PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | 64 | 6 t.2 |
Tytuł artykułu

Economic platforms and hotel industry in the ASEAN countries: a narrative reviev of literature

Warianty tytułu
PL
Platformy ekonomiczne i branża hotelarska w krajach ASEAN: opisowy przegląd literatury
RU
Ehkonomicheskie platformy i gostinichnoe khozjajjstvo v stranakh Associacii gosudarstv Jugo-Vostochnojj Azii (ASEAN): opisatel'nyjj obzor v literatury
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This study aims to explore the opportunities and challenges related to the economic platforms for the hotel industry, with an emphasis on the emergence of an integrated platform for the ASEAN (Association of South East Asian Nations) hotel industry. Through a narrative review of the three main academic databases and applying the inclusion criteria, the authors thoroughly analysed 17 selected papers, thematically to systematically, and identified three common themes. The findings indicate that the studies on the economic platforms in the hotel industry are mostly concentrated on the components related to hotel performance, competition, and customer satisfaction. The authors incorporated the findings to the current status of the economic platforms in the ASEAN countries and determined some insightful recommendations addressing the gaps occurring in regulations, productivity and technology for both hoteliers and policy makers. The limitations and insights for a future research are also provided.
PL
Artykuł ma na celu zbadanie możliwości i wyzwań związanych z platformami ekonomicznymi dla branży hotelarskiej, z naciskiem na powstanie zintegrowanej platformy dla branży hotelarskiej ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej). W ramach narracyjnego przeglądu trzech głównych naukowych baz danych dokładnie przeanalizowano 17 wybranych artykułów, na podstawie których zidentyfikowano trzy wspólne tematy. Wyniki badań wskazują, że badania nad platformami ekonomicznymi w branży hotelarskiej koncentrowały się głównie na komponentach związanych z wynikami hoteli, konkurencją i satysfakcją klientów. Uwzględniono wyniki badań do obecnego stanu platform ekonomicznych w krajach ASEAN i określono kilka zaleceń do istniejących luk w przepisach, produktywności i technologii, zarówno dla hotelarzy, jak i decydentów w zakresie polityki. Przedstawiono również ograniczenia i spostrzeżenia dla przyszłych kierunków badań.
RU
Цель статьи - изучить возможности и вызовы, связанные с экономическими платформами для гостиничной отрасли с упором на возникновение интегрированной платформы для гостиничного хозяйства для ASEAN (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). В рамках нарративного обзора трех основных научных баз данных подробно проанализировали 17 избранных статей, на основе которых выявили три общие темы. Результаты изучения указывают, что исследования по экономическим платформам в гостиничной индустрии сосредоточивались в основном на компонентах, связанных с результатами гостиниц, конкуренцией и удовлетворением клиентов. Учли результаты изучения для нынешнего состояния экономиических платформ в странах ASEAN и определили несколько рекомендаций по отношению к существующим пробелам в юридических актах, производительности и технологии как для го-стиничников, так и принимающих решения в области политики. Представили также ограничения и замечания для будущих направлений изучения. Ключевые слова: платформа, экономика совместного потребления, интеллигентный туризм, ASEAN, гостиничная отрасль.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
64
Numer
Opis fizyczny
p.173-187,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Logistics and Transport, Faculty of Management, University of Economics in Poznan, Al.Niepodległosci 10, 61-875 Poznan
 • Faculty of Business Management and Globalization, Limkokwing University of Creative Technology (LUCT), Cyberjay, Malaysia
autor
 • Faculty of Business Management and Globalization, Limkokwing University of Creative Technology (LUCT), Cyberjay, Malaysia
autor
 • Faculty of Business Management and Globalization, Limkokwing University of Creative Technology (LUCT), Cyberjay, Malaysia
Bibliografia
 • Acquier A., Daudigeos T., Pinkse J. (2017), Promises and paradoxes of the sharing economy: An organizing framework, “Technological Forecasting and Social Change”, No. 125, DOI: https://doi.Org/10.1016/j.techfore.2017.07.006.
 • Akbar Y. H., Tracogna A. (2018), The sharing economy and the future of the hotel industry: Transaction cost theory and platform economics, “International Journal of Hospitality Management”, No. 71, DOI: https://doi.Org/https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2017.12.004.
