PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 52 | 3 |
Tytuł artykułu

Evaluation of pea plant infection by fungi and fungal-like organisms in different regions of Poland

Warianty tytułu
PL
Ocena porażenia roślin grochu siewnego przez grzyby i organizmy grzybopodobne w różnych rejonach Polski
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Experiments were conducted during 2010–2011 at Experimental Stations for Cultivar Testing in Słupia Wielka. Fodder pea cultivars (Roch, Marych, Muza, Wiato, Pomorska, Sokolik, Eureka, Gwarek, Hubal, Milwa and Klif) characterized by lower soil requirements were taken into consideration. The intensity of occurrence of the following pea diseases: fusarium wilt, ascochytosis, downy mildew, powdery mildew and pea rust was evaluated. The aim of the studies was to evaluate the degree of pea plant infection by fungal diseases depending on cultivar factor and the course of weather condition in different regions of Poland. Plant infection caused by fungal pathogens was diversified in individual years and depended on the weather course, especially on the amount of precipitation during vegetation, as well as cultivation region and pea cultivar. On the basis of obtained results the most reliable were the cultivars Hubal, Gwarek and Milwa whereas the cultivars Marych, Roch and Wiato gave the worst effects.
PL
Doświadczenia prowadzono w latach 2010–2011, w Stacjach Oceny Odmian Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. W badaniach uwzględniono pastewne odmiany grochu siewnego o małych wymaganiach glebowych: Roch, Marych, Muza, Wiato, Pomorska, Sokolik, Eureka, Gwarek, Hubal, Milwa i Klif. Określano występowanie następujących chorób grochu: fuzaryjne więdnięcie, askochytoza, mączniak prawdziwy i mączniak rzekomy oraz rdza grochu. Celem badań była ocena stopnia porażenia roślin grochu siewnego przez patogeny grzybowe w zależności od odmiany oraz przebiegu warunków pogodowych w poszczególnych rejonach Polski. Występowanie chorób grzybowych było zróżnicowane w latach i zależało od przebiegu pogody, zwłaszcza ilości opadów w okresie wegetacji, rejonu uprawy oraz odmiany grochu. W warunkach prowadzonego doświadczenia najbardziej niezawodne okazały się odmiany: Hubal, Gwarek i Milwa; natomiast najsłabsze efekty stwierdzono u odmian: Marych, Roch i Wiato.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
52
Numer
3
Opis fizyczny
s.663-670,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, ul.Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
autor
Bibliografia
 • Domański P., Paczocha J. 2011. Rośliny Strączkowe. Wstępne Wyniki Plonowania Odmian. COBORU, Słupia Wielka, 5 ss.
 • Jaczewska-Kalicka A. 2006. Zmienność nasilenia rozwoju chorób grzybowych pszenicy ozimej w latach 2001–2005. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 46 (1): 450–460.
 • Jaczewska-Kalicka A. 2005. Warunki pogodowe jako czynnik silnie modyfikujący wielkość i jakość plonu ziarna pszenicy ozimej w świetle występowania chorób grzybowych. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 45 (1): 176–184.
 • Jańczak C., Pawlak A. 2006. Występowanie i szkodliwość mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis) w pszenicy ozimej w latach 2003–2005. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 46 (2): 538–542.
 • Jasińska Z., Kotecki A. 1993. Rośliny Strączkowe. PWN, Warszawa, 206 ss.
 • Jędryczka M. 1997. Test laboratoryjny – możliwość szybkiej oceny odporności grochu na porażenie przez Fusarium spp. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 446: 447–456.
 • Kocoń A., Podleśna A. 2010. Wpływ stresu wodnego na wymianę gazową liści zróżnicowanych morfologicznie odmian grochu. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 545: 161–167.
 • Majchrzak B., Kurowski T., Czajka W. 1998. Reakcja grochu na grzyby chorobotwórcze w zróżnicowanych warunkach agrotechnicznych. Zesz. Nauk. AR Kraków, Ogrodnictwo 57: 91–194.
 • Majchrzak B., Kurowski T.P., Pszczółkowski P. 1996. Reaction of faba bean and pea cultivars to pathogenic fungi under different growing conditions. Plant Breed. Seed Sci. 40 (1–2): 65–78.
 • Podleśna A. 2008. Porównanie reakcji wąsolistnej i tradycyjnej odmiany grochu siewnego na deficyt wody w czasie wegetacji. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 524: 205–211.
 • Podleśny J., Podleśna A. 2003. Wpływ różnych poziomów wilgotności gleby na rozwój i plonowanie dwóch genotypów łubinu białego (Lupinus albus L.). Biul. IHAR 228: 315–322.
 • Podleśny J., Podleśna A. 2010. The estimation of water demands of determinate and traditional cultivars of faba bean (Vicia faba L.). Polish J. Agron. 2: 44–49.
 • Prusiński J. 2007. Znaczenie odmian roślin strączkowych rejestrowanych przez COBORU w okresie gospodarki rynkowej. Acta Sci. Pol., Agricultura 6 (2): 3–16.
 • Sadowski S. 1989. Istota szkodliwości chorób nasion roślin strączkowych i możliwości ich ograniczania. s. 51–74. Materiały Konferencji „Przyrodnicze i agrotechniczne uwarunkowania produkcji nasion roślin strączkowych”. Puławy, IUNG, 8–9 listopada 1989, cz. I, 115 ss.
 • Sowa A., Sadowski Cz. 1979. Występowanie zgorzeli korzeni grochu (Pisum sativum L.) na plantacjach w województwie bydgoskim. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz 76 (8): 49–63.
 • Szwejkowska B. 2006. Wpływ sposobu uprawy i reakcja odmian grochu siewnego na wyleganie oraz porażenie przez choroby. Zesz. Nauk. UP Wrocław, Rolnictwo 89 (546): 349–357.
 • Wenda-Piesik A., Breza-Boruta B. 2008. Wpływ wilgotności gleby i zaprawiania nasion na porażenie grochu siewnego przez Fusarium solani F. sp. pisi i Fusarium oxysporum F. sp. pisi oraz wzrost roślin. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 48 (3): 1130–1135.
 • Zalewski D., Janiszewska I., Janiszewska K., Kotowicz Z., Wójcik B., Śmiałek E. 2003. Ocena podatności odmian łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) na Fusarium spp. w zależności od warunków klimatyczno-glebowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 495: 307–314.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-f08fc954-6d8e-4a92-9b44-41b253d6824f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.