., Nowicki J., Nożyński A. 1978. Glebochronna i produkcyjna wartość 12 roślin uprawianych i 3 typów zmianowań na stokach. Zesz. Nauk. ART w Olsztynie, Ser. Rolnictwo 24: 5-16.
 • Orlik T. 1971. Niektóre problemy gospodarki rolniczej na erodowanych glebach nalessowych na przykładzie RZD Elizówka. Zesz. Probl. Post. Nauk Roi. 119: 103-121.
 • Orlik T. 1976. Techniczno-przyrodnicze warunki i możliwości podniesienia produkcji rolniczej na erodowanych glebach nalessowych tui przykładzie RZD Elizówka. Rozp. habilit. Wyd. AR Lublin: 53 ss.
 • Orlik T. 1979a. Wstępne badania temperatury gleby w kilku elementach rzeźby terenu. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 222: 59-77.
 • Orlik T. 1979b. Szybkość infiltracji wody w nalessowym terenie falistym. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 222: 79-89.
 • Orlik T. 1984. Wpływ nawożenia na plonowanie niektórych roślin uprawnych na zboczach i wierzchowinie w terenie lessowym. Rocz. Nauk Roln., Ser. F 81(1): 127-135.
 • Orlik T. 1993. Nawożenie pszenicy ozimej i jęczmienia jarego jako czynnik plonotwórczy na erodowanych glebach wytworzonych z lessu w świetle wieloletnich badań. Annales UMCS, vol. XLVIII, Sec. E: 167-175.
 • Orlik T. 1998. Zadania agrotechniki jako metody przeciwdziałania degradacji gleb na obszarach erodowanych. Biblioth. Fragm. Agron. t. 4A: 315-337.
 • Orlik T., Popławski E. 1985. Nawożenie azotowe a plonowanie niektórych roślin uprawianych na polach zabezpieczonych przed erozją. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 311: 83-94.
 • Orlik T., Czerwiński S. 1986. Nawożenie roślin w erodowanym terenie lessowym w świetle czternastoletnich badań. Rocz. Nauk Rol., Ser. F 81(2): 65-75.
 • Orlik T., Popławski E. 1993. Wpływ rzeźby terenu i nawożenia na jakość plonów roślin czteropolowego płodozmianu. Annales UMCS, vol. XLIX, 21, Sec. E: 157-166.
 • Orlik T., Popławski E. 1996. Nawożenie azotowe jako plonotwórczy czynnik agrotechniczny w uprawie pszenicy jarej i jęczmienia jarego w terenie erodowanym. Ogólnop. Symp. Nauk. „Ochrona agroekosystemów zagrożonych erozją” cz. I, Puławy: 45-52.
 • Ustawa 2001. Z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesień. Dz. U. nr 73, poz. 764.
 • Węgorek T. 1985. Dobór drzew i krzewów do zadrzewień przeciwerozyjnych na wyżynnych terenach lubelszczyzny. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 311: 125-152.
 • Węgorek T. 1987. Problemy zadrzewień przeciwerozyjnych. Rocz. Glebozn., t. XXXVIII 1: 77-84.
 • Ziemnicki S. 1955. Wprowadzenie przeciwerozyjnego układu pól na czarnoziemie w Werbkowicach. Rocz. Nauk Rol. 71, ser. F, t. 1: 223-238.
 • Ziemnicki S. 1960a. Ochrona gleby przed erozją wodną w Elizówce. Annales UMCS, Sec. E, Vol. XV: 37-73.
 • Ziemnicki S. 1960b. Zmiany urzeźbienia terenu w Sławinie pod wpływem zabiegów przeciwerozyjnych w latach 1948-1958. Rocz. Nauk Rol. t. 74, Ser. F 2: 375-396.
 • Ziemnicki S., Fijałkowski D., Węgorek T. 1977. Skuteczność technicznych i biotechnicznych umocnień wąwozów w Opoce Dużej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 193: 211-235.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-febf1956-375e-4c4c-b0f1-ff38102e3c29
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.