PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 52 | 3 |
Tytuł artykułu

The effect of seed potato dressing on the severity of rhizoctoniose and anthracnose

Warianty tytułu
PL
Nasilenie rizoktoniozy i antraknozy na łodygach ziemniaka zaprawianego fungicydami i preparatem biologicznym
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
A field experiment was carried out (2004–2005) to determine the effect of seed potato treatment with the fungicides Dithane M 45 75 WG, Prestige 290 FS and Vitavax 2000 FS, and the biocontrol agent Polyversum on the severity of stem infection of three potato cultivars, Vineta, Irga and Wawrzyn caused by Rhizoctonia solani and Colletotrichum coccodes. Untreated seed potatoes were planted in the control plots. Disease severity was assessed using a four-point scale, at the following potato developmental stages: beginning of leaf yellowing, end of leaf yellowing – beginning of tuber ripening. The communities of fungi colonizing potato stems was also determined (the fungi were cultured on Potato Dextrose Agar medium). Seed potato treatment with the fungicides Dithane M 45 75 WG and Vitavax 2000 FS, and the biocontrol agent Polyversum significantly reduced the symptoms of rhizoctoniose and anthracnose on the stems of the studied potato cultivars. Prestige 290 FS showed the weakest protective effect. The lowest number of C. coccodes and R. solani isolates were obtained from the stems grown from seed potatoes treated with Vitavax 2000 FS and Polyversum.
PL
W ścisłym doświadczeniu polowym (2004–2005) badano wpływ chemicznego zaprawiania fungicydami: Dithane M 45 75 WG, Prestige 290 FS and Vitavax 2000 FS oraz preparatem biologicznym Polyversum bulw trzech odmian ziemniaka: Vineta, Irga i Wawrzyn na nasilenie infekcji łodyg przez Rhizoctonia solani i Colletotrichum coccodes. Na poletkach w kombinacji kontrolnej wysadzano bulwy niezaprawiane. Ocenę nasilenia chorób prowadzono według 4-stopniowej skali (gdzie 0E – oznacza brak objawów porażenia, 3E – porażenie silne, tj. ponad 50% porażonych łodyg), kolejno w fazie początek żółknięcia roślin i koniec żółknięcia – początek dojrzewania bulw. Określano zbiorowisko grzybów zasiedlających łodygi ziemniaka (hodowlę grzybów prowadzono na podłożu glukozowoziemniaczanym PDA – Potato Dextrose Agar). Zaprawianie bulw fungicydami Dithane M 45 75 WG i Vitavax 2000 FS oraz preparatem Polyversum istotnie ograniczało nasilenie objawów rizoktoniozy i antraknozy na łodygach badanych odmian ziemniaka. Zaprawa Prestige 290 FS wykazała najsłabsze działanie ochronne. Z łodyg ziemniaka wyrosłych z bulw zaprawianych fungicydem Vitavax 2000 FS oraz preparatem biologicznym wyizolowano najmniej sprawców antraknozy, a w ogóle nie wyosobniono izolatów R. solani.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
52
Numer
3
Opis fizyczny
s.614-618,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Fitopatologii i Entomologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.Prawocheńskiego 17, 10-720 Olsztyn
autor
Bibliografia
 • Al-Chabi S., Mallohi G., Matrod L. 2001. Assessment of efficacy of pencycuron and tolclofos-methyl for the control of Rhizoctonia solani Kühn on potato. Arab. J. Plant Prot. 19 (2): 101–106.
 • Andrivon D., Lucas J.M., Guérin C., Jouan B. 1998. Colonization of roots, stolons, tubers and stems of various potato (Solanum tuberosum) cultivars by the black dot fungus Colletotrichum coccodes. Plant Pathol. 47: 440–445.
 • Bains P.S., Bennypau H.S., Lynch L.D.R., Kawchuk L.M., Schaupmeyer C.A. 2002. Rhizoctonia disease of potatoes (Rhizoctonia solani): fungicidal efficacy and cultivar susceptibility. Am. J. Potato Res. 79: 99–106.
 • Bandy B.P., Tavantzis S.M. 1990. Effect of hypovirulent Rhizoctonia solani on Rhizoctonia disease, growth and development of potato plants. Am. J. Potato Res. 67: 189–199.