 • ASEAN tourism (2017), ASEAN Tourism Strategic Plan 2016 - 2025, http://aseantourism.travel/media/kcfmder/docs/asta-doc/atsp-2016-2025.pdf [acccess: 15.08.2018].
 • Aznar J. P., Sayeras J. M., Rocafort A., Galiana J. (2017), The irruption of Airbnb and its effects on hotel profitability: An analysis of Barcelona’s hotel sector, “Intangible Capital”, No. 13(1), http://10.0.15.86/ІС.921 [access: 15.08.2018].
 • Birinci H., Berezina K., Cobanoglu C. (2018), Comparing customer perceptions of hotel andpeer-to-peer accommodation advantages and disadvantages, “International Journal of Contemporary Hospitality Management”, No. 30(2), http://10.0.4.84/IJCHM-09-2016-0506 [access: 15.08.2018].
 • Blal I., Singal M., Templin J. (2018), Airbnb's effect on hotel sales growth, “International Journal of Hospitality Management”, No. 73, DOI: https://doi.Org/10.1016/j.ijhm.2018.02.006.
 • Boros L., Dudas G., Kovalcsik T., Papp S., Vida G. (2018), AirBnB in Budapest: Analysing spatial patterns and room rates of hotels and peer-to-peer accommodations, “Geo Journal of Tourism and Geosites”, No. 21(1).
 • Bower J. L., Christensen C. M. (1995), Disruptive Technologies: Catching the Wave, “Harvard Business Review”.
 • Buhalis D., Leung R. (2018), Smart hospitality - Interconnectivity and interoperability towards an ecosystem, “International Journal of Hospitality Management”, No. 71, DOI: https://doi.Org/10.1016/j.ijhm.2017.11.011.
 • Cheng M. (2016), Sharing economy: A review and agenda for future research, “International Journal of Hospitality Management”, No. 57, DOI: https://doi.Org/10.1016/j.ijhm.2016.06.003.
 • Cheng M., Foley C. (2018), The sharing economy and digital discrimination: The case of Airbnb, “International Journal of Hospitality Management”, No. 70, DOI: https://doi.Org/https://doi.org/10.1016/j.ijhm.201711.002.
 • Chua S. G., Dobberstein N. (2016), The ASEAN Digital Revolution, http://www.southeast-asia.atkeamey.com/innovation/asean-innovation/asean-digital-revolution/full-report/-/asset_publisher/VHe1Q1yQRpCb/content/the-asean-digital-revolution/10192 [access: 15.08.2018].
 • Gutiérrez J., García-Palomares J. C., Romanillos G., Salas-Olmedo M. H. (2017), The eruption of Airbnb in tourist cities: Comparing spatial patterns of hotels and peer-to-peer accommodation in Barcelona, “Tourism Management”, No. 62, DOI: https://doi.Org/https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.05.003.
 • Guttentag D. A., Smith S. L. J. (2017), Assessing Airbnb as a disruptive innovation relative to hotels: Substitution and comparative performance expectations, “International Journal of Hospitality Management”, No. 64, DOI: https://doi.Org/https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2017.02.003 [access: 15.08.2018].
 • Hajibaba H., Dolnicar S. (2017), Substitutable by peer-to-peer accommodation networks?, “Annals of Tourism Research”, No. 66, DOI: https://doi.Org/10.1016/j.annals.2017.05.013.
 • Hawker S., Payne S., Kerr C., Hardey J. P. (2002), Appraising the Evidence: Reviewing Disparate Data Systematically, “Qualitative Health Research”, No. 12(9), DOI: https://doi.Org/https://doi.org/10.1177/1049732302238251.
 • Ноrn K., Merante M. (2017), Is home sharing driving up rents? Evidence from Airbnb in Boston, “Journal of Housing Economics”, No. 38, DOI: https://doi.Org/https://doi.org/10.1016/j.jhe.2017.08.002.
 • Koh E., King B. (2017), Accommodating the sharing revolution: a qualitative evaluation of the impact of Airbnb on Singapore’s budget hotels, “Tourism Recreation Research”, No. 42(4), DOI: https://doi.org/https://doi.org/10.1080/02508281.2017.1314413.
