PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 52 | 3 |
Tytuł artykułu

Mycosis - increasing threat to buxus and the effect of some of natural compounds and attempts at their control

Warianty tytułu
PL
Mikozy - narastające zagrożenie dla bukszpanu oraz przydatność niektórych naturalnych substancji w ich zwalczaniu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The most dominant fungi, isolated from the diseased shoots of Buxus sempervirens cultivar Suffruticosa included: Pestalotia sydowiana, Alternaria alternata and Volutella buxi. From diseased roots the following species were most numerously isolated: Phytophthora cactorum, P. cinnamomi, Fusarium avenaceum and F. oxysporum. From diseased leaves the most frequent isolates were: Macrophoma candollei and Volutella buxi. The obtained overall research results uotcomed the studies indicated a complex participation of phytopathogenes in the infection process. In the laboratory experiments it was shown, that among the tested fungi, the most infective to Buxus were F. avenaceum and A. alternata. Fungistatic activity expressed as a percentage of mycelium growth inhibition depended on the test preparation, its concentration and the tested fungus. Prev-AM 060 SL (active substance – orange oil) showed the best fungistatic activity against A. alternata, F. avenaceum and P. sydowiana.
PL
Najczęściej izolowanymi z chorych pędów bukszpanu wieczniezielonego odmian Suffructicosa były: Pestalotia sydowiana, Alternaria alternata i Volutella buxi. Z chorych korzeni tej rośliny izolowano najliczniej: Phytophthora cactorum, P. cinnamomi, Fusarium avenaceum i F. oxysporum. Natomiast z chorych liści najliczniej wyosobnionymi były: Macrophoma candollei i Volutella buxi. Uzyskane wyniki wskazują na kompleksowy udział fitopatogenów w procesie chorobowym. W doświadczeniach laboratoryjnych z przebadanych gatunków grzybów najbardziej patogenicznymi okazały się izolaty F. avenaceum i A. alternata. Aktywność fungistatyczna wyrażona procentem zahamowania wzrostu grzybni zależała od badanego preparatu, jego stężenia i testowanego grzyba. Spośród środków biotechnicznych Prev-AM 060 SL (substancja aktywna – olej z pomarańczy) charakteryzował się najlepszą aktywnością fungistatyczną zarówno w stosunku do A. alternata, F. avenaceum, jak i P. sydowiana.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
52
Numer
3
Opis fizyczny
s.634-637,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Ochrony Roślin, Uniwersytet Rolniczy im.Hugona Kołłątaja, Al.29 Listopada 54, 31-425 Kraków
autor
Bibliografia
 • Booth C. 1971. The Genus Fusarium. Commonwealth Mycological Institute Kew, Surrey, 237 pp.
 • Borecki Z. 1984. Fungicydy Stosowane w Ochronie Roślin. PWN, Warszawa, 176 ss.
 • Domsch K.H., Gams W., Andersen T.H. 1980. Compendium of Soil Fungi. Acad. Press, London, New York, Toronto, Sydney, San Francisco, 859 pp.
 • Ellis M.B., Ellis J.P. 1985. Microfungi on Land Plants. Croom Helm, London, Sydney, 818 pp.
 • Kwaśna H., Chełkowski J., Zajkowski P. 1991. Grzyby. T. 22. PAN, Warszawa-Kraków, 136 ss.
 • Nelson P.E., Toussoun Y.A., Marasas W.F.O. 1983. Fusarium Species. The Pensylwania State University Press, University Park and London, 193 pp.
 • Kurzawińska H., Duda-Surman J., Muras P. 2008. Fungistatyczna aktywność wybranych preparatów biologicznych w stosunku do grzybów patogenicznych wyizolowanych z liści stewarcji pseudokameliowatej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 529: 53–57.
 • Kurzawińska H., Mazur S. 2008. Wpływ preparatów biologicznych na ograniczenie występowania zgnilizn bulw w okresie przechowywania. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 531: 105–112.
 • Kurzawińska H., Kapczyńska A., Daniel N. 2010. Grzyby izolowane z cebul lachenalii oraz patogeniczność wybranych gatunków i próby ich zwalczania. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 551: 149–155.
 • Orlikowski L.B., Skrzypczak Cz., Wojdyła A. 1998. Mikrokrystaliczny chitozan – mechanizm oddziaływania na grzyby chorobotwórcze oraz skuteczność w ochronie roślin ozdobnych. Zesz. Nauk. AR Kraków 333 (57): 729–733.
 • Saracchi M., Roschi F., Pizzatti C., Cortesi P. 2008. Box blight, a new disease of Buxus in Italy caused by Cylindrocladium buxicola. J. Plant Pathol. 90 (3): 581–584.
 • Stompor-Chrzan E., Gargała M. 2011. Zdrowotność ozdobnych krzewów liściastych w produkcji szkółkarskiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 562: 229–234.
 • Werner M., Kwaśna M. 1998. Choroby pędów i liści różanecznika. Ochrona Roślin 6: 10–11.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-f1ae42d6-48ec-4f35-a891-688fb2bc7d1d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.