 • Bernat E. 2004. Influence of autumn dressing of potato seed tubers on the limitation of fungi diseases development in storage – short communications. Biul. IHAR 232: 243–248.
 • Bernat E., Osowski J. 2006. Wpływ różnych terminów zaprawiania na tempo wschodów i zdrowotność ziemniaka. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 46 (1): 401–408.
 • Campion C., Chatot C., Perraton B., Andrivon D. 2003. Anastomosis groups, pathogenicity and sensitivity to fungicides of Rhizoctonia solani isolates collected on potato crops in France. Eur. J. Plant Path. 109: 983–992.
 • Cwalina-Ambroziak B. 2004. Wybrane zagadnienia z patogenezy i epidemiologii antraknozy ziemniaka (Colletotrichum coccodes /Wallr./ Hughes) oraz ochrony przed tą chorobą. Rozprawy i Monografie, Olsztyn, 83 ss.
 • Cwalina-Ambroziak B., Czajka W. 2000. Potato stems infection by Rhizoctonia solani and Colletotrichum coccodes in different crop rotation. Phytopath. Pol. 20: 155–163.
 • Errampali D., Peters R.D., MacIsaac K., Darrach D., Boswall P. 2006. Effect of a combination of chlorine dioxide and thiophanatemethyl pre-planting seed tuber treatment on the control of black scurf of potatoes. Crop Prot. 25: 1231–1237.
 • Gajda I., Kurzawińska H. 2004. Możliwość zastosowania Pythium oligandrum [Polyversum] i imazalilu [Fungazil 100 SL] w ochronie ziemniaka przed Rhizoctonia solani. Phytopathol. Pol. 33: 47–52.
 • Hide G.A., Horrocks J.K. 1994. Influence of stem canker (Rhizoctonia solani Kühn) on tuber yield, tuber size, reducing sugars and crisp colour in cv. Record. Potato Res. 37: 43–49.
 • Jeger M.J., Hide G.A., van den Boogert P.H.J.F., Termorshuizen A.J., van Baarlen P. 1996. Soil-borne fungal pathogens of potato. Potato Res. 39: 437–469.
 • Kurzawińska H., Mazur S. 2007. Przydatność Pythium oligandrum w ochronie ziemniaka przed niektórymi chorobami. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 47 (4): 185–188.
 • Larkin R.P., Honeycutt C.W. 2006. Effects of different 3-year cropping systems on soil microbial communities and Rhizoctonia diseases of potato. Phytopathology 96 (1): 68–79.
 • Lees A.K., Hilton A.J. 2003. Black dot (Colletotrichum coccodes): an increasingly important disease of potato. Plant Pathol. 52: 3–12.
 • Lenc L. 2006. Wpływ podkiełkowywania sadzeniaków na występowanie Rhizoctonia solani Kühn na kiełkach i bulwach sześciu odmian ziemniaka uprawianego w systemie ekologicznym. J. Res. Appl. Agric. 51 (2): 104–107.
 • Lootsma M., Scholte K. 1996. Effects of soil disinfection and potato harvesting methods on stem infection by Rhizoctonia solani Kühn in the following year. Potato Res. 39: 15–22.
 • Nitzan N., Cummings T.F., Johnson D.A. 2005. Effect of seed-tuber generation, soil borne inoculum, and azoxystrobin application on development of potato black dot caused by Colletotrichum coccodes. Plant Dis. 89: 1181–1185.
 • Tsror /Lahkim/ L., Livsku L., Haznovski M., Erlich O., Aharon M., Barak R., Peretz I., Bing B., Yaniv A. 1996. Control of black scurf in potatoes. Phytoparasitica 24: 2–152.
 • Wilson P.S., Ahvenniemi P.M., Lehtonen M.J., Kukkonen M., Rita H., Valkonen J.P.T. 2008. Biological and chemical control and their combined use to control different stages of the Rhizoctonia disease complex on potato through the growing season. Ann. Appl. Biol. 153 (3): 307–320.
 • Wolski E.A., Maldonado S., Daleo G.R., Andreau A.B. 2006. A novel a-1, 3-glucan elicits plant defense responses in potato and induces protection against Rhizoctonia solani AG-3 and Fusarium solani f. sp. eumartii. Physiol. Mol. Plant Pathol. 69: 93–103.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-ec0902e1-0908-4ab2-b9d3-e90519fd6366
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.