 • Law R., Qi S., Buhalis D. (2010), Progress in tourism management: A review of website evaluation in tourism research, “Tourism Management”, No. 31(3), DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.11.007.
 • Ling L., Dong Y., Guo X., Liang L. (2015), Availability management of hotel rooms under cooperation with online travel agencies, “International Journal of Hospitality Management”, No. 50, DOI: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2015.07.005.
 • Martín J. M. M., Martín J. A. R., Mejía K. A. Z., Fernández J. A. S. (2018), Effects of vacation rental websites on the concentration of tourists - potential environmental impacts. An application to the Balearic Islands in Spain, “International Journal of Environmental Research and Public Health”, No. 15(2), DOI: https://doi.org/10.3390/ijerphl5020347.
 • Mody M. A., Suess C., Lehto X. (2017), The accommodation experiencescape: a comparative assessment of hotels and Airbnb, “International Journal of Contemporary Hospitality Management”, No. 29(9), http://10.0.4.84/IJCHM-09-2016-0501 [access: 15.08.2018].
 • Mody M., Suess C., Lehto X. (2018), Going back to its roots: Can hospitableness provide hotels competitive advantage over the sharing economy?, “International Journal of Hospitality Management”, DOI: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.05.017.
 • Möller K., Halinen A. (2017), Managing business and innovation networks—From strategic nets to business fields and ecosystems, “Industrial Marketing Management”, No. 67, DOI: https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2017.09.018.
 • Prayag G., Ozanne L. K. (2018), A systematic review of peer-to-peer (P2P) accommodation sharing research from 2010 to 2016: progress and prospects from the multi-level perspective, “Journal of Hospitality Marketing & Management”, No. 27(6), http://10.0.4.56/19368623.2018.1429977 [access: 15.08.2018].
 • Raguseo E., Neirotti , Paolucci E. (2017), How small hotels can drive value their way in infome- diation. The case of ‘Italian hotels vs. OTAs and TripAdvisor, “Information and Management”, No. 54(6), DOI: https://doi.Org/10.1016/j.im.2016.12.002.
 • Richard B., Cleveland S. (2016), The future of hotel chains: Branded marketplaces driven by the sharing economy, “Journal of Vacation Marketing”, No. 22(3), DOI: https://doi.org/10.1177/1356766715623827.
 • Stangl B., Inversini A., Schegg R. (2016), Hotels ’dependency on online intermediaries and their chosen distribution channel portfolios: Three country insights, “International Journal of Hospitality Management”, No. 52, https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2015.09.015.
 • Varma A., Jukic N., Pestek A., Shultz C. J., Nestorov S. (2016), Airbnb: Exciting innovation or passing fad?, “Tourism Management Perspectives”, No. 20, DOI: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tmp.20J6.09.002.
 • Wals F., Schinkel M. P. (2018), Platform monopolization by narrow-PPC-BPG combination: Booking, “International Journal of Industrial Organization”, DOI: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijindorg.2018.03.006.
 • Williams C. C., Horodnic I. A. (2017), Regulating the sharing economy to prevent the growth of the informal sector in the hospitality industry, “International Journal of Contemporary Hospitality Management”, No. 29(9), Retrieved from http://10.0.4.84/IJCHM-08-2016-0431 [access: 15.08.2018].
 • Xie K. L., Kwok L. (2017), The effects of Airbnb s price positioning on hotel performance, “International Journal of Hospitality Management” No. 67, DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2017.08.011.
 • Ye F., Zhang L., Li Y. (2018), Strategic Choice of Sales Channel and Business Model for the Hotel Supply Chain, “Journal of Retailing”, No. 94(1), DOI: https://doi.org/10.1016/j.jretai.2017.07.001.
 • Zervas G., Proserpio D., Byers J. W. (2017), The Rise of the Sharing Economy: Estimating the Impact of Airbnb on the Hotel Industry, “American Marketing Association”, No. 54(5), DOI: https://doi.org/https://doi.org/10.1509/jmr.15.0204.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-efd71bd0-dc15-4d11-8c0f-b50de1da5b1d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.